70 prosent sliter med norske apper og nettsider

Nordmenn med nedsatt funksjonsevne sliter ekstra under korona. - Utviklere bør fokusere mer på brukertesting! mener tilsynet.

To av tre med nedsatte funksjonsevner sliter med norske digitale tjenester. Bilde fra et utdanningssenter for blinde i Warsawa. 📸: Scanpix / AFP Photo / Marcin Lobaczewski
To av tre med nedsatte funksjonsevner sliter med norske digitale tjenester. Bilde fra et utdanningssenter for blinde i Warsawa. 📸: Scanpix / AFP Photo / Marcin Lobaczewski Vis mer

Sist uke publiserte Tilsynet for universell utforming av IKT resultatene fra en rykende fersk rapport: "Erfaringer med IKT-løsninger blant personer med nedsatt funksjonsevne".

Rapporten baserer seg på en undersøkelse utført av Proba Samfunnsanalyse, på oppdrag fra tilsynet, hvor det kommer frem at over to av tre med nedsatt funksjonsevner opplever at digitale tjenester og apper er vanskelig å bruke.

Malin Rygg er jurist og tilsynsdirektør i Tilsynet for universell utforming. 📸: Digitaliseringsdirektoratet / digdir.no
Malin Rygg er jurist og tilsynsdirektør i Tilsynet for universell utforming. 📸: Digitaliseringsdirektoratet / digdir.no Vis mer

"Uheldig!"

Av de som deltok i undersøkelsen svarte 56 prosent at de hadde i noen grad opplevd problemer ved bruk av nettsider, apper eller selvbetjeningsautomater.

14 prosent sier de har opplevd store hindringer.

Med andre ord har hele 70 prosent av deltakerne opplevd problemer.

48 prosent av de spurte har nedsatt syn eller er blinde. Andre deltakere har funksjonsnedsettinger som omfatter hørsel, dysleksi, dyskalkuli og andre kognitive vansker.

- Det er uheldig at så mange opplever vansker med å bruke selvbetjening, forteller tilsynsdirektør Malin Rygg.

Korona-trøbbel

Til kode24 forteller Rygg at mengden forespørsler til tilsynet har vært normal i korona-perioden, men at typen innhold folk melder fra om har endret seg litt.

- Vi har fått flere henvendelser om bruk av videoløsninger, både strømming, opptak og så videre. Særlig har det vært mange som synes det har vært vanskelig i utdanningssektoren på universiteter og høyskoler, men også generelt i forholdt til kurs og webinarer som nå har gått på nett, forteller Rygg til kode24.

- Nytt i korona er større fokus på apper som er raskt utviklet – for eksempel Smittestopp og Flexilarm, som Blindeforbundet har tatt opp med oss.

Rygg forteller at de i perioden har fokusert på veiledning, blant annet gjennom videomøter, med både bransje og brukerorganisasjoner. Og å holde nettsidene deres oppdatert med informasjon.

- Vi opplever at mange virksomheter har blitt mer bevisst og søker mer informasjon om universell utforming nå som følge av korona, forteller Rygg.

Nye kontroller

kode24 har tidligere skrevet om følgene av å bryte tilgjengelighetsloven, som tilsynet har som oppgave å følge opp.

I artikkelen kunne vi blant annet fortelle at det hittil har blitt utført svært få tilsyn i Norge. I perioden fra 2015 - 2019 ble det kun utført 48 kontroll-tilsyn.

Men utover høsten forteller Rygg at tilsynet planlegger nye kontroller av norske nettsider.

- Vi vil blant annet bruke informasjon fra vår nye kartlegging av hvilke utfordringer som oppleves som de største av brukerne når vi retter inn kontrollene, sier hun.

Skjemaer og kontrast

Rygg kan fortelle at det er ett tema som går igjen i rapporten fra Proba: Skjemaer.

- God skjemafunksjonalitet er jo en forutsetning for at selvbetjening skal fungere, men det likevel mange som slurver her. Ting som går igjen er at skjema ikke fungerer med hjelpemiddel og for dårlige feilmeldinger, forteller Rygg.

Et annet problem som ofte går igjen er kontrast, noe både Proba-rapporten og tilsynets egne undersøkelser fra 2018 peker på.

- Dette er noe vi stiller spørsmål ved all den tid dette er type feil som er lett å forebygge og rette, forteller Rygg.

Video er derimot et problem som har fått større konsekvens i korona-perioden, og da spesifikt tekst på video.

- Effekten av å bli utestengt er større enn noen sinne, både i utdanning, arbeidsliv og på fritiden, påpeker tilsynsdirektøren.

Etterlyser brukertesting

Rygg forteller at tilsynet tilbyr basisveiledning i universell utforming på sine nettsider, og forteller at det er viktig for dem at det skal være lett for utviklere å finne svar der.

For tiden jobber tilsynet med å oppdatere kodeveiledning og kodeeksempler, og Rygg oppfordrer utviklere til å gi innspill om det er noe de savner eller er uklart.

Rygg er klar på at det er én spesifikk ting utviklere bør fokusere på fremover.

- Vi ønsker at utviklere fokuserer på brukertesting. Særlig med brukere med et stort spekter av brukerforutsetninger. Det er det beste bolverket mot alvorlige feil på løsningene.