Søkemotoroptimalisering handler minst like mye om det tekniske som det kreative. Foto: Agnieszka Boeske / Unsplash
Søkemotoroptimalisering handler minst like mye om det tekniske som det kreative. Foto: Agnieszka Boeske / Unsplash Vis mer

Sjekkliste for teknisk SEO

De 10 viktigste punktene du må huske på for god søkemotoroptimalisering.

SEO - søkemotoroptimalisering - begynner å bli et relativt slitt begrep. Flere år med tips som «skriv det beste innholdet!» og «husk gode overskrifter!» har gjort at mange har mistet fokus på det grunnleggende: det tekniske.

SEO er ikke bare noe for kreative sjeler med rare briller. Tekniske hjerner er minst like viktig for god synlighet i Google.

Teknisk SEO er et enormt felt, og vi vil dykke litt mer i dybden ved senere anledninger.

I dette innlegget vil vi derfor greie ut om noen av de viktigste hovedelementene ved teknisk SEO, og hvorfor dette er noe du absolutt ikke bør ignorere.

Indeksering

Det sier seg selv, men en forutsetning for at ditt innhold skal oppnå god synlighet i søkemotorene, er at innholdet er indeksert hos Google. Om det er stor diskrepans mellom antall sider på ditt nettsted, og sider indeksert, kan du ha et problem.

For å finne ut av hvor mange sider av nettstedet som indekseres av Google kan du gjøre et site-søk i Google:

«site:eksempelnettsted.no»

Om antall indekserte sider ikke stemmer godt overens med antall faktiske sider på nettstedet, er det grunn til å gå dypere inn i materien. Begynn gjerne med å undersøke sitemap og robots.txt for å forsikre deg om at du ikke gjør det vanskelig å crawle nettstedet ditt.

Bruker du subdomener? Det er da viktig at hvert subdomene har sitt eget sitemap og egen robots.txt for korrekt indeksering.

URL-struktur

URL-en er et ofte undervurdert element ved teknisk SEO.

Se på URL’en som en veibeskrivelse for både bruker og crawler. Jo enklere og mer beskrivende, jo bedre. URL’en er altså ikke stedet for de store kreative krumspringene.

Holdt det enkelt.

Husk kategorisider!

Nettstedstrukturen kan ha svært mye å si for synligheten av dine nettsider. En bevisst bruk av kategorisider er meget viktig for god indeksering, ikke minst om du har en nettbutikk.

Det er fort gjort å hoppe over kategorinivået, særlig om du ikke har så mange produkter i sortimentet, men tenk litt over hva som er fornuftig å være synlig på. Selv de særeste produkter tilhører en mer velkjent kategori, og det er nok her mye av søkevolumet ligger. Sett derfor av god tid til research på kategorisering og navngivning, for å komme frem til semantiske URL’er av god kvalitet.

https://www.eksempel.no/saertprodukt
https://www.eksempel.no/ velkjentkategori/saertprodukt

Her er det åpenbart hvilket eksempel som vil få mest trafikk fra søkemotorene. Kategorisidene kan i tillegg optimaliseres med tekst, lenker, osv. for å videre utnytte potensialet i synlighet.

Bindestrek eller understrek?

Av og til oppdages det URL’er hvor det er brukt understrek til å skille mellom ord. Av og til er dette et resultat av en autogenerert URL fra et CMS-system, men dette er noe som bør unngås for enhver pris.

De største søkemotorene leser nemlig ord skilt med understrek som ett ord.

Dette kan gi uklare signaler til crawlerne om hva nettsiden faktisk handler om, og det anbefales derfor at du alltid holder til bindestrek om URL’en består av flere ord.

On page SEO

Det er her det blir virkelig spennende, og kanskje også her det slurves mest. Mange tenker nok “hva så om jeg mangler schema?” eller “det gjør vel ingenting om jeg bruke samme meta description på alle sider under samme kategori”, men det er gjerne i disse tilfellene hvor små justeringer gir store resultater.

Her følger de vanligste fallgruvene.

Title-tag

En <title> er, som du helt sikkert er klar over, nettsidens tittel. Dette skal være en nøyaktig og konsis beskrivelse at nettsidens innhold. Det er viktig at hver side har en unik og beskrivende tittel.

Bruk gjerne viktige nøkkelord i tittelen, men unngå repetisjoner og unødvendig spam. Hold deg et sted mellom 50 og 60 tegn for å sikre at tittelen vises korrekt på alle devices.

Meta Description

Meta Description er noe av det som slurves mest med. Her er det fort gjort å falle for fristelsen om å ikke spesifisere en Meta Description, noe som gjør at søkemotorene selv velger ut innhold fra din nettside for å presentere bruker ved søk. Dette fører ofte til at det brukeren blir vist er lite representativt for sidens innhold.

<head>
<meta name="description" content="Dette er et eksempel på en Meta Description. Bruk viktige nøkkelord, og hold det til rundt 150 tegn. Bruk dette til å skille deg ut i søkeresultatene.">
</head>

Strukturerte data

Strukturerte data forteller enkelt forklart søkemotoren hva innholdet på ditt nettsted handler om, og hvilke egenskaper som er unike for deg og dine tjenester eller produkter. Strukturerte data kan brukes til å berike ditt nettsteds oppføringer i organiske søkeresultater - for eksempel ved å inkludere et bilde, stjernerangering, forfatter av artikkel, estimert tidsbruk på en oppskrift, osv.

Korrekt bruk av strukturerte data kan altså gi deg en fordel sammenlignet med dine konkurrenter, og kan eksempelvis benyttes til å plassere din virksomhet til et geografisk område, innenfor en viss bransje, og i en eventuell prisklasse - meget verdifull informasjon med tanke på den stadige dreiningen mot stemmesøk.

Bildestørrelser

Store og tunge bilder er ikke bare irriterende for brukeren, det er også skadelig for nettstedets synlighet. Alt som påvirker nettstedets innlastingshastighet negativt bør adresseres, og bilder er ofte et fornuftig sted å begynne.

Forsøk derfor å holde den totale bildestørrelsen på siden på maks et sted mellom 300 og 500kb.

ALT-tags på bilder

Crawlere er gode på mye, men de kan fortsatt ikke tolke et bilde uten hjelp. Ved å legge til alt text på et bilde, beskriver du hva bildet forestiller og setter det i en kontekst med tekstinnholdet, URL-en og alt annet rundt. Bruk derfor ALT på alle bilder på nettstedet ditt:

<img src="alttext.png" alt="Gulleksempel på bruk av ALT-tag på bilde">

Headings

Overskriftsstruktur er fort gjort å ignorere til fordel for et subjektivt «pent» design. Faktum er at korrekt bruk av overskrifter er meget viktig for hvordan søkemotorene leser nettsiden. Overskriftsbetegnelsene forteller crawlere hva som er sidens viktigste innhold, og er dermed med på å bestemme hvilke søkeord nettsiden blir synlig på.

<h1> er hovedoverskriften, og det skal kun være én av disse per side. Her er det en fordel å benytte viktige nøkkelord du ønsker å bli synlig på.

Hva kan jeg forvente?

Om du har teknisk SEO i bakhodet allerede fra starten av, vil du kunne unngå en rekke utfordringer når nettstedet er lansert. Om du nå har oppdaget et par problemer, er det meste en relativt smal sak å løse.

I tiden fremover vil vi gå i dybden på flere temaer du bør få med deg, blant annet hvorfor du absolutt må ha mobilbruker i fokus også når det gjelder SEO, og hvor lurt er det egentlig å benytte JavaScript med tanke på synlighet? Følg med!