ANNONSØRINNHOLD

Vil du være med å utvikle fremtidens løsninger for e-helse?

DIPS søker systemutviklere med databasekompetanse.

Produkt- og utviklingsavdelingen har 200 medarbeidere fordelt på 30 team. Hovedtyngden av utvikling skjer i C# og .Net mot Oracle-database.

DIPS beveger seg fra en komponentbasert trelagsarkitektur til en moderne mikrotjenestearkitektur. Vi leverer livskritiske løsninger til sykehus og har strenge krav til kvalitet og oppetid. Vi har et stort fokus på automatiserte tester og ende-til-ende automatisering av alle våre prosesser og leveranser.

DIPS Arena benytter OpenEHR og FHIR, verdens fremste åpne standarder for helsedata, og vi utvikler kontinuerlig nye brukeropplevelser i tett samarbeid med våre designere og kunder.

DIPS AS tilbyr

 • Mulighet til å forme morgendagens løsninger i helsevesenet
 • En arbeidsplass som vektlegger personlig initiativ, med kort vei fra idè til handling
 • Du vil få utfordrende arbeidsoppgaver i et meget godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt
 • Gode personalordninger
 • En spennende og trygg arbeidsplass
 • Kontorsted Bodø, Tromsø eller Trondheim

Arbeidsoppgaver

 • Være med å utforme DIPS sin nye rapportløsning
 • Sette seg inn i DIPS sine datamodeller for produksjonsdata
 • Bygge opp datastrukturer i datavarehuset
 • Lage funksjonalitet for synkronisering
 • Utforme rapporter i samarbeid med produktansvarlige
 • Integrasjon mot eksterne systemer

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innenfor IKT
 • Flytende i minst ett programmeringsspråk som f eks PL/SQL, T-SQL eller SQL
 • Erfaring med design og utvikling av databaseløsninger i Oracle
 • Erfaring med datavarehus og rapporteringsløsninger
 • Erfaring med BI Publiser
 • Beherske norsk flytende (muntlig og skriftlig) samt ha gode allmennkunnskaper i engelsk
 • Empatisk, fremoverlent, pragmatisk og setter pris på å oppnå resultater sammen med andre

Generell informasjon

For spørsmål om stillingene kan enten Enhetsleder Rasmus Andersen kontaktes på 958 42 228 / ran@dips.no eller Produktsjef Finn Harald Stokland på 934 23 712 / fhs@dips.no.

Du kan også lese mer på vår hjemmeside www.dips.no/karriere.

Vi ber om at du registrerer din søknad via denne lenken. CV, vitnemål (inkl videregående skole) og attester lastes opp under "Vedlegg".

Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknadsskjema kan Jobbnorge kontaktes på 755 42 220 eller kundeservice@jobbnorge.no på hverdager mellom 08.00-16.00.