ANNONSØRINNHOLD

Vil du være med å lede kriminalomsorgens digitale løft?

Vi søker to nye IKT-ledere til et viktig samfunnsoppdrag

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) søker to nye løsningsorientert og nytenkende ledere til seksjon for DigiT (Digitale Tjenester) og seksjon for IKT Fellestjenester - Drift og applikasjonsforvaltning.

Seksjonene leverer fellestjenester til kriminalomsorgens brukere og har ulike roller innenfor prosjekt, prosess- og systemutvikling.

Seksjonene er en del av avdeling for organisasjon, HR og ressurser. Du vil rapportere til avdelingsdirektør og bli en del av avdelingens ledergruppe. I tillegg vil du være en del av den faglige IKT ledergruppen.

IKT er i endring og det er viktig med strategiske og endringsdyktige ledere. Hos oss får du muligheten til å påvirke og utvikle den spennende digitaliseringsreisen kriminalomsorgen er i gang med. Vi står ovenfor omfattende modernisering av tjenesteinnholdet, og har et stort fokus på innføring av nye digitale løsninger.

Du vil være en aktiv deltager i ledergruppen og bidra til god og helhetlig ledelse, herunder strategisk utvikling og kvalitetssikring av arbeid. Stillingene innebærer at du må samarbeide tett med andre enheter, være løsningsorientert samt være en pådriver for utvikling og nytenkning for å nå overordnede mål.

Dine arbeidsoppgaver

Felles for begge stillingene er ansvaret for å lede og utvikle seksjonen med tilhørende budsjett- og personalansvar. Du vil også være sentral i arbeidet med å implementere og videreutvikle IKT strategien. Sammen skal seksjonssjefene være med å lede kriminalomsorgens digitale løft.

Seksjonsleder DigiT

Seksjonsleder for DigiT skal lede og delta i ulike digitaliseringsprosjekter, samt drive kontinuerlig forbedringsarbeid. Videre er du særlig ansvarlig for å drive endringsarbeid på tvers av seksjoner for å nå felles mål. DigiT skal effektivisere og utvikle brukerorienterte digitale tjenester for innsatte, domfelte, ansatte og samfunnets øvrige interessenter i straffegjennomføringen.

Seksjonen skal være kriminalomsorgens knutepunkt for utvikling av standardiserte og nasjonale digitale tjenester i kriminalomsorgen, herunder forstå og formidle organisasjonsbehov og omsette dette til teknologiske krav og digitale løsninger. Du har personalansvar for 10 personer med arbeidssted Lillestrøm eller Horten.

Seksjonsleder IKT Fellestjenester -Drift og applikasjonsforvaltning

Seksjonsleder IKT Fellestjenester- Drift og applikasjonsforvaltning er ansvarlig for stabil og sikker drift av infrastruktur, systemer og basistjenester i henhold til avtaler, regelverk og rutiner. Du skal også sørge for modernisering av infrastruktur og løsninger i tråd med IKT-strategien. Som eier av driftsplattformen skal seksjonen sørge for kontinuerlig, effektiv og forsvarlig leveranser av infrastruktur og applikasjonsportefølje. Sammen med DigiT skal seksjonen bidra til fremtidsrettet driftsplattform basert på kriminalomsorgens strategier og behov. Du har personalansvar for 13 personer og ditt hovedarbeidssted vil være Horten.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høgskole- eller universitetsutdanning på masternivå. Bachelorgrad og videreutdanning innen ledelse kan unntaksvis erstatte kravet om utdanning på masternivå
 • Ledererfaring
 • Relevant erfaring innen området
 • Erfaring fra digitale omstillingsprosesser

Personlige egenskaper for å lykkes i stillingen

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Endrings- mål- og resultatorientert
 • Strukturert og analytisk med god gjennomføringsevne
 • Evne til å jobbe strategisk og operativt
 • Opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø
 • Personlige egenskaper i tråd med etatens verdier

Vi tilbyr

 • Mulighet for å lede en seksjon med fokus på digitalisering og medarbeiderutvikling
 • Spennende faglige utfordringer og utviklingsmuligheter
 • Meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • Gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstidsordning med mulighet for hjemmekontor

For stillingene vil det være behov for fysisk tilstedeværelse både i Horten og Lillestrøm. Reise er en del av arbeidstiden, og godtgjøres ihht. Statens reiseregulativ.

Stillingen lønnes som seksjonssjef fra kr 700.000 – 970.000 pr år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner, det blir trukket 2 % innskudd til statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Generell informasjon

Det gjøres oppmerksom på at endring i ansvarsområder kan forekomme. Ny organisering trådte i kraft 1. mars 2021, og man er fortsatt i en fase der det kan besluttes endringer i ansvar og organisering ut fra en helhetlig tilnærming til effektivitet og god drift.

Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.

Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse. Stillingen krever også sikkerhetsklarering.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsdirektør for Organisasjon, HR og ressurser Kristine Krebs 469 35 858.

Søknad og CV sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdanning og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes

på tlf 75 54 22 20.

Om kriminalomsorgen

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Vår visjon er «Straff som endrer» og våre verdier er: trygghet, åpenhet og nytenking som er førende for vår atferd og som organisasjon. Les mer om vår virksomhetsstrategi her. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor.

KDI holder til i lyse og trivelige lokaler i Kriminalomsorgens hus i Lillestrøm, og har også en lokasjon i Horten. KDI ledes av en direktør og er organisert med tre avdelinger og to staber: Avdeling for straffegjennomføring, Avdeling for forebygging, tilbakeføring og sikkerhet, Avdeling for organisasjon, HR og ressurser, Stab for kommunikasjon og samfunnskontakt og Stab for strategi og analyse.