ANNONSØRINNHOLD

Vil du lage nye løsninger for å digitalisere Norge?

Vi søker en engasjert kollega.

Om stillingen

Digdir er regjeringens verktøy for en raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor. Vi forvalter nasjonale fellesløsninger som Altinn og ID-porten og vi skal bidra til enklere og mer tilgjengelige offentlige tjenester for innbyggerne, og økt verdiskaping for næringslivet. Vi har en cloud-first strategi og har som mål å ligge helt fremst i utviklingen og evnen til å ta i bruk ny teknologi.

Stillingen er plassert i seksjon for IKT-drift og sikkerhet i avdeling for fellesløsninger. Stillingen er i plattformteamet som har ansvar for utvikling, drift og forvaltning av en plattform basert på Kubernetes og OpenShift, som flere av Digdirs nasjonale fellesløsninger kjøres på. Plattformteamet har utstrakt samarbeid med produktteam, driftspartner og IKT-drift og sikkerhet.

I tillegg til spennende faglige utfordringer, kombinerer vi fleksibel arbeidstid med gode muligheter for kortreiste friluftseventyr i hverdagen. Sogn er kjent for sin gode løssnø og fantastiske sykkelstier, og tilbyr et inkluderende og kompetent frilufts miljø. Stillingen er fast. Les mer om å jobbe på Leikanger på våre Digdir.no.

Arbeidssted er primært Leikanger, men Oslo og Brønnøysund kan også være aktuelt.

Arbeidsoppgaver

 • Implementering, utvikling og konfigurasjonsstyring av plattform
 • Hjelpe produktteam med å gjøre idéer til virkelighet
 • Prosjektdeltakelse
 • Delta i seksjonen sine arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene kan til en viss grad tilpasses din kompetanse og interesse.

Kvalifikasjoner

Du må

 • ha 3-5 års utdanning fra universitet eller høyskole i IKT-fag. Relevant erfaring og/eller sertifiseringer kan bli vurdert som tilstrekkelig for hele eller deler av utdanningskravet
 • kunne sikkerhetsklareres

Du bør

 • ha god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk. Arbeidsspråk er norsk
 • ha erfaring innenfor et eller flere av områdene systemutvikling, systemdrift eller tilsvarende Container-miljø (Kubernetes) CI/CD pipeline
 • kompetanse eller erfaring innenfor en eller flere:
  • kjøretidsmiljø i sky
  • Konfigurasjon som kode
  • applikasjonsovervåking
  • RedHat/OpenShift

Personlige egenskaper

 • Engasjert, analytisk og løsningsorientert
 • Liker å dele av din kunnskap internt og eksternt
 • Gode samarbeidsevner
 • Liker å jobbe i team
 • Serviceinnstilt
 • Ønske, vilje og evne til å sette deg inn i og videreutvikle deg innenfor nye teknologiområder
 • Sikkerhetsbevisst

Vi tilbyr

Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Vi har tro på at mangfold er en viktig byggestein i et godt, spennende og utviklende arbeidsmiljø, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Riktig kompetanse på rett sted er vår viktigste prioritering når vi rekrutterer, og vi vil legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne også kan jobbe hos oss.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vil du vite mer?

Synes du dette høres interessant ut og ønsker nærmere informasjon, kontakt gjerne

Seksjonssjef Andreas HandegårdTelefon: 97716200 E-post: andreas.handegard@digdir.no

Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av papirer og vitnemål, og godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Søkerlister kan bli offentliggjort iht. offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.

Om Digdir

Digdir er underlagt Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Direktoratet har om lag 380 ansatte fordelt på våre kontor i Brønnøysund, Leikanger og Oslo. Vi har fire fagavdelinger, tre stabs- og støtteavdelinger og et tilsyn for universell utforming av ikt, som har en særskilt uavhengig rolle. Våre verdier er pålitelig, inkluderende og uredd. Direktoratet er regjeringens fremste verktøy for en raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor.

Vi skal bidra til enklere og mer tilgjengelige offentlige tjenester for innbyggerne, og økt verdiskaping for næringslivet. Vår visjon er sammen for en enklere digital hverdag. Les mer om Digdir på våre nettsider Digdir.no.