ANNONSØRINNHOLD

Vil du jobbe som gullgraver etter fremtidens vegdata?

Vi trenger utviklere og Techlead til vår avdeling Utvikling IT!

UTVIKLERE

Er du den vi ser etter?

Statens vegvesen er i gang med å gjøre en kraftig oppskalering av vår avdeling Utvikling IT. Vi planlegger nå å styrke vårt utviklingsmiljø i Trondheim. Og planlegger blant annet å bygge opp et større miljø rundt vår nasjonale vegdatabank (NVDB) og våre tjenester knyttet til den.

Les mer om NVDB her Nasjonal vegdatabank | Statens vegvesen.

Som ansatt hos oss vil du være organisert i tverrfaglige team, noe som gir rom for kunnskapsdeling og gode faglige diskusjoner. I tillegg vil du bli del av en voksende gruppe engasjerte systemutviklere i som satser tungt på kompetanseutvikling. Vi ser etter deg som synes det høres spennende ut å være en utviklerressurs i vårt kompetansemiljø, og du vil få gode muligheter for faglig og personlig utvikling. De digitale tjenestene vi utvikler har stor nytte og verdi for samfunnet vårt og dette motiverer oss i vår arbeidshverdag.

Vi søker etter flere engasjerte systemutviklere!

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • Erfaring med Java/Kotlin-utvikling
 • Fordel om du har jobbet som utvikler basert på smidige metoder
 • Fordel om du har kjennskap til skyteknologi

Arbeidsoppgavene krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

For kandidater med sterk og allsidig forståelse for de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.

Til stillingen som seniorutvikler ønsker vi minimum 5 års relevant arbeidserfaring.

Vi ser etter deg som

 • jobber strukturert og har stor gjennomføringsevne
 • viser initiativ og ansvarlighet
 • liker å være en del av team og samarbeider godt med andre
 • motiveres av å utvikle samfunnsnyttige digitale tjenester

image: Vil du jobbe som gullgraver etter fremtidens vegdata?

UTVIKLER/TECHLEAD

Statens vegvesen er i gang med å gjøre en kraftig oppskalering av vår avdeling Utvikling IT. Vårt ansvar i Utvikling IT strekker seg over et stort spenn, vi utvikler og forvalter løsninger med høy nytteverdi for innbyggere og næringsliv. Vi planlegger nå å styrke vårt utviklingsmiljø i Trondheim og søker i den forbindelse etter en erfaren og engasjert utvikler som kan fungere som Techlead i vårt Trafikkdata team.

I vårt team jobber med systemer for innsamling, foredling og ivaretakelse av data om trafikk på vegnettet. Statens vegvesens trafikkdata omfatter punktmålinger og strekningsmålinger foretatt med måleutstyr langs veien.

Som ansatt hos oss vil du være organisert i tverrfaglige team, noe som gir rom for kunnskapsdeling og gode faglige diskusjoner. I tillegg vil du bli del av en voksende gruppe engasjerte systemutviklere i som satser tungt på kompetanseutvikling. Vi ser etter deg som synes det høres spennende ut å være en utviklerressurs i vårt kompetansemiljø, og du vil få gode muligheter for faglig og personlig utvikling. De digitale tjenestene vi utvikler har stor nytte og verdi for samfunnet vårt og dette motiverer oss i vår arbeidshverdag. Kontorsted for stillingen er Trondheim.

Arbeidsoppgaver

Som Techlead hos oss er det viktig at du er en lagspiller som bidrar til positivt samarbeid og god flyt i teamet. Det er viktig med gode samarbeidsevner og evne til å bidra i den tekniske dialogen med andre utviklere og teknologer, men også å tilpasse seg ikke-teknisk personell i møte med produktets fagside.

Vi har stort fokus på smidig utvikling i tverrfunksjonelle team, noe som gir rom for kunnskapsdeling, gode faglige diskusjoner og et levende sosialt miljø. Vi jobber innsiktsbasert og brukerstyrt, og vi etterstreber at våre team skal ha autonomi, ansvar og tillit. For å lykkes med dette etterstreber vi å skape team med høy grad av psykologisk trygghet der alle er med på å spille hverandre gode.

Kvalifikasjoner

Høyere utdanning på minst bachelornivå, eller annen relevant teknisk utdanning. Arbeidsrelatert erfaring kan kompensere for dette kravet.

 • Minimum 2 år relevant arbeidserfaring
 • Erfaring med utvikling og automatisert testing
 • Erfaring med både relasjonelle og ikke-relasjonelle datalagre
 • Det er ønskelig med erfaring med smidige utviklingsprosesser

Erfaring med noen av de følgende teknologiene vil være en fordel:

 • Distribuerte- og cluster-baserte systemer
 • Hendelsesdrevet arkitektur
 • Lagring og prosessering av store datamengder
 • Åpne API-er for deling av data
 • CI/CD-pipelines (gjerne med verktøy som GitHub Actions, Gradle og Maven)
 • Konteinerteknologi
 • DevOps-prinsipper, infrastruktur som kode og provisjoneringsverktøy

Arbeidsoppgavene krever svært god muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Er analytisk og løsningsorientert og vant til å løse komplekse problemstillinger
 • Er en lagspiller som liker å lære av andre, men samtidig dele kompetanse
 • Tar initiativ og har gjennomføringsevne
 • En god bidragsyter til både teamet og fagmiljøet


Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll
 • Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Aktuelle kontorsteder for stillingen vil være: Trondheim

Søk på stillingene her:

Utviklere: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/257002/utviklere

Techlead: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/257598/utvikler-techlead

Om søknadsprosessen

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Kontaktperson

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonssjef Kristin Borge på tlf. 91832410 eller e-post kristin.borge@vegvesen.no

Om Statens vegvesen

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Divisjon IT har et helhetlig ansvar for at all digitalisering i Vegvesenet gjøres framtidsrettet, smidig og sikkert på tvers av etatens fagområder. Divisjonen ivaretar utvikling av etatens digitale kanaler og tjenester, er en partner for fagsiden og en pådriver for innovasjon og utvikling av nye, brukervennlige løsninger. Fagsiden støttes fra idé til realisering, med smidige prosjekter og leveranser. Divisjonen har fem avdelinger: Styring IT, Utvikling IT, Produkter og tjenester IT, Infrastruktur og drift IT, og Brukernær IT. Divisjonen har over 360 medarbeidere over hele landet, med hovedkontor i Drammen.