ANNONSØRINNHOLD

Vil du bli en del av vår teknologiske fremtid?

Ledige IT-stillinger hos Gassco

1.Bli vår nye ledestjerne innen skysikkerhet!

Digital Services i Gassco har en bred og spennende portefølje av oppgaver og ansvar som inkluderer OT-miljøer for styring og kontroll av transportsystemet og on-prem/cloud-miljøer for forretningsløsninger og kontorstøtte. Forventningene til Digital Services er store og økende i tiden fremover. Forretningsstrategien krever at vi fortsetter å utvikle og forbedre våre IT-miljøer slik at vi kan utnytte de muligheter ny teknologi og arbeidsmetoder gir for å styrke og forbedre våre leveranser. Gassco er godt i gang med selskapets digitale transformasjon.

Avdelingen Digital Governance & Security har ansvar for IT sikkerhetsstyringssystemet med tilhørende sikkerhetsinfrastruktur og prosesser. I stillingen som sikkerhetsarkitekt vil du bidra i arbeidet med å designe, iverksette og vedlikeholde sikkerheten til vår Azure-baserte skyportefølje.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å utvikle og implementere strategi og målbilder for sikkerhetsarkitekturen
 • Representere sikkerhetsteamet i DevSecOps prosessene
 • Utvikling og vedlikehold av sky sikkerhetspolicyer og prosedyrer
 • Gjennomføring av sikkerhetsvurderinger og revisjoner av skymiljøer
 • Sikre kontinuerlig kontakt med eksterne parter og andre samarbeidspartnere
 • Representere relevante IT-fagområder i større interne og eksterne prosjekter
 • Fokus på innovasjon og identifisere muligheter for utvikling

Kompetanse- og erfaringskrav

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis bachelor eller master
 • Solid erfaring med sky sikkerhetsarkitektur og sikker utvikling, spesielt Azure
 • Relevante sertifiseringer innen Azure og/eller sikkerhet er ønskelig
 • Erfaring med revisjon, pentesting eller prosjektledelse er en fordel
 • Kunnskap om sikkerhetsrammeverk som f.eks. ISO 27001, NIST Cybersecurity Framework og CIS Controls

Personlige egenskaper

 • Evne til å se de lange linjene, samtidig som kortsiktige utfordringer blir løst
 • Samarbeider godt med andre på tvers av fagområder og miljøer
 • Strukturert, systematisk og bevarer roen i hektiske perioder
 • Ta ansvar og eierskap til problemstillinger og følge opp til det er levert
 • Evne til å tilegne seg ny og oppdatert kunnskap i takt med utvikling innenfor fagfeltet

Vi tilbyr

 • Et unikt innblikk i norske og internasjonale energisystemer
 • Svært interessante og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • En utfordrende og meningsfylt hverdag i et engasjert fagmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter, og lønns- og arbeidsvilkår
 • Et godt og fleksibelt arbeidsmiljø med et mangfoldig velferdstilbud
 • Mulighet for å inngå i vaktordning

Gassco ønsker en god kjønnsbalanse, aldersspredning og mangfold i arbeidsstyrken. Vi vil også oppfordre kandidater med ulik minoritetsbakgrunn til å søke på ledige stillinger hos oss. Vi trenger deg som ønsker å bli med og drifte det norske gasstransportsystemet.Vi gjennomfører bakgrunnssjekk av aktuelle søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV, vitnemål og annen dokumentasjon. Denne bakgrunnssjekken vil kunne bli gjennomført av vår samarbeidspartner og gjennomføres kun etter samtykke fra søkeren. Aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

SØK PÅ STILLINGEN HER!

2.Applikasjonsarkitekt

Digital Services i Gassco har en bred og spennende portefølje av oppgaver og ansvar som inkluderer OT-miljøer for styring og kontroll av transportsystemet og on-prem/cloud-miljøer for forretningsløsninger og kontorstøtte. Forventningene til Digital Services er store og økende i tiden fremover. Forretningsstrategien krever at vi fortsetter å utvikle og forbedre våre IT-miljøer slik at vi kan utnytte de muligheter ny teknologi og arbeidsmetoder gir for å styrke og forbedre våre leveranser. Gassco er godt i gang med selskapets digitale transformasjon.

Avdelingen Digital Business Services (DBS) har ansvar for utvikling og drift av forretningsapplikasjoner i Gassco. Som applikasjonsarkitekt får du være med å skape gode kunde- og forretningstilpassede applikasjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å utvikle strategi og målbilder for applikasjonsutvikling i Gassco
 • Prosessledelse knyttet til design og oppsett av løsning (eks. designe arbeidsprosesser)
 • Sikre kontinuerlig kontakt med eksterne parter og andre samarbeidspartnere
 • Representere relevante IT-fagområder i større interne og eksterne prosjekter
 • Fokus på innovasjon og identifisere muligheter for utvikling

Kompetanse- og erfaringskrav

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis bachelor eller master. Lang relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Solid erfaring og kunnskap om teknologier, verktøy, prosesser og metoder innenfor system/applikasjonsutvikling.
 • Erfaring med smidig prosjektmetodikk, eksempelvis Agile Scrum
 • Fordel med innsikt i Azure tjenester tilknyttet utvikling og implementering av applikasjoner (eks: Azure app services, Azure DevOps)

Personlige egenskaper

 • Evne til å se de lange linjene, samtidig som kortsiktige utfordringer blir løst
 • Samarbeider godt med andre på tvers av fagområder og miljøer
 • Strukturert, systematisk og bevarer roen i hektiske perioder
 • Ta ansvar og eierskap til problemstillinger og følge opp til det er levert
 • Evne til å tilegne seg ny og oppdatert kunnskap i takt med utvikling innenfor fagfeltet

Vi tilbyr

 • Et unikt innblikk i norske og internasjonale energisystemer
 • Svært interessante og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • En utfordrende og meningsfylt hverdag i et engasjert fagmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter, og lønns- og arbeidsvilkår
 • Et godt og fleksibelt arbeidsmiljø med et mangfoldig velferdstilbud

SØK PÅ STILLINGEN HER!

3.Data- og informasjonsarkitekt

Digital Services i Gassco har en bred og spennende portefølje av oppgaver og ansvar som inkluderer OT-miljøer for styring og kontroll av transportsystemet og on-prem/cloud-miljøer for forretningsløsninger og kontorstøtte. Forventningene til Digital Services er store og økende i tiden fremover. Forretningsstrategien støtter og gir oss mulighet til å videreutvikle og forbedre våre IT-miljøer slik at vi kan utnytte de muligheter ny teknologi og arbeidsmetoder gir for å styrke og forbedre våre leveranser. Gassco er godt i gang med selskapets digitale transformasjon.

Avdelingen Digital Business Services (DBS) har ansvar for utvikling og drift av forretningsapplikasjoner i Gassco. Som data- og informasjonsarkitekt vil du inngå i et arkitektteam representert av fagenhetene sikkerhet, applikasjonsutvikling og plattform, med ansvar innenfor data og informasjon, inkludert Gasscos dataplattform.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle strategi og målbilder innen fagfeltet data og informasjon
 • Etablere og vedlikeholde våre arkitekturprinsipper
 • Sørge for at forretnings- og IT behov/krav passer sammen
 • Sikre kontinuerlig kontakt med eksterne parter og andre samarbeidspartnere
 • Representere relevante IT-fagområder i større interne og eksterne prosjekter
 • Fokus på innovasjon og identifisere muligheter for utvikling

Kompetanse- og erfaringskrav

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis bachelor eller master. Lang relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Solid erfaring innen IT-arkitektur med fokus på prinsipper, metoder og beste praksiser
 • Prosjekterfaring med mål om å tilgjengeliggjøre og skape verdi av data
 • Erfaring med organisering, kategorisering og utforming av informasjons – og datamodeller
 • Kjennskap til skyteknologi (Azure) og plattformer vil være en fordel
 • Erfaring med smidige metoder, f.eks. Scaled Agile og DevOps

Personlige egenskaper

 • Evne til å se de lange linjene, samtidig som kortsiktige utfordringer blir løst
 • Samarbeider godt med andre på tvers av fagområder og miljøer
 • Strukturert, systematisk og bevarer roen i hektiske perioder
 • Ta ansvar og eierskap til problemstillinger og følge opp til det er levert
 • Evne til å tilegne seg ny og oppdatert kunnskap i takt med utvikling innenfor fagfeltet

Vi tilbyr

 • Et unikt innblikk i norske og internasjonale energisystemer
 • Svært interessante og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • En utfordrende og meningsfylt hverdag i et engasjert fagmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter, og lønns- og arbeidsvilkår
 • Et godt og fleksibelt arbeidsmiljø med et mangfoldig velferdstilbud

SØK PÅ STILLINGEN HER!

4.Applikasjonsutvikler

Digital Services i Gassco har en bred og spennende portefølje av oppgaver og ansvar som inkluderer OT-miljøer for styring og kontroll av transportsystemet og on-prem/cloud-miljøer for forretningsløsninger og kontorstøtte. Forventningene til Digital Services er store og økende i tiden fremover. Forretningsstrategien krever at vi fortsetter å utvikle og forbedre våre IT-miljøer slik at vi kan utnytte de muligheter ny teknologi og arbeidsmetoder gir for å styrke og forbedre våre leveranser. Gassco er godt i gang med selskapets digitale transformasjon.

Avdelingen Digital Business Services (DBS) har ansvar for utvikling og drift av forretningsapplikasjoner i Gassco. Som applikasjonsutvikler vil du få mulighet til å jobbe med innovative og utfordrende prosjekter som utgjør en forskjell for energibransjen og samfunnet.

Arbeidsoppgaver

 • Designe, utvikle, teste og distribuere programvareløsninger for ulike forretningsbehov
 • Sikre kvaliteten, ytelsen, sikkerheten og påliteligheten til våre IT-systemer og applikasjoner
 • Sikre kontinuerlig kontakt med eksterne parter og andre samarbeidspartnere
 • Representere relevante IT-fagområder i større interne og eksterne prosjekter
 • Fokus på innovasjon og identifisere muligheter for utvikling

Kompetanse- og erfaringskrav

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis bachelor eller master. Lang relevant utdanning kan kompensere for utdanningskravet
 • Minimum 2 års yrkeserfaring innen programvareutvikling, fortrinnsvis innen gass- eller energisektoren
 • Ferdigheter i Java, C #, .NET, SQL og andre relevante teknologier
 • Erfaring med smidig metoder, DevOps, cloud computing og webtjenester
 • Utmerket kommunikasjon-, problemløsing- og teamarbeid ferdigheter
 • Lidenskap for læring og innovasjon

Personlige egenskaper

 • Evne til å se de lange linjene, samtidig som kortsiktige utfordringer blir løst
 • Samarbeider godt med andre på tvers av fagområder og miljøer
 • Strukturert, systematisk og bevarer roen i hektiske perioder
 • Ta ansvar og eierskap til problemstillinger og følge opp til det er levert
 • Evne til å tilegne seg ny og oppdatert kunnskap i takt med utvikling innenfor fagfeltet

Vi tilbyr

 • Et unikt innblikk i norske og internasjonale energisystemer
 • Svært interessante og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • En utfordrende og meningsfylt hverdag i et engasjert fagmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter, og lønns- og arbeidsvilkår
 • Et godt og fleksibelt arbeidsmiljø med et mangfoldig velferdstilbud

SØK PÅ STILLINGEN HER

5.Dataingeniør OT- og IT-systemer

Digital Services i Gassco har en bred og spennende portefølje av oppgaver og ansvar som inkluderer OT-miljøer for styring og kontroll av transportsystemet og on-prem/cloud-miljøer for forretningsløsninger og kontorstøtte. Forventningene til Digital Services er store og økende i tiden fremover. Forretningsstrategien krever at vi fortsetter å utvikle og forbedre våre IT-miljøer slik at vi kan utnytte de muligheter ny teknologi og arbeidsmetoder gir for å styrke og forbedre våre leveranser. Gassco er godt i gang med selskapets digitale transformasjon.

Avdelingen Digital Business Services (DBS) har ansvar for utvikling og drift av forretningsapplikasjoner i Gassco. Som dataingeniør OT- og IT-systemer vil du jobbe tett sammen med fagenhetene ansvarlig for koordinering og drift av all transport av gass fra norsk sokkel til Europa.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre optimal utvikling, samt sikring og drift (DevOps) av systemporteføljen
 • Tett samarbeid og oppfølging av driftssystemer for transportkontrollsenteret (TCC)
 • Sikre kontinuerlig kontakt med eksterne parter og andre samarbeidspartnere
 • Representere relevante IT-fagområder i større interne og eksterne prosjekter
 • Fokus på innovasjon og identifisere muligheter for utvikling

Kompetanse- og erfaringskrav

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis bachelor eller master. Lang relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med Industriell IT (OT) og industriell Edge / Industrial IoT (IIoT)
 • God erfaring med SCADA systemer og kjennskap til OPC UA
 • Prosjekterfaring med mål om å tilgjengeliggjøre og skape verdi av data
 • Kjennskap til skyteknologi og plattformer vil være en fordel
 • Kjenne til tjenestene i Azure, inkludert Microsoft Fabric og Purview

Personlige egenskaper

 • Evne til å se de lange linjene, samtidig som kortsiktige utfordringer blir løst
 • Samarbeider godt med andre på tvers av fagområder og miljøer
 • Strukturert, systematisk og bevarer roen i hektiske perioder
 • Ta ansvar og eierskap til problemstillinger og følge opp til det er levert
 • Evne til å tilegne seg ny og oppdatert kunnskap i takt med utvikling innenfor fagfeltet

Vi tilbyr

 • Et unikt innblikk i norske og internasjonale energisystemer
 • Svært interessante og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • En utfordrende og meningsfylt hverdag i et engasjert fagmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter, og lønns- og arbeidsvilkår
 • Et godt og fleksibelt arbeidsmiljø med et mangfoldig velferdstilbud

SØK PÅ STILLINGEN HER!

6.Dataingeniør

Digital Services i Gassco har en bred og spennende portefølje av oppgaver og ansvar som inkluderer OT-miljøer for styring og kontroll av transportsystemet og on-prem/cloud-miljøer for forretningsløsninger og kontorstøtte. Forventningene til Digital Services er store og økende i tiden fremover. Forretningsstrategien krever at vi fortsetter å utvikle og forbedre våre IT-miljøer slik at vi kan utnytte de muligheter ny teknologi og arbeidsmetoder gir for å styrke og forbedre våre leveranser. Gassco er godt i gang med selskapets digitale transformasjon.

Avdelingen Digital Business Services (DBS) har ansvar for utvikling og drift av forretningsapplikasjoner i Gassco. Som dataingeniør vil du inngå i et smidig team som designer, bygger og vedlikeholder skalerbare og pålitelige systemer for gasstransportbransjen.

Arbeidsoppgaver

 • Implementere, drifte og forbedre data-pipelines, integrasjoner og dataprodukt
 • Sikre datakvalitet, datastyring, pipeline-sikkerhet, infrastruktur og IT-servicestøtte
 • Støtte og håndheve standarder for dataadministrasjon og styring
 • Utføre kontinuerlig testing og dokumentasjon av prosesser og programvare
 • Være mottakerdelen for nye datasett, pipeliner og dataprodukter utviklet i andre prosjekter og forretningsenheter

Kompetanse- og erfaringskrav

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis bachelor eller master. Lang relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Minimum 2 års yrkeserfaring innen programvareutvikling, fortrinnsvis innen gass- eller energisektoren
 • Ferdigheter i Java, C #, .NET, SQL og andre relevante teknologier
 • Erfaring med smidige metoder som DevOps, cloud computing og webtjenester

Egenskaper

 • Evne til å se de lange linjene, samtidig som kortsiktige utfordringer blir løst
 • Samarbeider godt med andre på tvers av fagområder og miljøer
 • Strukturert, systematisk og bevarer roen i hektiske perioder
 • Ta ansvar og eierskap til problemstillinger og følge opp til det er levert
 • Evne til å tilegne seg ny og oppdatert kunnskap i takt med utvikling innenfor fagfeltet.

Vi tilbyr

 • Et unikt innblikk i norske og internasjonale energisystemer
 • Svært interessante og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • En utfordrende og meningsfylt hverdag i et engasjert fagmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter, og lønns- og arbeidsvilkår
 • Et godt og fleksibelt arbeidsmiljø med et mangfoldig velferdstilbud

SØK PÅ STILLINGEN HER!

7.IT-infrasktrukturspesialist

Digital Services i Gassco har en bred og spennende portefølje av oppgaver og ansvar som inkluderer OT-miljøer for styring og kontroll av transportsystemet og on-prem/cloud-miljøer for forretningsløsninger og kontorstøtte. Forventningene til Digital Services er store og økende i tiden fremover. Forretningsstrategien støtter og gir oss mulighet til å videreutvikle og forbedre våre IT-miljøer slik at vi kan utnytte de muligheter ny teknologi og arbeidsmetoder gir for å styrke og forbedre våre leveranser. Gassco er godt i gang med selskapets digitale transformasjon.

Avdelingen Digital Common Services har ansvar for drift og vedlikehold av Gassco sin IT-infrastruktur. Som IT-infrastrukturspesialist vil du blant annet være med på å flytte vår IT-miljø over i en skyverden og sikre driften av våre kritiske OT-miljøer.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for design, implementering og drift for å sikre infrastrukturen
 • Administrere og vedlikeholde både skybaserte og on-prem IT-infrastrukturer
 • Sikre kontinuerlig kontakt med eksterne parter og andre samarbeidspartnere
 • Representere relevante IT-fagområder i større interne og eksterne prosjekter
 • Fokus på innovasjon og identifisere muligheter for utvikling

Kompetanse- og erfaringskrav

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis bachelor eller master
 • Solid erfaring innen IT-infrastruktur med fokus på prinsipper, metoder og beste praksiser
 • Forståelse for risiko og utfordringer ved å integrere IT- og OT-systemer
 • Høy kompetanse innen skyteknologi (Azure og Microsoft 365) og/eller nettverk- og serveradministrasjon
 • Prosjekterfaring vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Evne til å se de lange linjene, samtidig som kortsiktige utfordringer blir løst
 • Samarbeider godt med andre på tvers av fagområder og miljøer
 • Strukturert, systematisk og bevarer roen i hektiske perioder
 • Ta ansvar og eierskap til problemstillinger og følge opp til det er levert
 • Evne til å tilegne seg ny og oppdatert kunnskap i takt med utvikling innenfor fagfeltet

Vi tilbyr

 • Et unikt innblikk i norske og internasjonale energisystemer
 • Svært interessante og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • En utfordrende og meningsfylt hverdag i et engasjert fagmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter, og lønns- og arbeidsvilkår
 • Et godt og fleksibelt arbeidsmiljø med et mangfoldig velferdstilbud

SØK PÅ STILLINGEN HER!

8.Ansvarlig for nettverksgruppen

Digital Services i Gassco har en bred og spennende portefølje av oppgaver og ansvar som inkluderer OT miljøer for styring og kontroll av transportsystemet og on-prem/cloud-miljøer for forretningsløsninger og kontorstøtte. Forventningene til Digital Services er store og økende i tiden fremover. Forretningsstrategien støtter og gir oss mulighet til å videreutvikle og forbedre våre IT-miljøer slik at vi kan utnytte de muligheter ny teknologi og arbeidsmetoder gir for å styrke og forbedre våre leveranser. Gassco er godt i gang med selskapets digitale transformasjon.

Avdelingen Digital Common Services har ansvar for drift og vedlikehold av Gassco sin IT-infrastruktur. Som ansvarlig for nettverksgruppen vil du blant annet spille en viktig rolle i vår migrering av vårt IT-kontormiljø over i en skyverden og sikre driften av våre kritiske OT-miljøer.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for nettverk og nettverksdrift inkludert planlegging og budsjetter
 • Ivareta sikker drift i tett samarbeid med IT-sikkerhet
 • Administrere og vedlikeholde både skybaserte og on-prem IT- og OT-systemer
 • Sikre kontinuerlig kontakt med eksterne parter og andre samarbeidspartnere
 • Representere relevante IT-fagområder i større interne og eksterne prosjekter
 • Fokus på innovasjon og identifisere muligheter for utvikling

Kompetanse- og erfaringskrav

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis bachelor eller master
 • Solid erfaring innen nettverksdrift, sikkerhet og design med fokus på beste praksiser
 • Sterk innen Cisco teknologi og kjennskap til Azure-skytjenester
 • Erfaring fra både IT og OT miljøer vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Evne til å se de lange linjene, samtidig som kortsiktige utfordringer blir løst
 • Samarbeider godt med andre på tvers av fagområder og miljøer
 • Strukturert, systematisk og bevarer roen i hektiske perioder
 • Ta ansvar og eierskap til problemstillinger og følge opp til det er levert
 • Evne til å tilegne seg ny og oppdatert kunnskap i takt med utvikling innenfor fagfeltet

Vi tilbyr

 • Solid oppfølging, god opplæring og et trygt og fleksibelt arbeidsmiljø
 • Svært interessante og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Et unikt innblikk i norske og internasjonale energisystemer
 • En utfordrende og meningsfylt hverdag i et engasjert miljø
 • Gode utviklingsmuligheter og lønns- og arbeidsvilkår
 • Et mangfoldig velferdstilbud

SØK PÅ STILLINGEN HER!