ANNONSØRINNHOLD

Vi søker seksjonssjef til utviklere

Er du en erfaren utvikler med ledererfaring? Mattilsynet, Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler, søker etter en ny seksjonssjef for å lede vårt team av dyktige og engasjerte utviklere. Som seksjonssjef vil du ha ansvar for å sikre at utviklerne har det bra på jobben, har solid faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø. Du vil også være en viktig bidragsyter i å realisere vår digitale transformasjon, der målet er å automatisere utstedelsen av sertifikater og forenkle prosessen rundt søknad og utstedelse av eksportsertifikater. Bli en del av Mattilsynets utviklingsavdeling og vær med å trygge fremtiden for dyr, mennesker og natur!

Vi leter etter en ny seksjonssjef med utviklerbakgrunn, med et smidig mindset og en forkjærlighet for god tech. Vi trenger en leder for utviklerne våre som er glad i folk og fag!

Mattilsynet er Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. I Mattilsynet er vi 1300 dyktige og engasjerte medarbeidere som hver dag jobber for å trygge fremtiden for dyr, mennesker og natur. Vi har et bredt samfunnsoppdrag og har kontorer i hele landet. Blant annet jobber vi med å sikre dyrevelferd og dyrehelse hos privatpersoner og produsenter til lands og til havs, mattrygghet hos små og store produsenter, smilefjestilsyn på restauranter, import og eksport, så vel som kontroll av kosmetikk.

Vi har lagt om leveransemodellen vår fra tradisjonelle IT-prosjekter med eksterne leverandører, til smidig utvikling i faste, autonome produktteam. Vi har i dag ni produktteam, og jobber med å bemanne opp ytterlige to team for matområdet og for planter. Vi har det siste året ansatt over tjue dyktige utviklere og trenger derfor en ny leder for utviklerseksjonen vår. Jobben din vil i stor grad handle om å sikre at utviklerne våre har det bra på jobben og at de har en solid faglig utvikling som bidrar til motivasjon og et godt arbeidsmiljø. Vi har ambisjoner om ytterligere vekst og derfor vil rekruttering også prege hverdagen din.


Mattilsynets utviklingsmuskel er under oppbygging og opptrening. Den nye seksjonssjefen vil ha stor påvirkningsmulighet på retningen videre. Utviklingsavdelingen har eksistert det siste halvannet året, og har gått fra å være et prosjektorientert IT-kostsenter til å være motoren i Mattilsynets digitale transformasjon. Utviklingsavdelingen er fordelt mellom Holbergs Terrasse i Oslo og kontoret ved Mjøstårnet i Brumunddal.

Utviklingsavdelingen består av seksjonene Forretningsutvikling (inkl. design), Analyse, Produktutvikling, Plattform, infrastruktur og avtaleforvaltning, samt Brukersenter. Avdelingens ledergruppe består av unge og uredde ledere, som alle er nylig rekruttert inn i sine roller.

Om stillingen

Sjefsstillingen rapporter til direktør for Utvikling, og blir en sentral del av avdelingens ledergruppe

Stillingens ansvar

 • Utvikle folk og fag
 • Personalansvar og faglig utvikling for utviklere
 • Budsjettansvar for seksjonen
 • Sette teknologisk utviklingsretning for Mattilsynet
 • Sikre at vi tester og tar i bruk ny, trygg og kostnadseffektiv teknologi
 • Skape gode team i samarbeid med ledere i avdelingen
 • Rekruttering av utviklere (støttet av HR)
 • Konsulentoppfølging (rekruttering av nye konsulenter via dynamisk innkjøpsordning, løpende oppfølging av eksisterende konsulenter)
 • Bygge en smidig kultur bygd på tillitsbasert ledelse og ansvarliggjøring av kompetente medarbeidere

Vi tilbyr deg

 • En spennende og utfordrende rolle hvor du har påvirkning på et viktig samfunnsoppdrag
 • En plass rundt bordet i avdelingens ferske ledergruppe
 • Fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og på kontoret
 • Fritt valg i arbeidsverktøy (Windows eller Mac)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger
 • Arbeidsplass i våre moderne lokaler sentralt i Oslo eller i våre splitter nye lokaler ved Mjøstårnet i Brumunddal. Det må regnes med en del reising mellom kontorstedene

Stillingen lønnes som seksjonssjef fra 900 000 kr – 1 100 000 kr, avhengig av kvalifikasjoner og utdanningsnivå. Høyere lønn kan vurderes for særskilt kvalifiserte søkere.

Stillingens kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå (relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning)
 • Erfaring som utvikler
 • Ledererfaring fra å lede utviklere, med eller uten personalansvar
 • Erfaring med smidig leveransemetodikk
 • Fordel hvis du har erfaring med å jobbe i matrise i dimensjonene folk og fag, og produktutvikling
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Om arbeidsgiveren

Mattilsynet skal bidra til å sikre folk trygg mat. Vi skal også bidra til å sikre friske planter, fisk og dyr. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse, og med et godt arbeidsmiljø. Vi er organisert i et sentralt direktorat, med fem underliggende regioner. Disse utfører tilsynet vårt gjennom tilstedeværelse rundt om i landet. Mattilsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Les mer her www.mattilsynet.no

Inkludering og mangfold er en styrke for Mattilsynet. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver slik at vi kan løse oppgavene på en enda bedre måte. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en og/eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg til å krysse av for dette når du søker jobb hos oss. Vi kaller inn minst én kvalifisert søker i hver gruppe til intervju. Får du jobben legger vi til rette for deg om du trenger det. Vi bruker kun avkrysningene til å velge ut riktige kandidater og til anonymisert statistikk.


Er du en dyktig leder som har erfaring med smidig utvikling og interesse for å bidra til et viktig oppdrag for samfunnet, så er dette stillingen for deg!