ANNONSØRINNHOLD

Trives du i skjæringspunktet mellom fag og IT?

Hos oss får du jobbe med et viktig samfunnsoppdrag. Du får være med på å både bygge og forvalte produkter i et livsløp.

Vet du hva som skal til for å lykkes i tverrfaglige og smidige team?

Vi søker kompetente IT-folk!

image: Trives du i skjæringspunktet mellom fag og IT?

Produkteier, teamansvarlig og produktansvarlig

Enhet for prosessforbedring

Hvorfor jobbe hos oss?

Enhet for prosessforbedring er en av tre enheter i seksjon for teknologi og digitalisering. Du vil jobbe sammen med kollegaer med ulik kunnskap som har til felles at vi ønsker å lage løsninger som fungerer godt både for brukerne våre og for oss. Vi vektlegger trivsel på jobb, delingskultur, inkludering, godt håndverk og samarbeid, kunnskapsdeling og å jobbe i team.

Sammen med eksterne partnere utvikler og forvalter vi en rekke produkter og tjenester. Hos oss får du jobbe med et viktig samfunnsoppdrag og spennende oppgaver sammen med gode kollegaer. Du vil være med på å både bygge og forvalte produkter i et livsløp.

Arbeidssted for stillingene er på Brattøra i Trondheim eller på Helsfyr i Oslo.

Produkteier Nilex

Trives du i skjæringspunktet mellom fag og IT?

Vi søker deg som ser hvilke nye muligheter teknologi gir, og du har gjerne et helhetlig perspektiv som sørger for at alt vi gjør er til det beste for våre brukere. Du har også gjerne erfaring med innføring av nye produkter.

Som produkteier i Miljødirektoratet vil du bli en nøkkelperson i arbeidet med å sørge for at Nilex får bredest mulig utbredelse i Miljødirektoratet, og selvsagt at det gir brukerverdi. Vi vil sørge for god opplæring, og god innføring i hvordan Miljødirektoratet fungerer. Våre forventninger til deg er at du er pådriver for at vi oppnår våre digitale ambisjoner, og du er med på å spille oss gode.

Søknadsfrist: 7.6.2023 | Les mer HER

Teamansvarlig produktteam

Har du erfaring med smidig tankesett, organisering og arbeidsform?

Vi søker deg som ser hvilke nye muligheter teknologi gir, og som et helhetlig perspektiv som sørger for at løsningene vi utvikler er til det beste for våre brukere. Du har gjerne erfaring med prosjektledelse, systemansvar, eller annen teamledelse - helst innen digitale løsninger.

Miljødirektoratet har utviklet en rekke gode digitale løsninger, og vi har høye ambisjoner om å fortsatt digitalisere og effektivisere arbeidsprosessene våre. Vi organiserer våre produkter og tjenester i større produktområder, og nå trenger vi en ny kollega til å være ansvarlig for et eller flere av disse områdene. Til hvert produktområde inngår det et eller flere produktteam som består av innleide konsulenter og systemforvaltere fra fagsiden.

Søknadsfrist: 7.6.2023 | Les mer HER

Produktområdeansvarlig

Trives du i skjæringspunktet mellom fag og IT?

Vi søker deg som ser hvilke nye muligheter teknologi gir, og du har et helhetlig perspektiv som sørger for at løsningene vi utvikler er til det beste for våre brukere. Du har gjerne erfaring med prosjektledelse, systemansvar, eller annen teamledelse - helst innen digitale løsninger.

Miljødirektoratet har utviklet en rekke gode digitale løsninger, og vi har høye ambisjoner om å fortsatt digitalisere og effektivisere arbeidsprosessene våre. Vi organiserer våre produkter og tjenester i større produktområder, og nå trenger vi en vikar til å være ansvarlig for et eller flere av disse områdene. Til hvert produktområde inngår det et eller flere produktteam som består av innleide konsulenter og systemforvaltere fra fagsiden.

Søknadsfrist: 7.6.2023 | Les mer HER