ANNONSØRINNHOLD

Teknologileder i produktområder

IT utvikling, NAV

De siste 5 årene har NAVs digitaliseringsmuskel i og utenfor IT-avdelingen vokst betydelig med medarbeidere fordelt over 80 tverrfaglige team og 8 produktområder (PO). Vi skal fortsette å gå i bresjen for å pushe norsk offentlig sektor til å tilby verdens beste tjenester for den norske befolkningen.

Fordi velferdsstaten er i konstant endring, må systemene som understøtter den være endringsdyktige. Og endringsdyktige systemer stiller en rekke krav til de som lager dem. Team lager disse systemene - og vi anser disse teamene for å være den viktigste enkeltkomponenten i NAVs applikasjonsarkitektur.

Slike team er tverrfaglig sammensatt; de eier et avgrenset problem og løsning og jobber kontinuerlig med finne den riktige balansen mellom teknologi, juss, brukervennlighet og økonomi. For et slikt team er autonomi viktig, men samtidig er det kritisk for NAV at disse teamene stort sett går i samme retning. Å hjelpe team til å finne balansen mellom autonomi og felles retning vil være sentralt for denne rollen. For å sørge for at vi tar sunne og tverrfaglige overordnede beslutninger trenger vi erfarne teknologer inn i ledelsen av produktområdet. Dette gjelder i første omgang to produktområder:

Pensjon

PO Pensjon har ansvar for IT-løsningene for automatisk og manuell saksbehandling og selvbetjening av alderspensjon og uføretrygd. PO Pensjon består i dag av 120 utviklere, fageksperter, designere, produktledere og jurister i 13 tverrfaglig team som produksjonssetter løpende. Selv om vi har fått til mye, har vi for lav endringsevne for å håndtere den demografiske utviklingen hvor vi skal gå fra 1,36 millioner brukere i dag til 1,9 millioner brukere i 2045. Vi trenger derfor en kompetent og drivende teknologileder som lar seg inspirere av utfordringsbildet og inspirerer andre til å sette retning på kort og lang sikt sammen med teamene!

Utbetaling

PO utbetaling sikrer riktig utbetaling av ytelser til riktig bruker til rett tid. Årlig utbetales det om lag 590 milliarder kroner til 2,8 millioner mottakere gjennom våre løsninger. Vi forbereder nå modernisering av utbetalingsløsningene i et lengre perspektiv samtidig som vi skal sørge for nødvendig endringsevne og robusthet i eksisterende løsninger. Teamene har et helhetlig ansvar for sine produkter, og området lykkes når vi leverer på helheten i samspill med omgivelsene rundt. Nå er vi i en spennende fase og trenger en teknologileder som både er interessert og utforsker teknologiske muligheter og ser det i sammenheng med den eksisterende teknologien, sammen med teamene.

Arbeidsoppgaver

Pensjon og utbetaling er blant de viktigste områdene som skal moderniseres de neste årene, så rollene vil ha betydelig innflytelse på hvordan velferdsstaten løser samfunnsoppdraget framover.

Måten NAV organiserer produktutvikling på vil utvikle seg i 2024, så timingen for å komme ombord i skuta kan neppe bli bedre.Rollen inngår i ledelsen av produktområder i størrelsesorden 50-120 personer

 • Du vil støtte produktområdeleder med høynivå teknologiforståelse og bidrar til å sette strategisk retning på en måte som ivaretar endringsevne og digitalisering
 • Du er bindeledd mellom PO-leder og team og sparrer med teamene i overordnede arkitekturvalg i området
 • Du deltar i utarbeidelse av strategier for NAV for å vise hvordan teknologi kan utvikle tjenestene til NAV
 • Presentere og forklare teknologi og retningsvalg til andre ledere inkludert toppledelsen
 • Du bidrar til sunn og bærekraftig produktutviklingskultur i området som gir team fart og flyt
 • Vi forventer ikke at du koder i rollen, men utviklererfaring vil være en stor fordel for å lykkes

Kvalifikasjoner

Vi søker altså to teknologer med evne og vilje til å jobbe strategisk og tverrfaglig. Vi tror du har ganske lang erfaring som utvikler, og at du ønsker å oppnå mer som teknologileder enn gjennom egne leveranser. Du ønsker sterkt å skape endring, og du forstår kraften i tverrfaglig samarbeid med lederkolleger som har spesialisering innen produktledelse, økonomi, etterlevelse, personvern, design og domenekunnskap.

Du må ha:

 • Relevant utdanning på fortrinnsvis masternivå, minimum bachelornivå. Lang og særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Minst 2 års erfaring med softwaredesign og arkitektur
 • Minst 2 års erfaring med tverrfaglig ledelse i en eller annen ledende rolle
 • Bred erfaring med å utvikle fleksible, skalerbare og distribuerte systemer som har vist endringsevne over tid
 • Erfaring med å lede og jobbe med ledere i store teambaserte organisasjoner, og evne til å levere resultater på tvers av team
 • Du må vise gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

I tillegg er det en fordel om du har erfaring med:

 • å kombinere teknologi og forretning
 • bruk av Domain Driven Design / Team Topologies
 • å jobbe med kontinuerlige leveranser
 • sikkerhetsarkitektur og Sikkerhetsloven

Stillingen krever at du må autoriseres for BEGRENSET etter bestemmelsene i sikkerhetsloven. Les mer om autorisasjon på www.detsombetyrnoe.no

Personlige egenskaper

 • Du tør å utfordre etablerte sannheter
 • Du viser forståelse for hvordan problemstillinger kan være en del av noe større, og forstår disse sammenhengene
 • Du bygger relasjoner og vet hvordan du skal nå ut med dine tanker og idéer til kolleger fra ulike fagdisipliner
 • Du kommuniserer godt skriftlig og muntlig, med et klart språk, på tvers av ulike nivåer og fagmiljøer i organisasjonen
 • Du må kunne identifisere og prioritere komplekse problemer, og kunne formulere en strategi for å komme frem til en løsning
 • Du er målorientert og har en pragmatisk tilnærming

Vi tilbyr

Du vil bli en del av NAVs IT-avdeling, hvor du får varierte arbeidsoppgaver som du løser sammen med dyktige og engasjerte kollegaer fra hele organisasjonen. Det gir deg en spennende rolle på en av landets viktigste arbeidsplasser, hvor vår visjon er å gi mennesker muligheter. De over 800 kollegaene dine leverer løsninger til 2.8 millioner mennesker, og forvalter kjernesystemene i et av verdens beste velferdssamfunn.

image: Teknologileder i produktområder

Vi er midt i en omfattende digital transformasjon som krever nye veier til mål, og i dette arbeidet er IT-avdelingen i NAV kjent for å gå foran og bane vei. Vi utfordrer, eksperimenterer og leverer alltid med høy kvalitet. Med høye ambisjoner og lave skuldre er det aldri tvil om hvorfor vi går på jobb hver dag.

Utover en arbeidsplass i nye og freshe lokaler på Helsfyr, kan vi tilby deg:

 • En av Norges mest teknologisk fremoverlente offentlige etater, med meget engasjerte, motiverte og dyktige medarbeidere som brenner for faget
 • Stort rom for faglig utvikling både gjennom konferanser, kurs, digital læring, avsatt tid annenhver uke og flere faste ukentlige delingsarenaer – alt i arbeidstiden
 • Lønn fra kr 759 100,- til kr 1 078 600,- i stillingskode 1364 som seniorrådgiver. For spesielt kvalifiserte søkere kan noe høyere lønn vurderes.
 • Stor frihet i valg av utstyr
 • God pensjonsordning og mulighet for boliglån i Statens pensjonskasse
 • Godt utstyrt trimrom og bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter
 • Sommer- og vintertid, og mulighet for å opparbeide fleksitid
 • Nye flotte lokaler på Helsfyr i Oslo med god lunsj, treningsrom, takterrasse med mer