ANNONSØRINNHOLD

Tech lead, fullstack- og vitenskapelige utviklere

Vil du være med på å utvikle og bygge helt nye løsninger i en samfunnsnyttig og høyteknologisk bransje?

NGI er et teknisk-industrielt forskningsinstitutt som leverer forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Bærekraftige løsninger og utnyttelse av teknologi står helt sentralt i vår virksomhet for å utvikle og anvende kunnskap til å bygge et samfunn på sikker grunn.

NGI satser stort på digital innovasjon og utvikling og har som mål å ta en ledende rolle innenfor digitalisering av geobransjen. Her jobber utviklere, produkteiere og geofaglige ressurser sammen for å levere nye løsninger internt i NGI, ut til kunder og gjennom forskningsprosjekter. Hos oss vil du få jobbe med varierte arbeidsoppgaver på tvers av prosjekter og produkter og med nye og spennende teknologier som benyttes til å løse viktige og samfunnskritiske problemstillinger.

Arbeidsoppgaver

Vi jobber nesten utelukkende med greenfield nyutvikling og innovasjon og søker deg som gjerne vil bygge helt nye og innovative løsninger. Vi benytter prinsipper fra smidig, lean og brukerdrevet produktutvikling i måten vi er organisert og jobber på.

Eksempler på prosjekter og løsninger vi jobber med:

 • IoT-plattform for overvåking av samfunnskritiske konstruksjoner
 • Dataplattform for fangst, lagring og prosessering av geodata
 • Løsninger for planlegging av feltarbeid og geotekniske lab-forsøk
 • Løsninger for miljøovervåkning og lagring og presentasjon av miljødata
 • Geokartlegging ved hjelp av droner og satelittdata
 • Modelleringsverktøy og beregningsmoduler for offshore vind
 • Løsninger for varsling av snøskred og analyse og vurdering av naturfarer
 • Kartteknologi, avansert datavisualisering og 3d-modellering
 • Tilrettelegging for og bruk av maskinlæring og kunstig intelligens for nye måter å tolke og analysere data
 • Nye løsninger for samhandling og deling av data med våre kunder, samarbeidspartnere og forskningsmiljøer.
image: Tech lead, fullstack- og vitenskapelige utviklere

Kvalifikasjoner og egenskaper

NGI søker nå flere nye medarbeidere til å være med på å bygge opp denne satsningen. Vi søker deg med høyere utdanning i form av en master- eller bachelorgrad i informatikk, teknologi eller tilsvarende og du har minimum to års erfaring. Bakgrunn fra geofag er ikke nødvendig, men vi tror det er en fordel om du har en viss interesse for naturvitenskap og realfag. Arbeidsspråk er både norsk og engelsk.

Av personlige egenskaper søker vi deg som ønsker å ta ansvar i et mindre og fremoverlent utviklingsmiljø og som er proaktiv og løsningsorientert. Vi forutsetter at du har høy faglig integritet og tenker kvalitet i alle ledd. Du vil jobbe tett med resten av utviklerne i teamet, produkteiere og ulike fagekspertiser og interessenter og få muligheten til å være med på å sette retning for et initiativ som ennå er i startgropen. Hvis du også er fleksibel og liker å jobbe med varierte problemstillinger på tvers av teknologiområder, så tror vi at du vil trives meget godt i NGI.

Tech lead

I rollen som tech lead vil du få ansvaret for å lede utviklingsteamet vårt, ha et overordnet ansvar for valg av arkitektur og teknologi, samt bidra inn som utvikler der det trengs. I tillegg til at du er en erfaren og allsidig utvikler med kompetanse på teknologiene vi benytter, ser vi gjerne at du har noen av de følgende erfaringene og/eller kvalifikasjonene:

 • Erfaring med å lede og motivere utviklere og skape god flyt i utviklingsprosessen
 • Erfaring med å ta arkitektur- og teknologivalg og vurdere ulike teknologiske løsninger sammen med produkteiere, utviklere og andre interessenter
 • Trives i rollen som bindeledd mellom forretning og IT og synes det er spennende å være involvert i produktutvikling.

Fullstack utviklere

Vi ser etter deg som kan jobbe effektivt gjennom alle lagene i applikasjonene våre og er nysgjerrig på et bredt spekter av teknologier. Du vil få varierte arbeidsoppgaver og få mulighet til å bidra på tvers av en rekke prosjekter og løsninger. Vi jobber nesten utelukkende med nyutvikling i skyen og har en helt oppdatert tech-stack. Vi ser gjerne at du har noen av de følgende erfaringene og/eller kvalifikasjonene:

 • Utvikling og arkitektur i skyen: Vi benytter Azure som skyplattform og hovedsaklig Python som programmeringsspråk
 • Kubernetes og arkitektur basert på mikrotjenester
 • Devops og infrastructure as code
 • Erfaring med integrasjon: Køteknologier, asynkron arkitektur og REST-baserte APIer
 • Behandling av både strukturerte og ustrukturerte data og erfaring med både relasjonelle og NOSQL-databaser
 • Frontend-utvikling ved hjelp av Javascript-rammeverk som React og Vue
 • Kompetanse på GIS- og kartteknologi
 • Erfaring med IoT-løsninger, dataplattformer og infrastruktur for maskinlæring.

Vi gjør fortløpende nye teknologivalg og vurderinger og som nyansatt vil du får stor påvirkningskraft og være med på å bestemme veien videre. Eksempler på teknologier/språk som vi i dag i stor grad benytter: Python, Kubernetes, Azure Service Bus, Azure IoT Hub, PostgreSQL, ArcGis, Azure Blob storage, TypeScript, React, Vue, Terraform og Azure Devops.

Vitenskapelige utviklere

Vi leter etter deg som har vitenskapelig og/eller realfaglig bakgrunn med evne til å anvende dette på geofaglige applikasjoner. Du må også ha opparbeidet erfaring og kompetanse på programmering og IT-utvikling og ønsker å utvikle deg videre i den retningen. Du vil få ansvar for å profesjonalisere den vitenskapelige utviklingen i NGI, rådgi rundt design- og teknologivalg, opplæring og coaching av andre ansatte og jobbe som utvikler i konkrete utviklings- og forskningsprosjekter.

Vi ser gjerne at du har noen av de følgende erfaringene og/eller kvalifikasjonene:

 • Erfaring med et eller flere vitenskapelige programmeringsspråk. I NGI bruker vi for det meste Python, men også noe R og tester hele tiden ut nye språk.
 • Erfaring med å implementere vitenskapelige beregninger og matematiske modeller i software
 • Erfaring med data science, maskinlæring og datadrevet modellering
 • Erfaring med kalkulasjonsintensive beregninger og prosessering av store datamengder
 • Kompetanse på grafiske bibliotek for å plotte og visualisere vitenskapelige data, tidsserier, etc
 • Grunnleggende kompetanse på best practice innenfor programvareutvikling, f.eks. versjonskontroll, utviklingsmetodikk, devops og testing
 • Kompetanse på eller motivasjon for å lære mer om tradisjonell systemutvikling: Databaser, APIer og skyteknologi.

Siden opprettelsen av NGI (Norges Geotekniske Institutt) på starten av 1950-tallet har vi tiltrukket oss dedikerte fagfolk og eksperter på bruk av geomaterialer som byggegrunn og byggemateriale, skredproblematikk og forurensning av grunnen. Utvikling og anvendelse av ny teknologi står helt sentralt i vår virksomhet for å finne bærekraftige løsninger og sikre at vi bygger et samfunn på sikker grunn. Vår ekspertise og løsninger er kjent og etterspurt i store deler av verden.

NGI er et internasjonalt ledende fagmiljø som leverer anvendt forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi arbeider med forvaltningsbehov, teknologiske og næringsmessige utfordringer og bidrar til kunnskap for et bærekraftig næringsliv og for innovasjon. Vi er organisert som en privat stiftelse med hovedkontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim, forskningsstasjon for snøskred på Strynefjellet, kontor i Stryn, og utenlandskontorer i Houston, Texas, USA, og i Perth, Western Australia, i tillegg til samarbeidsavtaler med veletablerte selskap og institusjoner i store deler av verden.

Vi jobber innen områdene Bygg, anlegg og samferdsel; Miljøteknologi; Offshore energi; og Naturfare.