ANNONSØRINNHOLD

Tech Lead-duo til Mestergruppen

Mestergruppen leter etter super-duo for digital byggeprosess og digital byggevarehandel!

Har du- eller savner du å jobbe med en annen person som du vet du jobber godt sammen med, og som er svært dyktig?

Mestergruppen ser nå etter en Tech Lead-duo. Dette kan defineres som «når verdens beste kollegaer, jobber på et lag». Det handler om at to personer som i dag jobber svært godt i lag, eller som savner å jobbe i lag, utfordrer, utvikler, vokser og jobber sammen, med et produkt de får eie – sammen! Hadde ikke det vært gøy?

Tech Lead-duo?

Hos Mestergruppen vil dere som Tech Lead-duo jobbe i to svært relaterte stillinger der dere vil ha ca. 60% til felles, og ca. 40% i individuell spesialisering. Den ene stillingen er for digital byggevarehandel, og den andre stillingen er for digital byggeprosess. Kort forklart vil det si at dere vil jobbe sammen om å digitalisere en helhetlig OMNI kanal strategi; den ene vil ha ansvar for salg av byggevare-produkter (produktsalg), imens den andre vil ha det samme ansvaret for nybygg og opppussing av enebolig (prosjektsalg).

Dere vil som Tech Leads være med å bygge opp og lede utviklingsteam innenfor disse 2 produktområdene. Dere inngår i et tverrfaglig team med utviklere, UX-designere, forretningsekspert og produktmanagere. Dere vil rapportere til leder for IT-utvikling, Birger Bjønnes, og dere vil samarbeide tett med Mestergruppens tech team for infrastruktur og integrasjoner (DataHub og MesterID). Dere vil få være med på å etablere prosjekter og ta viktige valg for hvordan helt nye løsninger skal implementeres. Dere får også aktivt være med og forme beste praksis for utvikling, og vi håper at vi finner to personer som vil kunne heie mye på hverandre – for dette er omfattende arbeid.

Dere vil jobbe med ulike fagsystemer i produktområdene, samt jobbe tverrfaglig med våre egne tech team for DataHub og MesterID. Nye kundefronter bygges primært med React.JS. Disse skal dere samarbeide om utviklingen av. Mye av fellesbiten handler om hvordan man arbeider i en felles arkitektur, og dere vil jobbe med å få integrert disse systemene så sømløst som mulig. Videre er kode-prinsippene og tech-stacken den samme, med noe forskjellig tech-stack hos tredjeparter. Byggevarehandel understøtter stort sett alle systemer i byggeprosess og alt som har med leveranse av byggevarer til husprosjekter.

40% spesialisering kommer inn ved at prosessene vil skille seg litt, og digitale systemverktøyer vil være noe annerledes. Systemene som brukes i byggevarehusene vil derfor være litt annerledes enn det som gjelder for byggeprosess.

image: Tech Lead-duo til Mestergruppen

Deres viktigste oppgaver blir å..

  • Skrive kode sammen med utviklingsteamene deres.
  • Være en pådriver for smidig utviklings-metodikk og automatisert leveranse (DevOps).
  • Sikre at teknologi-/ løsningsvalg og kodepraksis/ -kvalitet er i hht. gjeldende arkitekturprinsipper, designprinsipper og kvalitetsstandarder.
  • Følge opp og veilede utviklere i teamene dere er ansvarlige for.
  • Ansvarlige for teknisk produktkvalitet, inkl. integrasjoner med andre områder/ løsninger.
  • Være diskusjonspartner og sparringspartner på arkitektur, strategi, systemvalg og teknologi for deres produktområde

Hvem leter vi etter?

  • Dere som har jobbet med full stack i kombinasjon med skyplattformer. Det er ikke så viktig hvilken cloudplattform, men dere har bygget og deployet i skyen og kjenner gode prinsipper for dette.
  • Dere som brenner for å skape nye og innovative løsninger, som er ambisiøse og liker høyt tempo. Dere tenker helhetlig og er opptatt av å forstå og levere på behovene til brukerne av de produktene vi utvikler. Dere tar ansvar, er gode prosessdriver, og er opptatt av smidig utviklingspraksis.
  • Dere kan gjerne ha erfaring med å jobbe med objektorienterte språk, for eksempel Java, Kotlin, C++ og /eller C#. Dere kan gjerne også ha erfaring fra å jobbe med systemarkitektur, men ingen av disse er «hard requirements».

Mestergruppen benytter i hovedsak teknologi som Microsoft Azure, Google Cloud Platform, React.JS, Kotlin, C#, C++, Elastic stack, Rabbit MQ, Auth0, BitBucket, Firebase, Kubernetes, Postgres, Redis, Elasitic, Sitecore, men det er absolutt ikke en forutsetning at dere kan alle disse. For digital byggeprosess benyttes i tillegg 3.parts-tjenester fra Apacta, Holte og Fonn, imens for digital byggevarehandel benyttes Omnium og Geta Commerce Cloud.

Neste steg

Man må ikke være en duo for å søke på disse stillingene – du kan selvfølgelig også søke alene, og det er dette du uansett vil gjøre i første omgang. For å søke på stillingen umiddelbart, enten alene eller sammen med noen, trenger vi kun din CV. Vi tar da kontakt, og gir deg muligheten til å namedroppe din drømmekollega. Prosessen vil vi ta litt som den kommer, men det er helt sikkert at dere vil få mulighet til å komme på intervju sammen om dere ønsker dette :-)

Dersom dere ønsker mer informasjon om stillingene før dere bestemmer dere for å søke, kan dere kontakte vår rekrutteringspartner i AvantGarde Search, Lotte Gjørsvik (46773573 / lotte@avantgardesearch.no ). Hun har mye mer informasjon hun kan sende over.

image: Tech Lead-duo til Mestergruppen

Mestergruppen

Mestergruppen er Norges største bolig- og byggevarekonsern og våre medlemmer bygger nærmere 3500 boliger og mer enn 500 fritidsboliger i året. Vårt mål er å være førstevalget for boligbyggere og byggevareforhandlere. Vi har de siste årene mer enn tredoblet omsetningen vår (ca NOK 14 mrd i 2020) og skapt et vertikalt integrert konsern med merkenavn som fanger hele verdikjeden innen boligbygging og eiendomsutvikling.

Kjente merkenavn som Mesterhus, Systemhus, Blink Hus og Saltdalshytta er blant Mestergruppens hus- og hyttekonsept. På byggevaresiden eier Mestergruppen blant annet XL-BYGG, Ski Bygg, Byggtorget og Byggeriet, med til sammen rundt 220 byggevarehus. I tillegg bedriver konsernet eiendomsutvikling gjennom Mestergruppen Eiendom og tilbyr arkitekt- og rådgivningstjenester igjennom MG Arkitekter.

Byggenæringen står foran store omstillinger drevet av ny teknologi og endrede kundepreferanser. Hjemmene våre vil utvikle seg til en digitalisert og datadrevet opplevelse, der den fysiske og virtuelle verden smelter sammen og skaper nye løsninger og bomiljøer vi ennå bare aner konturene av. I Mestergruppen tror vi at den beste måten å forutse fremtiden på er å skape den selv og derfor tar vi nå grep om måten vi utvikler, realiserer og forvalter boliger på. Digitalisering vil spille en nøkkelrolle i årene som kommer og vi satser tungt på å bygge et sterkt miljø innen utvikling av digitale løsninger som kan bidra til transformasjon av en av Norges største, men også konservative industrier. Vi i Mestergruppen satser store ressurser på å revolusjonere måten vi bor på i Norge. Vi har bygd opp et fullstendig økosystem og har dermed mulighet til å tenke helhetlig for hele verdikjeden innen planlegging, boligbygging, vedlikehold og påbygg.