ANNONSØRINNHOLD

Nasjonalbiblioteket Rana *** Local Caption *** parkanlegg, bakgård, sommer, mediebygget
Nasjonalbiblioteket Rana *** Local Caption *** parkanlegg, bakgård, sommer, mediebygget Vis mer

Systemutviklere til spennende IT-miljø!

- Vil du være med og utvikle Nasjonalbibliotekets digitale løsninger for fremtiden?

Nasjonalbiblioteket er tildelt oppgaven å sørge for at den Norske kulturarven blir digitalisert og tilgjengeliggjort på nett. For å muliggjøre dette skal digitaliseringskapasiteten ved Nasjonalbibliotekets anlegg i Rana nesten dobles, og i de kommende ti-årene vil millioner av objekter fra arkiv, bibliotek ogmuseum, i tillegg til Nasjonalbibliotekets egen samling, digitaliseres og tilgjengeliggjøres. Det krever en stor oppskalering av IT-infrastrukturen samt utvikling av nye produksjonsløyper, støttesystemer og systemer for digital langtidsbevaring.

IT-miljøet i Nasjonalbiblioteket består av rundt 60 medarbeidere. Vi er organisert i tre seksjoner, og jobber i team med bevisst fokus på samarbeid – både på tvers av team, på tvers av seksjoner og mot andre deler av virksomheten.

Vil du være med og utvikle Nasjonalbibliotekets digitale løsninger for fremtiden?Liker du å identifisere og løse brukerbehov, og kontinuerlig forbedre IT-løsninger?Har du lyst til å jobbe sammen med erfarne fagfolk i et høyteknologisk miljø med topp moderne infrastruktur, systemer og tjenester?

Vi er opptatt av kontinuerlig utvikling og forbedring gjennom:

 • Kunnskap, kultur, metodikk og innovasjon
 • Effektivisering, automatisering og standardisering
 • DevOps og smidig utviklingsmetodikk

Arbeidsoppgaver

 • Delta i design og utvikling av våre tjenester i et smidig utviklingsteam
 • Delta i videreutvikling av metodikk, verktøykasse og kompetanse innenfor fagområdet
 • Utforske teknologiske muligheter og utfordringer

Kvalifikasjoner

 • Kunnskap om- og erfaring fra områder som:
  • REST og utvikling av REST-baserte API-er
  • Teknologier som Java, Python, Spring, Javascript, HTML5 og Angular
  • Moderne plattformer som Docker, Kubernetes og Elastic Stack
  • DevOps CI/CD metodikk og automatisert testing
  • Maskinlæring og kunstig intelligens
 • Relevant IT-utdanning på bachelor- eller masternivå
 • Må beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Vi ønsker at du har erfaring, men vi oppfordrer også nyutdannede til å søke
 • Relevant realkompetanse kan kompensere for formell utdanning

Personlige egenskaper

 • Selvdrevet, analytisk, løsningsorientert og er positiv til nye utfordringer
 • Analytisk og har evne til å raskt sette deg inn i nye problemstillinger
 • Samarbeider og kommuniserer godt med andre
 • Ansvarsbevisst, initiativrik og strukturert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

6 faste stillinger.

Aktuell lønnsinnplassering for systemutvikler er 1087 Overingeniør fra kr. 504 700 - 605 500 (ltr. 57 -67), eller 1181 Senioringeniør fra kr. 563 700 - 704 900 (ltr. 63 - 75)Ved særskilt gode og relevante kvalifikasjoner kan høyere lønn vurderes.En organisasjon i kontinuerlig utvikling og med et viktig samfunnsoppdrag.Medlemskap i Statens Pensjonskasse.Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift.

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 535 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 680 millioner kroner.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.«Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.»