ANNONSØRINNHOLD

Systemutvikler IT

Nasjonalbiblioteket ønsker å rekruttere 3 - 4 nye systemutviklere til vårt spennende IT-miljø som i dag har rundt 60 ansatte.

Vi leverer digitale tjenester, kompetanse og kunnskap i en teknologiorientert virksomhet med stort mediemangfold. Vi er organisert i tre seksjoner, og jobber i team med et bevisst fokus på samarbeid - både på tvers av team, på tvers av seksjoner og mot andre deler av virksomheten.

Vi er opptatt av:

 • Kultur, metodikk, kontinuerlig forbedring og arbeidsmiljø.
 • DevOps: Tett samarbeid mellom drift og utviklingspersonell gjennom det enkelte produkts livssyklus - fra design, utvikling, og til operativ drift
 • Arkitektur - automatisering, standardisering, kontinuerlige leveranser, og gradvis innføring av mikrotjenester.

Søknadsfrist: 02.06.2019
Arbeidsgiver: Nasjonalbiblioteket
Sted:Mo i Rana
Stillingstittel: Systemutvikler IT
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4078178445
Stillinger: 3

Arbeidsoppgaver

 • Delta i utvikling av våre tjenester i et smidig utviklingsteam
 • Delta i videreutvikling av metodikk, verktøykasse og kompetanse innenfor fagområdet

Kvalifikasjoner

 • Enten så er du en erfaren utvikler med kunnskap om- og erfaring fra områder som:
  • REST og utvikling av REST-baserte API-er
  • Moderne webteknologier som Java, Spring, Javascript, HTML5 og Angular
  • Moderne plattformer som Docker, Kubernetes og Elastic Stack
  • DevOps CI/CD metodikk og automatisert testing
 • Eller så er du nyutdannet (eller blir det i løpet av våren) med interesse for- og erfaring med programmering
 • Du må ha utdanning på bachelornivå eller høyere innenfor IT
 • Relevant realkompetanse kan kompensere for formell utdanning
 • Du må beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Personlige egenskaper

Vi setter pris på egenskaper som: samarbeidsevner, selvstendighet, serviceinnstilling, ansvarsbevissthet, kvalitetsbevissthet, evne- og vilje til omstilling, løsningsorientering, analytiske evner og struktur.

Vi tilbyr

 • 3 til 4 faste stillinger lønnet som 1087 Overingeniør eller 1181 Senioringeniør avhengig av kvalifikasjoner
 • aktuell brutto årslønn for stilling som overingeniør er fra kr 464 800 til 576 100 (ltr. 53 - 65), eller for senioringeniør fra kr 505 800 til 619 300 (ltr. 58 - 69). Ved særskilt gode og relevante kvalifikasjoner kan høyere lønn vurderes
 • Et spennende arbeidsmiljø
 • En organisasjon i kontinuerlig utvikling og med et viktig samfunnsoppdrag
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift

Kontaktinformasjon:
Sverre Bang Seksjonsleder (+47) 94 52 64 82 sverre.bang@nb.no
Personal Ved spørsmål om elektronisk søknad og CV personal@nb.no
Thomas Langvann seksjonsleder (+47) 97 00 45 57 thomas.langvann@nb.no

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 445 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 562 millioner kroner.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, kjønn eller nedsatt funksjonsevne.

Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.