ANNONSØRINNHOLD

Senior systemutviklere for videreutvikling av vårt verdensledende digitale bibliotek!

Nasjonalbiblioteket – vår felles hukommelse!

Alle bøker utgitt i Norge tilgjengelig på nett. Alle aviser utgitt i Norge på internett i løpet av de neste fem årene. Radiohistorien fra 1930-tallet og fram til i dag og TV-historien fra starten av 1960 er på god vei til å bli digitalt tilgjengelig. Norsk musikk og filmhistorie. Alt dette vil vi i Nasjonalbiblioteket gjøre tilgjengelig på nett i løpet av de kommende årene. Dette er en ambisjon for et nettbasert Nasjonalbibliotek som vi er alene om å ha i hele verden.

I Nasjonalbiblioteket har vi mange dyktige fagfolk med ekspertise på alt fra digitalisering, digital langtidslagring, nettformidling, språkteknologi og digital humaniora. I tillegg har vi et stort teknologimiljø inkludert en innovativ AI-lab med et internasjonalt nettverk der vi samarbeider med institusjoner som Stanford University, British Library og andre internasjonale fagmiljø.

Digitaliseringskapasiteten ved Nasjonalbiblioteket er i sterk utvikling og dagens digitale magasin som inneholder 12 petabyte unikt innhold forventes å vokse med 4 petabyte pr år i årene som kommer.

Våre 70 dyktige medarbeidere i IKT-avdelingen er organisert i tre seksjoner og har et sterkt fokus på samarbeid – både på tvers av team, på tvers av seksjoner og tett mot andre fagmiljø i virksomheten.

Hvis dette trigger deg og du i tillegg har pågangsmot, engasjement og stor arbeidskapasitet bør du melde din interesse og sende en jobbsøknad.

For rett kandidat kan vi være fleksible mht. bosted/arbeidssted.

Arbeidsoppgaver

  • Sentral utviklingsrolle i utviklingsmiljø med høy kompetanse
  • Design av våre tjenester i et smidig utviklingsteam
  • Delta i videreutvikling av metodikk og kompetanse innenfor fagområdet
  • Utforske nye teknologiske muligheter og utfordringer gjennom innovasjonsprosessen

Kvalifikasjoner

Vi ønsker deg som har bred erfaring og kunnskap fra områder som:

REST og utvikling av REST-baserte API-erTeknologier som Java, Kotlin, Python, Spring, Javascript, HTML5 og AngularModerne plattformer som Docker, Kubernetes og Elastic StackDevOps CI/CD metodikk og automatisert testingMaskinlæring og kunstig intelligensSmidig utvikling

Relevant IT-utdanning på bachelor- eller masternivåRealkompetanse kan kompensere for formell utdanning

Må beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

  • Du samarbeider godt med andre og vet at for å lykkes må du forstå både organisasjonen, kulturen og landskapet du jobber i
  • Du bidrar og skaper arenaer som preges av tilhørighet, mestring og utvikling
  • Du er en foroverlent person som evner å tenke fremover, både på kort og lang sikt
  • Du kommuniserer godt, er ydmyk for andres kunnskap, og er nysgjerrig og observant i forhold til dine omgivelser

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi tilbyr

Hos oss vil du få en sentral utviklingsrolle på en av landets viktigste arbeidsplasser med et meningsfullt samfunnsoppdrag.

Kollegaene dine leverer løsninger og forvalter kjernesystemene i ett av verdens ledende virksomhet innen vårt felt.

Stillingen lønnes som seniorrådgiver/senioringeniør (kode 1364/1181) fra kr 630.000 - kr 864.500,- avhengig av kvalifikasjoner.

For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.

Fleksibel arbeidstid etter gjeldende regler

Medlemskap i Statens Pensjonskasse.Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift.

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 580 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 680 millioner kroner.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.