ANNONSØRINNHOLD

Seksjonssjef formidlings- og samhandlingstjenester

Vil du lede en seksjon med fokus på innovative og digitale løsninger?

Om stillingen

Ønsker du å ha en sentral rolle i arbeidet med å definere fremtidens digitale tjenester? Vi har stort fokus på å lage gode løsninger for brukerne, og vi tror på at tett samarbeid på tvers av seksjoner, avdelinger og departementer er avgjørende for å lykkes med å sikre viktige funksjoner i samfunnet. Vi søker deg som motiveres av spennende utfordringer hvor du vil være med på utvikling og tilrettelegging av et moderne effektivt og digitalt departementsfellesskap. Du vil være en viktig bidragsyter i arbeidet med å implementere og videreutvikle de digitale tjenestene, som bidrar til velfungerende, standardiserte og digitaliserte arbeidsprosesser i departementene.

Om seksjonen

Seksjonen for formidlings og samhandlingstjenester (FST) har ansvaret for flere sentrale tjenester til departementsfellesskapet: regjeringen.no, sak- og arkivsystem, budsjettsystem for statsbudsjettproduksjon, standardiserte digitale samarbeidsrom og intranettplattform. Du vil få mulighet til å lede dyktige medarbeidere som sterkt ønsker å bidra til kontinuerlig forbedring og utvikling av de digitale tjenesteleveransene. Vi har slått sammen to seksjoner med 2 kontorsjefer og 30 ansatte, og du vil ha en nøkkelrolle med å fortsette denne spennende endringsreisen på tvers av 2 fagmiljøer. Miljøene har en bred og sammensatt kompetanse hvor smidighet, samarbeid og engasjement står sterkt. Vi har fokus på gjensidig tillit og en god tilbakemeldingskultur hvor kontinuerlig utvikling og læring, samt prøving og feiling inngår som en del av vår arbeidshverdag.

Du får jobbe med

Som leder av FST vil en sentral arbeidsoppgave være å sikre at seksjonen leverer i tråd med de avtalte tjenestebeskrivelsene til departementene. I et fagfelt preget av rask omstilling og endring, vil strategisk ledelse og videreutvikling av seksjonens fagområder være viktige arbeidsoppgaver. Dette fordrer at du legger til rette for gode prosesser i egen seksjon, på tvers av avdelingene og i samspill med departementene for å vedlikeholde og utvikle tjenester. Stillingen krever god rolleforståelse, et helhetlig og tverrfaglig perspektiv og evne til å skape engasjement og samhandling. Videre vil du ha:

 • Personalansvar for to kontorsjefer med ansvar for hvert sitt fagområde, samt helhetlig ansvar for de 30 ansatte i seksjonen
 • Ansvar for at de digitale tjenestene holder høy faglig kvalitet
 • Sørge for at organiseringen og kompetansen i seksjonen til enhver tid er tilpasset de oppgaver som skal løses
 • Kontinuerlig utvikling av medarbeidere og arbeidsprosesser

Vi søker deg som har

 • Høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Ledererfaring og erfaring med personalledelse
 • Erfaring med endringsledelse
 • Erfaring med smidig utviklingsmetodikk- scrum og kontinuerlig forbedring

Det er ønskelig at du har erfaring fra:

 • Produkt- og tjenesteutvikling
 • Å utforme strategi, samt kunne lede strategi- og arbeidsprosesser og tverrfaglige team
 • UX-metode og prosjektmetodikk
 • Administrativ- og økonomisk ledelse, samt kjennskap til offentlig forvaltning

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som har evne til å tenke strategisk, se helheten, men også den enkelte medarbeider. Du må være en trygg leder som er god til å gi rom og tillit til sine ansatte. Du må ha gode samarbeidsevner og kunne legge til rette for seksjonens evne til å samarbeide effektivt og godt med resten av organisasjonen. I tillegg må du ha evne til dialog og samarbeid med både teknisk og ikke-teknisk personell. Du må ha engasjement og evne til å bygge nettverk både i DSS og i departementsfelleskapet.

I tillegg ønsker vi at du er:

 • Resultatorientert og har evnen til å styre prioriteringer mellom tid, kost og kvalitet
 • Visjonær og dyktig til å kommunisere mål og gi retning
 • Dyktig til å få frem gode faglige innspill og råd
 • Og kjenner deg igjen i vårt kundeløfte "Sammen for felleskapet" og som vil være en god ambassadør for våre verdier: hjelpsom, engasjert og profesjonell

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

image: Seksjonssjef formidlings- og samhandlingstjenester

Vi jobber for likestilling og mangfold

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler og eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

For å bli vurdert som søker i disse gruppene, må man oppfylle visse krav. Du kan lese mer om dette på dfø.no - Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. I DSS er det et godt arbeidsmiljø, du får gode kollegaer og utviklingsmuligheter. Som statlig etat er DSS underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ryddige arbeids- og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter. Pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Lønn: Stillingen lønnes som seksjonssjef (1211) med kr 801 300 - 948 900 pr år. (som tilsvarer lønnstrinn 79 – 85 ). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Klarering: Ansettelse skjer under forutsetning at søker blir sikkerhetsklarert på nivå hemmelig og autorisert.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden. Fyll ut CV og legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: Avdelingsdirektør Erik Bollestad erik.bollestad@dss.dep.no eller seniorrådgiver, Bjørn Aspen e-post:bjorn-strom.aspen@dss.dep.no