ANNONSØRINNHOLD

Open shift/Kafka utvikler

Bli med på elektrifisering av samfunnet

Statnett ønsker å tilrettelegge for en bærekraftig og elektrisk framtid, og må digitaliseres for å møte denne utviklingen. Kraftsystemet er i stor endring, med langt mere fornybar kraft, elektrifisering av transportsektoren og mer kraftutveksling med våre naboland. Det krever digital transformering.

Vi ser derfor etter deg som trigges av BigData, IoT, Data Science, maskinlæring og Smart Asset Management. Vi er opptatt av kunnskapsdeling og samarbeid for å skape de nye løsningene, og vi trenger din kompetanse.

Open shift/Kafka utvikler

Statnett er i ferd med å etablere en moderne plattform for innsamling og distribusjon av data, plattformen bygger på teknologikomponenter som Docker, Openshift, Kubernetes og Kafka.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Videreutvikling av etablert kjøretidsmiljø for innsamlingskomponenter/adaptere, inkludert driftsprosedyrer i OpenShift
  • Installasjon og drift av OpenShift og Kafka med tilhørende komponenter
  • Etablere rutiner og metoder for bl.a. drift, overvåking, feilhåndtering, utrulling av OpenShift og Kafka
  • Integrasjon av mikroservices og utrulling i OpenShift
  • Support for utvikling av servicer på OpenShift.
  • Bruk av Kafka med schema repository, partisjoner, topic, etc.
  • Drift og forvaltning av implementerte applikasjoner
 • Implementere adaptere for innsamling av sensordata på OpenShift
 • Driftsette distribusjonsinfrastruktur for deling av data i Kafka
 • Etablere integrasjoner mot data lagrings løsninger (Hortonworks/IBM, Cognite (Google))
 • Etablere prosess for datavalidering mot pågående prosjekter for håndtering informasjonsmodell- og informasjonsarkitektur
 • Optimalisere løsningen for maksimal hastighet og skalerbarhet

Kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring med programmering, gjerne fra driftskritiske applikasjoner
 • Opptatt av god kodekvalitet, gjenbruk og dokumentasjon
 • Evne til bruk av testdrevet utvikling, automatisert test på både enhet og systemtestnivå
 • God kjennskap til utviklingstjenester som f.eks. GitLab, Jenkins, Nexus/Artifactory, Jira, Confluence
 • Erfaring med utvikling av systemer for håndtering av sanntidsinformasjon
 • Kjennskap og/eller dokumentert kompetanse innen følgende områder er ikke et krav, men vil være en fordel:
  • Erfaring med container teknologi som Docker, OpenShift, Kubernetes og Kafka
  • Industrielle kommunikasjonsprotokoller som IEC 61850, ICCP, HTTP/REST
  • Java Script og Grafana
  • Tableau

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med seksjonsleder,
Bjørn Harlaugseter tlf 23903869

For utfyllende informasjon om Statnett SF, samt søke på stillingen se
https://statnett.easycruit.com/vacancy/2217201/149029

Vi gjennomfører rekrutteringen fortløpende.

Statnett forvalter samfunnskritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. I enkelte stillinger må du også kunne sikkerhetsklareres.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:

 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur og skal nå digitalt transformeres
 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Se også ledige jobber for systemarkitekter og sikkerhetsarkitekter: https://www.statnett.no/om-statnett/jobbe-i-statnett/