ANNONSØRINNHOLD

Nettutvikler: Vil du jobbe et sted hvor koden som skrives er 100 % samfunnsnyttig?

Vi skal bygge opp et tverrfaglig smidig team som skal utvikle og forvalte våre digitale tjenester på dfo.no, anskaffelser.no og arbeidsgiver.dfo.no. Hvis du har god kompetanse på webutvikling, gjerne med php, og er interessert i å ta en viktig rolle for våre nettsider, så er vi interessert i deg!

Om oss

Gjennom effektiv ressursbruk i staten kan vi løse enda flere oppgaver for fellesskapet og støtte opp om viktige samfunnsmål. Dette er kjernen av samfunnsoppdraget vårt i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Vi er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

image: Nettutvikler: Vil du jobbe et sted hvor koden som skrives er 100 % samfunnsnyttig?

Om stillingene

Våre nettsider er en svært viktig kanal for å nå ut, påvirke og gi nytte til brukerne våre. Vi styrker nå satsningen på nettsidene og nettløsningene våre, og søker to utviklere.

Vil du jobbe med kloke, rause kollegaer som gir støtte og hjelper deg på det du måtte møte av utfordringer? Vil du jobbe et sted hvor koden som skrives er 100 % samfunnsnyttig? Vil du jobbe i en virksomhet som ikke tenker profitt, men effekt for brukerne? Hos oss er mulighetene mange og vi jobber med viktige, samfunnsnyttige produkter som påvirker mange brukere. Velkommen til oss!

I IT-divisjonen vil du bli en nøkkelperson i utviklingen av våre digitale nett- og publiseringsløsninger. Du vil få være med på å forme utviklings- og arkitekturenheten, påvirke teknologivalg og utvikling av løsningene og arbeide i smidige team sammen med nettansvarlig, nettredaktører, ulike fagmiljø og andre i vår IT-divisjon.

Våre nettsider er bygd i Drupal. Du kan ta en titt på dem på dfo.no. Vi bruker også Matomo som verktøy for analyse av besøk på nettsidene. Du kan lese mer om oss og andre prosjekter IT-divisjonen jobber med her: https://karriere.dfo.no/lp/IT/6fffd23893a9ffa3

Arbeidsoppgaver

 • Jobbe i tverrfaglig team med å utvikle og vedlikeholde innholdsdrevne nettløsninger
 • Forstå brukerbehov og utvikle gode digitale løsninger på disse
 • Konfigurere og integrere mot løsninger for trafikkanalyse
 • Identifisere og løse tekniske utfordringer knyttet til nettsidene våre
 • Utføre testing og feilsøking for å sikre kvalitet og ytelse
 • Bidra til å dokumentere og holde oversikt over løsningene for våre nettsider

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som:

 • er utdannet på høyskole eller universitetsnivå, bachelor eller mastergrad innen IT. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • har minimum 2 års relevant arbeidserfaring
 • har god kjennskap til Git eller tilsvarende
 • skriver effektiv, strukturert og gjenbrukbar kode
 • har erfaring med samarbeid på tvers av fagområder
 • har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det vil være positivt om du har erfaring med en eller flere av punktene under:

 • har kjennskap til utvikling av universelt utformede digitale løsninger og WCAG
 • har kjennskap til utvikling med CMS-system, gjerne i Drupal, Symfony eller tilsvarende CMS- og nettsiderammeverk.
 • har erfaring med PHP

Personlige egenskaper:

 • Du trives med å jobbe både selvstendig og i team
 • Du er teknisk nysgjerrig med evne til å tenke utenfor boksen
 • Du tar initiativ når du ser nye muligheter
 • Du liker å holde deg oppdatert på trender og relevante teknologier og bidra til at vi utnytter muligheter innen teknologi til å skape gode brukeropplevelser

Hos oss får du:

 • en stor mulighet til å bygge samfunnsnyttige tjenester som påvirker mange brukere
 • bruke ny teknologi i arbeidet med dagsaktuelle tjenester
 • ta del i et stort, sosialt fagmiljø, med dyktige kollegaer
 • moderne og miljøvennlige lokaler med en sterk bærekraftprofil, takhage, løpebane og en rekke spisesteder. Les mer om teknologibygget Økern Portal her: https://okernportal.no/
 • gode muligheter for hjemmekontor når det gir mening og det passer for teamet
 • faglig utvikling. Vi har egne budsjetter for relevante kurs og sertifiseringer
 • en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • betalt overtid eller avspasering av plusstid
 • medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens pensjonskasse (SPK) som også tilbyr deg svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger

Les mer om godene du får av å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen: Gode i staten | Statens arbeidsgiverportal (dfo.no) (arbeidsgiver.dfo.no).

Betingelser

Du vil få stilling som rådgiver med lønn fra kr 646 000 til kr 777 900, eller seniorrådgiver, med lønn fra kr 708 000 til kr 895 500, avhengig av kompetansen og erfaringen din. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Ved ansettelse er det 6 måneders prøvetid.

Som utvikler i DFØ gis du stor tillit. Vi jobber med systemer med stor verdi for statsforvaltningen. Stillingen krever at du må kunne autoriseres for BEGRENSET etter bestemmelsene i sikkerhetsloven. Den som blir tilbudt stillingen må legge frem en utvidet politiattest.

Vi har kontorer i Oslo, Trondheim og Stavanger. Helst ønsker vi at du arbeider ved Oslo-kontoret, men for denne stillingen er vi også fleksible med å finne løsninger for deg som bor et helt annet sted.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål om stillingen, er du velkommen til å ta kontakt med divisjonsdirektør Tore Blekastad, på telefon 480 03 922 eller tore.blekastad@dfo.no, eller nettansvarlig Mona Grete Berg Hansen, på telefon 466 19 282 eller monagreteberg.hansen@dfo.no.

Velkommen som søker hos oss i DFØ!

Mangfold i DFØ

I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og bakgrunn gjør oss i stand til å skape enda bedre løsninger i samfunnsoppdraget vårt. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss.

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, så kan du bli positivt særbehandlet dersom du krysser av for dette når du søker på stillingen. Vi inviterer alltid minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om positiv særbehandling her: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Praktisk informasjon om søkeprosessen

Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi ber deg om å laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no). Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, les mer her: Jeg har utdanning fra utlandet | HK-dir (hkdir.no). Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen.

Søkerlister

Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for og begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista.

Om arbeidsgiveren

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning.Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 850 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger og Trondheim.