ANNONSØRINNHOLD

Junior- og seniorutviklere til NAV

IT utvikling, NAV

Den digitale transformasjonen til NAV IT har gjort oss i stand til å levere endringer raskere og smidere enn før. Vi trenger flere utviklere som vet hvordan den gode brukeropplevelsen skapes.

Du holder deg oppdatert på backend (Kotlin/Java) og/eller frontend (Javascript/Typescript, React e.l.), og samarbeider tett med folk fra andre fagdisipliner. Du vet hva kontinuerlig utvikling innebærer, og reflekterer over hvordan valgene du og teamet tar påvirker løsningen og brukerne. Og du har et ønske om å bidra til helheten.

Som utvikler i NAV IT vil du gjøre en forskjell for mennesker i ulike livssituasjoner og bidra til å bygge og forbedre det fremtidige velferdssystemet. Vårt samfunnsoppdrag er at folk skal få rett ytelse til rett tid, samtidig som vi skal bistå folk til å komme i arbeid og aktivitet. Vi skal lage tjenester som alle kan bruke, uavhengig av funksjonsevne eller brukskontekst. For å oppnå dette, har vi de siste årene radikalt endret måten vi jobber på, for å jobbe fremoverlent og bruke den teknologien som best løser problemene våre. Les mer om vår nyere historie på detsombetyrnoe.no

image: Junior- og seniorutviklere til NAV

I teamene har vi stor teknologisk frihet og velger den teknologien som er best egnet for enhver oppgave. Vi bruker blant annet Java, Kotlin, Kafka, React og TypeScript, og benytter oss av mikrotjenester hvor det er relevant. Grunnmuren for alle våre applikasjoner er NAVs Kubernetes-baserte applikasjonsplattform, Nais (nais.io). Med over 1500 åpne repoer (github.com/navikt) og eget designsystem (aksel.nav.no/designsystem) mener vi alvor med ambisjonen om å kode for åpen scene. Vi tenker stort, men starter i det små. Som utvikler i teamet vil du ha store muligheter for å påvirke retning og løsning.

Designsystemet er et sett med verktøy som gjør det raskt og enkelt for teamene å bygge produkter innenfor NAVs visuelle profil og i henhold til krav om universell utforming. Systemet består av et komponentbibliotek som er tilgjengelig i Figma og implementert i kode (både plain CSS og React), i tillegg inneholder det en del overordnede retningslinjer for typografi, farger, sidemaler osv. (detsombetyrnoe.no/bli-kjent-med-vart-designsystem)

Universell utforming handler om at tjenester, produkter og omgivelser skal kunne brukes av alle som trenger dem. NAV har som ambisjon at våre digitale tjenester skal være best i klassen på universell utforming. Vi har et eget dedikert UU-team med rådgivere, testere, designere og utviklere som bistår på tvers av organisasjonen. (navikt.github.io/uu/)

Arbeidsoppgaver:

Vår filosofi er at teamet må eie både problemene og løsningene. Du går inn i et tverrfaglig produktteam som en fagperson med ekspertise på utvikling, sammen med andre fag- og domeneeksperter. Du programmerer gjerne i par eller mob. Du har forståelse for måling, visualisering og varsling, og setter pris på tilbakemeldinger. Du bidrar til teamets innsiktsarbeid, deltar aktivt i faglige fora, følger og bidrar til vår tekniske retning og løfter andre utviklere.

Kvalifikasjoner:

 • Du har høyere relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå, enten Master eller Bachelor, og viser til nylig erfaring med utvikling innenfor teknologi og metoder vi vektlegger i kravene nedenfor. Relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende utdanning.
 • For frontend-utviklere vektlegges erfaring med JavaScript/TypeScript de siste 3 årene, samt at du behersker moderne frontend-rammeverk som React. Du demonstrerer evnen til å lage frontend-grensesnitt som er universelt utformet, og kan redegjøre for WCAG-prinsippene.
 • For backend-utviklere vektlegges erfaring med utvikling i Java eller Kotlin de siste 3 årene. Du forstår fordeler og ulemper med mikrotjenester, og det er en fordel med erfaring med Kafka, Kubernetes og Docker.
 • For å bli vurdert som senior, kreves minimum 5 års relevant arbeidserfaring som utvikler etter endt studium eller tilsvarende erfaring. Vi vektlegger også dypere forståelse av øvrige krav, bredere perspektiv innen domenet du jobber i og større påvirkningskraft utover deg selv og dine nærmeste kollegaer.
 • Du må være kvalitetsbevisst når du leverer kode med hensyn på clean code og testing. Du har erfaring med testdrevet utvikling og reflekter godt over når og hvordan du bruker det.
 • Du prodsetter kontinuerlig og viser forståelse for gode metrikker.
 • Du må ha interesse for smidige metoder og parprogrammering.
 • Du viser god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper

 • Du er inkluderende i beslutninger og valg, og gjør andre gode.
 • Du brenner for kompetansedeling og er faglig sterk, nysgjerrig og har lyst til å lære mer.
 • Du sprer god praksis i og utenfor teamet.
 • Du forstår verdien av å gi og få tilbakemeldinger.
 • Du deler av deg selv og bidrar aktivt til å skape et godt miljø rundt deg og i teamet.
 • Du kan se en problemstilling fra flere perspektiver.
 • Du tar initiativ og er pragmatisk.
 • Du har øye for design og god brukeropplevelse.

Vi tillegger personlige egenskaper stor vekt.

Del gjerne referanser til arbeidet ditt og hva du har bidratt med.

image: Junior- og seniorutviklere til NAV

Vi tilbyr:

 • Et av Norges største utviklermiljøer med engasjerte kollegaer i ryggen, så du ikke trenger å kunne alt. Gode kurs- og konferanseordninger. Dette er et godt sted å vokse.
 • En hybrid arbeidshverdag - veksle mellom å konsentrere deg hjemme og å jobbe fra et toppmoderne bygg på Helsfyr med utsikt over Oslo, som blir ditt hovedarbeidssted.
 • Fritt valg av Linux, Mac eller Windows og Android eller iPhone.
 • Sommer-/vintertid (sommertid 7 timer inkl. lunsj) og mulighet for å opparbeide fleksitid.
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).
 • Godt utstyrt trimrom i nye lokaler på Helsfyr og bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter.
 • Hytteforening med mulighet for å leie leilighet på fjellet.
 • Juniorutvikler (minst 3 års erfaring) innstilles som rådgiver i stillingskode 1434, lønnsnivå fra kr 543.500 til kr 702.100. Seniorutvikler (minst 5 års erfaring) innstilles som seniorrådgiver i stillingskode 1364, lønnsnivå fra kr 702.100 til kr 850.000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.