ANNONSØRINNHOLD

Hei! Har du informatikk-utdanning?

Her er en mulighet for deg som vil jobbe med systemutvikling!

Vi er en liten gruppe som kaller oss for Systemutviklingsgruppen.

Vi jobber på Kjeller på samme lokasjon som våre 700 kolleger, men vi er samtidig en separat gruppe som bistår kollegene våre når de trenger vår kompetanse.

Kollegene våre jobber som forskere innenfor et titalls ulike fagområder. Siden vi jobber prosjektbasert gir dette oss en unik mulighet til å bruke kompetansen vår på mange forskjellige måter. Vi har jobbet med alt fra sensorer på rovere som er på vei til Mars, til verktøy for bildeanalyse som benyttes på data fra undervannsfarkoster som utforsker dypene i våre hav.

Vi jobber innen alle faser av systemutvikling, fra spesifisering av krav til design, implementering, testing og deployering. Vi utvikler som regel ny programvare (greenfield development). Vi har også et romslig kursbudsjett som gjør at vi sammen kan lære oss nye spennende teknologier.

Vi løser våre oppgaver ved bruk av forskjellige utviklingsplattformer. Programmeringsspråkene vi bruker er C#, Python og JavaScript, og vi ønsker derfor at du enten har vært borte i disse språkene fra før, eller har lyst til å lære dem.

Utvikling skjer ved bruk av smidige metoder og teknikker som Scrum, og vi bruker Gitlab for styring av utviklingsprosjekter. Vi søker derfor deg som har forståelse, kunnskap og interesse for å arbeide med en eller flere av disse.

Som person er du

Innovativ, proaktiv og har et ønske om å utvikle deg faglig. Du er allsidig, nysgjerrig og løsningsorientert, og du har et sterkt ønske og en drive for å gå inn i en stilling hvor du kan gjøre en forskjell. Du er selvstendig og strukturert når du arbeider.

I denne stillingen skal du jobbe tett med kolleger på instituttet, og det er derfor viktig for oss at du trives med å oppsøke andre og finner motivasjon og inspirasjon gjennom samarbeid.

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning med gode resultater fra universitet eller høgskole innen informatikk/informasjonssystemer, datateknikk eller tilsvarende.

Erfaring med objektorientert programmering og patterns, full-stack utvikling, test, samt distribuerte systemer er ønskelig. Det er også en fordel med kunnskap om utviklingsmetoder og arkitektur.

Du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

Et utfordrende og tverrfaglig miljø med spennende arbeidsoppgaver. Vi legger stor vekt på å videreutvikle våre medarbeidere gjennom deltakelse på kurs og konferanser. Vi setter også av tid til å eksperimentere, teste og lære ved hjelp av interne kollokvier eller hver for oss. Det vil også være gode muligheter for videre formell utdanning.

Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

Stillingen lønnes som Rådgiver/Seniorrådgiver. Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Nærmere opplysninger om stillingen får du hos forskningsleder Martin Nielsen tlf. 996 49 475 eller Tommy Kristoffersen tlf. 976 87 281.

Send elektronisk søknad vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, innen 25. februar 2021. Ref.nr. er 2021/00237.