ANNONSØRINNHOLD

Fullstack-utvikler

Fullstack-utvikler med interesse for etterforsking (ingeniør/overingeniør/senioringeniør)


Ønsker du å benytte dine ferdigheter som utvikler i kampen mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet?

Økokrim vil forsterke sin kapasitet innenfor systemutvikling og er på jakt etter deg som virkelig "er i sonen" når du koder.

Vi søker deg som har arbeidet med koding i noen år og som evner å se helheten fra data til brukergrensesnitt. Hvis du i tillegg er pragmatisk, kvalitetsbevisst og lar deg begeistre av innovasjon i hele stacken, da er du den rette for oss. Sammen med andre teknologer, politietterforskere, spesialetterforskere og jurister i Økokrim vil du utgjøre spydspissen i politiets kamp mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.

Stillingen er plassert i Avdeling for digital etterforsking og innovasjon (ADEi), der du vil arbeide i ulike etterforskinger i Økokrim og i politiet for øvrig i både inn- og utland.

Vitnemål og attester legges inn i Webcruiter sammen med søknaden. Søknader vil ikke bli vurdert dersom dokumentasjon mangler.

Nyutdannede med relevant erfaring oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • utvikle og videreutvikle kode for internettrelatert etterforsking og ransaking
 • utvikle og videreutvikle kode for integrasjoner og automasjon innen fagområdet Digital Forensics
 • videreutvikle Økokrims interne virksomhetsstyringsapplikasjon (Vue, TypeScript, Nest.js, Node. MS SQL, K8)
 • utvikle tjenester og API-er for samarbeidspartnere
 • bidra til metodeutvikling og deling av kompetanse

Kvalifikasjoner

Nødvendige:

 • minimum 3-5 års utdanning på høgskole- eller universitetsnivå
 • minimum 2 års erfaring med koding i ett eller flere av følgende utviklingsspråk; TypeScript, C#, Java eller Python
 • minimum 2 års erfaring med relasjonsdatabaser og SQL
 • minimum 1 års erfaring med ett eller flere av følgende frontend-rammeverk: Vue, React eller Angular
 • meget god forståelse av HTTP-protokollen og bruk og utvikling av API-er
 • erfaring med bruk av Git
 • meget god sikkerhetsforståelse
 • meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk og engelsk

.Ønskelige:

 • erfaring med testdrevet utvikling
 • erfaring med bruk av Kubernetes som kjørestidsplattform
 • erfaring med bruk av Azure
 • erfaring med bruk av teknologier, rammeverk og tjenester som Nest.js, TypeOrm, Terraform og Docker
 • god forståelse av DevOps

Personlige egenskaper

 • har evne til å arbeide strukturert, systematisk og selvstendig
 • liker å jobbe i team og tverrfaglig med ikke-teknologer
 • har stor interesse for ny teknologi
 • er ansvarsbevisst med fokus på sikkerhet og kvalitet
 • har god arbeidskapasitet, samt evne til å gjennomføre planer og å nå resultater
 • er løsningsorientert med evne til nytenkning
 • er initiativrik og endringsvillig
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her: https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • en utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • spennende og sterke fagmiljøer
 • opplæring og kompetanseutvikling innenfor teknologi og etterforsking
 • stort, imøtekommende og tilgjengelig miljø av utviklere i Politiets IT-enhet
 • moderne intern og ekstern utviklingsplattform og tjenester
 • utfordrende arbeidsoppgaver
 • gode muligheter til tverrfaglig og personlig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø med inspirerende medarbeidere
 • mulighet for hjemmekontor etter avtale med nærmeste leder
 • avlønnes som ingeniør/overingeniør/senioringeniør (stillingskode 1083/1087/1181) avhengig av kvalifikasjoner, kr 560.900–940.000 per år (lønnstrinn tilsvarende dette). Høyere lønn kan vurderes forspesielt kvalifiserte.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger(www.spk.no)
 • gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Om arbeidsgiveren

Økokrim er den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi etterretter, forebygger, etterforsker og irettefører saker. Vi skal også gi bistand til politiets enheter og bidra til kompetansebygging og kompetansedeling. I tillegg har vi et nasjonalt ansvar for finansiell sporsikring og inndragning. Vi er avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle seg ved å jobbe tverrfaglig.

Økokrim holder til i Oslo sentrum. Fordi Økokrim er et landsdekkende politi- og påtaleorgan, må noe reisevirksomhet påregnes.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i rekrutteringsportalen dersom de har nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Hvis du oppfyller kravene, skal vi innkalle minst én søker til intervju. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Du gjøres oppmerksom på at opplysninger om deg kan bli offentliggjort i offentlig søkerliste, selv om du ikke ønsker det.

For ansettelse i politiet kreves plettfri vandel og du må derfor innhente uttømmende og utvidet politiattest, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.