ANNONSØRINNHOLD

Forsvaret søker løsningsekspert SAP Lønn

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb.

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.

Ved Cyberforsvarets IKT-tjenester (CIKT) har vi i seksjon for drift- og videreutvikling en ledig fast stilling som løsningsekspert SAP lønn. Som vår nye løsningsekspert vil du både jobbe med oppsett og drift i SAP lønn, men også videreutvikle løsningen. Vi er på jakt etter deg med relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå, med erfaring fra konfigurering av SAP HR. Tjenestested er Oslo.

CIKT er ansvarlig for sentral drift av Forsvarets IT-systemer og nettverk. Vi har et særskilt ansvar for å sikre stabil og forutsigbar drift av systemene Forsvaret er avhengig av for både operasjoner og forsvarlig forvaltning. Vi har også et ansvar for drift og utvikling av Forsvarets forvaltningssystemer, og er lokal koordinerende myndighet for Kolsås og Eggemoen.

Arbeidsoppgaver

 • Drift og videreutvikling av SAP lønn.
 • Oppsett og drift av lønnsløsning, grensesnitt mellom ulike SAP moduler og andre systemer.
 • Saksbehandle saker i henhold til gjeldende ITIL-prosesser.
 • Fremme endringsforslag, endringshåndtering, konfigurasjonsstyring, samt konfigurering og implementering.
 • Delta i utvikling og rådgivning av arbeidsprosesser og utvikling innen fagområdet i samarbeid med Forsvarets linjeorganisasjon
 • Videreutvikling av Forsvarets SAP-løsning.
 • Bidra med innspill til konsept for opplæring og implementering.
 • Bidra med utarbeidelse av dokumentasjon og testing av løsninger innen egne arbeidsområder.

Kvalifikasjoner

 • 3- årig utdanning på bachelornivå eller høyere, fortrinnsvis innen IKT.
 • Minimum 3 års erfaring med konfigurering av SAP HR, fortrinnsvis lønn.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning
 • Det er ønskelig med kunnskap om ABAP og grensesnitt mot andre SAP funksjonsområder.
 • Prosjekterfaring fra innføring/ videreutvikling av ERP-systemer er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode analytiske evner
 • Selvstendig, systematisk og strukturert
 • Ha god helhetsoversikt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Kurs og opplæring innen fagfeltet etter behov.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver, kode 1364, lønnstrinn 73-83, p.t. kr 670.000 – 871.300 brutto per år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.