ANNONSØRINNHOLD

Fagsjef Smart datafangst

SpareBank 1 og DNB har gått sammen om å bygge et forsikringsselskap som skal kjennetegnes av digital innovasjon og fornyelse. Fremtind er allerede landets tredje største forsikringsselskap, og landets største med distribusjon gjennom bank. Vi er i overkant av 900 medarbeidere som hver dag jobber med å lage produkter og tjenester som betyr noe i folks liv. Sammen med bankene, kundene og partnerne tar vi nå nye steg og forbereder oss på en ny og spennende hverdag.

Vil du bygge Fremtinds dataplattform for IoT?

Fremtind er et selskap i sterk vekst og vi har som mål å bli landets ledende forsikringsaktør. Vi skal vokse kraftig både i privatmarkedet og bedriftsmarkedet. Forsikring er et produkt som baserer seg helt og holdent på vår evne til å predikere og til å levere raske og tilfredsstillende forsikringsoppgjør: Avansert anvendelse av data er et grunnfundament for å beregne riktige priser og levere automatiske oppgjør.

Fremtind har tatt en posisjon innen smart bilforsikring ved bruk av atferdsdata. Fremtinds videre posisjonering innen mobilitet, smarte hjem og smarte foriskringer krever vedvarende og stabile tekniske kapabiliteter innen datafangst og distribusjon av store mengder atferdsdata og IoT. Vår evne til å predikere er avhengig av høykvalitets data, fleksible plattformer og forretningsorientert nysgjerrighet. Fremtind har i de siste årene satset på datafangst fra IoT og sensorikk. Dataplattformen vil ha en sentral rolle i anvendelsen av rike datastrømmer fra bil, hjem og helse for å skape enestående forretningsverdi for kundene våre og nye inntektsstrømmer for selskapet.

Mobilitet er et av Fremtinds satsingsområder og tilgang på atferdsdata er en forutsetning for å forstå kundens behov og endringer i atferdsmønster. Vår kapabilitet innen håndtering og analyse av store mengder atferdsdata gjør oss attraktive for partnere og lar oss stille sterkere enn våre konkurrenter om sentrale roller i dataintensive økosystemer. De kommende årene skal Fremtind kommersialisere nye dataintense produkter og tjenester som gjør oss attraktive ovenfor kunder, eiere og partnere. Vi bygger derfor en dataplattform i sky (AWS og Google Cloud) for lagrin, prosessering og distribusjon av store datamengder fra sensorer. Vi trenger en suveren fagsjef for smart datafangst som skal stå i spissen for denne utviklingen! Vi trenger deg som elsker teknologi og evner å bruke den for å løse vanskelige problemer!

Fagsjef for Smart datafangst vil lede et team med fire full stack utviklere med sterk kompetanse på sky, Kafka og hendelsesorientert arkitektur. Stillingen vil tilhøre Kommersialisering av data, som er en nylig opprettet avdeling i Innovasjon og Partnere. Avdelingen for Kommersialisering av data skal sette Fremtind i stand til å generere nye inntektsstrømmer fra kommersialisering av data og datadrevne produkter/tjenester.

Arbeidsoppgaver

 • Du skal lede et svært kompetent team med høyt tempo
 • Teamet ditt skal utvikle og forvalte Fremtinds system for håndtering av IoT-datastrømmer i sky
 • Du vil delta i produkt- og tjenesteutvikling i innovasjonsavdelingen
 • Du vil bygge løsninger for å utnytte store datamengder på innovative måter for å løse kundeproblemer og skape forretningsverdi for Fremtind og våre eiere
 • Du vil ha ansvar for kostnadseffektive og skalerbare løsninger for datafangst, transformasjon og distribusjon av data
 • Du vil bidra til å bygge en datadreven kultur som gjennomsyrer hele Fremtind og alle våre forretningsområder
 • Samarbeide tett med Fremtinds innovasjons- og partnermiljø i vurderingen av nye partnerskapsteknologiske kapabiliteter og potensial

Kvalifikasjoner

 • Universitets-/høyskoleutdanning på masternivå innen datateknikk/kybernetik/informatikk/statistikk/matematikk eller tilsvarende
 • Erfaren fullstack eller backend utvikler
 • Erfaring med hendelsesorientert arkitektur og håndtering av store datamengder
 • Erfaring med CD/CI workflows
 • Eraring fra utvikling av dataintensive systemer
 • Erfaring med skyteknologi
 • Erfaring med hypotesedrevet testing

Personlige egenskaper

 • Du elsker tech!
 • Du er kreativ og langt over snittet nysgjerrig på ny teknologi og innovative løsninger på vanskelige problemer
 • Du er ambisiøs og modig, med mye pågangsmot!
 • Du har sterke lederegenskaper med evne til å samle folk og drive frem resultater
 • Nysgjerrig, innovasjons- og endringsorientert
 • Du har et sterkt driv for endring og er stadig på søken etter områder som kan forbedres
 • Du er en relasjonsbygger og evner å få interessenter med på laget
 • Du er komfortabel med å delta i og kommunisere tekniske løsninger og problemstillinger
 • Du er fan av gi-slipp ledelse og trives i rollen som støttespiller for teamet

Vi tilbyr

 • Et god arbeidsmiljø! Vi er sosiale og inkluderende folk som liker å ha god takhøyde på jobben!
 • Spennende og fremtidsrettede arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Moderne og nyoppussede lokaler midt i Oslo sentrum, med treningsstudio i kjelleren