ANNONSØRINNHOLD

Er du ny leder for utviklerne våre?

I 2023 stemte norske studenter Innovasjon Norge (IN) til topp 3 av Norges mest attraktive arbeidsgivere (Universum Global-undersøkelsen). Bli med og gjør en forskjell med oss!

Du tenker kanskje at offentlig sektor henger etter på ny teknologi og er glad i papirer, stempel og lange utredninger? Vi var en av de første offentlige aktørene som tok hele steget over til offentlig sky (Azure), og i 2020 begynte vi utvikling av, og tok i bruk, kunstig intelligens. Vi skaper økt arbeidskraft i Norge, og i en endrende global virkelighet må vi også gjøre dem mer bærekraftige. En krevende og kompleks oppgave – men vi liker utfordringer.

Vi bryr oss om kundene våre; de er mangfoldige, med lidenskap for sine ideer og drømmer. Innovasjon Norge gir disse lokale ideene globale muligheter. Visste du for eksempel at en av våre kunder reduserer samfunnets årlige CO2-utslipp tilsvarende 10 000 biler? Eller at norsk ultralydteknologi kan redde premature barn?

Som personalleder vil du være ansvarlig for å rekruttere og onboarde nye utviklere, og tilrettelegge for videreutvikling av kompetanse. Vi har ansatt mange dyktige mennesker de siste årene og ønsker å fortsette å bygge et sterkt utviklingsmiljø. Du vil sørge for at de vokser både som utviklere og mennesker, og legge til rette for det faglige arbeidet innen programvareutvikling. Du vil jobbe for å bygge tilhørighet mot teknologimiljøet i Oslo og vårt regionskontor i Rogaland.

Hverdagen vår er aktiv, og du vil være mye i kontakt med teamene og følger opp den enkelte. Du er både coach og sparringspartner rundt teknologi og trivsel for øvrig, og har et helhetlig blikk for trender og behov på tvers av team og fagområder. Produktorganisasjonen vår er relativt ung, og du vil bli en sentral bidragsyter i videreutviklingen av prosesser, rutiner og metodikk. Rollen krever forståelse for en utviklers daglige arbeid som jobber i tverrfaglige og ofte hybride team med tett dialog med både kunder og sluttbrukere i organisasjonen. Du vil også legget til rette for fagfora i samarbeid med utviklerne, og være rådgiver innen teamsamarbeid og applikasjonsutvikling i INs team, prosjekter og strategiske initiativer.

Per i dag har vi en produktorganisasjon med cirka 15 team som leverer forskjellige produkter og tjenester. Disse består av produkt- og plattformledere, interaksjonsdesignere, utviklere og forretningsutviklere, og har kontinuerlig fokus på tverrfaglig samarbeid. Vi ser at det fungerer og at alle lærer av hverandre. Teamene setter egne mål og finner selv ut av hvordan de best kan oppnå resultater. Vi tror på at flinke folk som sitter tett på problemstillinger, analyserer bruksmønstre og eksperimenterer med ulike løsninger er de som tar de beste beslutningene. Teamene har ansvar for hele livsløpet til produkter og tjenester, både vedlikehold og videreutvikling. You build it, you run it.

Du har teknisk bakgrunn, gjerne som utvikler. Du har de siste årene hatt personalansvar av utviklere, oppbygging av smidige team og utvikling av kompetanse, og har minimum fem års dokumentert arbeidserfaring innen teknologiområdet. Du er grunnleggende interessert i teknologi, spesielt software- og produktutvikling, og er nysgjerrig på metode og sammensetning av roller og team. Det vil være en fordel om du har relevant utdanning, men det viktigste for oss er at du har relevant kompetanse. Du kan kommunisere godt skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk.

Hvorfor jobbe i Innovasjon Norge? Stillingen vil gi deg mulighet til å videreutvikle din kjernekompetanse innen personalledelse, i tillegg til at du vil få innflytelse på Innovasjon Norges overordnet styringsstruktur for digitalisering og applikasjonsutvikling. Vi er opptatt av faglig utvikling, og har derfor øremerket 40 timer hvert år som alle kan få bruke på å bli enda bedre i faget sitt. Vi er en dynamisk og innovativ organisasjon som har stort fokus på å tilrettelegge for at alle skal få være den de er og være gode i jobben sin. Vi har fleksitid, mulighet for delvis hjemmekontor og svært gode ordninger for forsikring og innskuddspensjon.

Stillingen rapporterer til IT-direktør og er organisatorisk plassert i teknologiavdelingen.

Om du vil vite mer før du søker, tar vi gjerne en kaffe med deg eller en prat dersom du ønsker å høre mer om hva vi jobber med, og/eller om Innovasjon Norge. Ta kontakt med Örn Kristinsson på tlf. 941 95 100.

Søknadsfrist: 26. mai

Innovasjon Norge ønsker medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i søknaden.Innovasjon Norge vil kunne gjennomføre bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater for å verifisere dokumenter/opplysninger og vurdere sikkerhetsrelaterte forhold. Aktuelle kandidater vil motta ytterligere informasjon om dette. Etter søknadsfristens utløp, vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Opplysninger om deg kan bli gjort offentlige selv om du har kommet med en begrunnet anmodning om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil vi varsle deg og du vil få mulighet til å trekke søknaden.

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Våre mål er flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge. Med kunderettede enheter i alle landets fylker og i over 20 land verden over har vi som visjon å gi lokale ideer globale muligheter. Innovasjon Norge har ca. 700 ansatte. Innovasjon Norge skal kjennes som en pådriver for innovasjon i norsk næringsliv - med vekt på verdiene; Koblende, Ansvarlig og Nytenkende.