Slik økte vi kvinneandelen blant våre utviklere

- Det holder ikke bare å ønske seg flere kvinnelige utviklere, mener Fotoware-sjefen, som nå har 25 prosent kvinner.

25 prosent av utviklerne i FotoWare er kvinner. Her forklarer Anne Gretland hvordan hun fikk det til. 📸: FotoWare
25 prosent av utviklerne i FotoWare er kvinner. Her forklarer Anne Gretland hvordan hun fikk det til. 📸: FotoWare Vis mer

Det holder ikke bare å ønske seg flere kvinnelige utviklere – de kommer nemlig ikke av seg selv. I FotoWare har vi i de siste 18 månedene jobbet målrettet for å øke kvinneandelen i selskapet, og da spesielt innen de tekniske stillingene.

I Norge er utviklere mer verd enn gull, og det å tiltrekke seg utviklere er ikke lett. Små programvareselskaper har i tillegg enda et handikapp; vi konkurrerer nå ikke lenger kun med resten av IT-bransjen om å tiltrekke oss utviklere – vi konkurrerer også med banker, konsulentselskaper og statlige organer.

«Alle» er blitt et teknologiselskap og alle trenger utviklere. Fortsetter vi alle å lete etter nye ansatte på tradisjonelt vis, så vil utviklerne gå på rundgang hos de mest populære organisasjonene og lønningene fortsetter og presses oppover. Når vi i tillegg ønsker økt kvinneandel i utviklerstillinger, blir oppgaven enda mer krevende.

Derfor har vi i FotoWare en langsiktig strategi om å både ansette flere kvinner i tekniske stillinger, og samtidig jobbe med å inspirere unge jenter til å søke IT-utdannelse. Dette er et arbeid som mange selskaper allerede deltar i og som enda flere burde bidra til. Ettersom det er mangel på erfarne kvinner i utviklerstillinger, må vi alle bidra med å ansette nyutdannede.

Mangfold er en viktig vei til nyskapning og nytenking, og selskaper og organisasjoner er nødt til å ta grep for å øke mangfoldet i næringslivet. Det er ganske lett å starte arbeidet – det er bare å gjøre det. Samtidig er det viktig å være klar over, og identifisere, ubevisst diskriminering og handlinger, slik at dette ikke står i veien for ansettelsesarbeidet.

«Mangfold er en viktig vei til nyskapning og nytenking.»

Forskning og erfaring viser at selskaper som bruker kjønnsnøytrale vurderingstester og algoritmer i ansettelsesprosesser, ansetter flere kvinner. Selskaper som har et bevisst forhold til språkbruk og bildebruk i jobbannonser får større mangfold i søkerbunken. Det berømte tiltaket amerikanske filharmoniske orkestre tok i bruk på slutten av 70-tallet (søkerne på audition spilte bak en gardin, slik at ingen kunne se hvem som spilte) økte andelen kvinnelige filharmonikere fra 5% til 40% i løpet av to år. Og det viser tydelig at vi har fortsatt ubevisste holdninger, som kan være et hinder i å ansette kvinner i tekniske stillinger.

I FotoWare har vi iverksatt flere tiltak for å øke kvinneandelen:

  1. Vi tilrettelegger jobbannonsene og bildene som brukes i annonsen til å appellere til både kvinner og menn
  2. Vi har alltid en kvinne tilstede på alle intervjuprosesser
  3. Til tekniske stillinger kaller vi inn alle kvinner til intervju. Bakgrunnen for dette er at vi ser at menn er generelt flinkere til å selge seg inn i en CV/søknad, mens kvinner generelt ikke alltid er like gode på å få frem sine kunnskaper og kvaliteter.
  4. Vi har involvert alle i selskapet i ansettelsesprosessen, slik at de ansatte får en stemme i hvem som skal bli deres nye kollega
  5. Vi vet at noen ganger må man søke utenom de tradisjonelle kanalene for å finne talenter, og vi har derfor valgt å være med i Microsoft University, et tiltak som Microsoft Norge tilbyr sine partnere, og knytter sammen nyutdannede teknologistudenter med teknologiselskaper og gir studentene en ferdig sertifisering – dersom alle tar ansvar og ansetter en nyutdannet hver, så kan vi øke populasjonen av unge utviklere og teknologier
  6. Vi viser fram våre ansatte og er åpent om vår kultur på vår nettside, blogg og sosiale medier.

Fra januar 2018 har FotoWare økt sin kvinneandel i selskapet totalt sett fra 21% til 38% i mars 2019, mot 26% som er snittet i bransjen. FotoWare har i dag 25% kvinneandel i utviklingsavdelingen og 50% i ledergruppen.

FotoWare har satt forventninger til våre partnere om kjønnsbalanse i organisasjonen, og i løpet av det siste året er 50 % av nyansatte i partnerkanalen kvinner. Samtidig økte FotoWare sin omsetningsvekst over fjoråret med 14%.

Selskaper som ønsker å øke kvinneandelen må ha en klar strategi og igangsette målrettede tiltak. Alle i selskapet må være en del av strategien og forstå hvorfor man ønsker økt kjønnsbalanse, for dette må bli en del av kulturen. Dette er ikke bare noe HR skal jobbe med - ledelsen, hver enkelt leder, og alle ansatte må involveres og bidra.

Vår jobb er ikke bare å øke kvinneandelen i selskapet generelt, men å øke andelen kvinnelige utviklere spesielt. For å oppnå dette jobber vi målrettet med å beholde de kvinnene vi allerede har, gjennom inkludering og involvering av de ansatte.

«Menn og kvinner styrker og komplimenterer hverandre.»

Menn og kvinner styrker og komplimenterer hverandre, og mangfold gir økt innovasjon. I selskaper hvor kvinneandelen er høy, trives menn bedre enn i selskaper hvor kvinneandelen er lav (TNS Gallup for Oda). I selskaper med høyere kvinneandel en bransjegjennomsnittet, tjener selskapene 15% mer enn gjennomsnittet (McKinsey – Diversity matters).

Vi kvinner og menn som jobber for økt kvinneandel i IT-bransjen, og økt jenteandel på STEM fag, ønsker at kvinner og menn skal ha samme muligheter. Like privilegier fremmer samfunnet, innovasjon, fremtiden og oss alle.