- Har du også bugs i produksjon? Gratulerer!

Utviklingssjefen om hvorfor han heier på fart, med risikoen det innebærer. 🏃

Jan Strandbakke er utviklingssjef i Tripletex, og applauderer feil i produksjon. 📸: Tripletex
Jan Strandbakke er utviklingssjef i Tripletex, og applauderer feil i produksjon. 📸: Tripletex Vis mer

Ja, du leste riktig. Jeg applauderer faktisk feil i produksjon - i alle fall første gang.

Det betyr rett og slett at du har et kalkulert forhold til hastighet og risiko. Gjør du ikke feil, da jobber du heller ikke raskt nok!

Mange spør meg om hvordan jeg som leder av en utviklingsavdeling faktisk kan heie på bugs i produksjon. Men jeg mener det er helt avgjørende at vi tar en kalkulert risiko og faktisk har bugs i produksjon i ny og ne.

«Sikter vi mot ingen bugs i produksjon, vil vi arbeide altfor sakte.»

Sikter vi mot ingen bugs i produksjon, vil vi arbeide altfor sakte - med for mye testing, endring og dobbeltsjekking av features som skal ut. Risiko og fart henger tett sammen. For å opprettholde stor fart på leveransene må man ta risiko.

I disse dager med hjemmekontor er det kanskje ekstra fristende å stramme inn tøylene, men det mener jeg i tilfelle vil være et stort steg i feil retning.

Tillit er nå viktigere enn noensinne!

Tillit = fart

I Tripletex har vi per nå 11 team spredt rundt på hjemmekontor i Norge og i Romania.

Da må vi ha tillit til at jobben vi har lagt ned på å etablere gode rutiner for prodsetting, monitorering og overvåking, samt raske fikser av feil i produksjonen, fungerer optimalt. Vi må stole på at alle våre utviklere håndterer den nye hverdagen og fikser eventuelle feil i produksjon raskt (og aller helst før kundene våre finner dem)!

Etter snart to måneder med lockdown og hjemmekontor, er det med stor tilfredsstillelse jeg kan se at vi har opprettholdt meget god releasefrekvens, også i denne perioden.

Vi er fortsatt villige til å ta risiko for å få verdi ut til våre kunder så fort som mulig. Fundamentet, eller prisen om du vil, for å kunne levere opptil 17 leveranser per dag, er at vi må godta bugs i produksjon i ny og ne.

Forutsetningen for at dette er en løsning som fungerer for oss, er at vi har jobbet årevis med å oppnå god testdekning, bra monitorering og veldig gode alarmer rett inn i Slack.

Og det viktigste av alt: Vi har fantastisk dyktige og dedikerte medarbeidere! Kombinasjonen av dette medfører en rask og smidig organisasjon som kaster seg raskt rundt og fikser feil i løpet av minutter.

«Endringsvilje i disse dager er en måte å overleve på.»

Stole på utviklerne

Hva betyr tillit når man driver med lean software-utvikling? Oppsummert så innebærer tillit å stole på at:

  • teamene håndterer og fikser eventuelle bugs i produksjon raskt

  • alle følger sine features ut i prod, og sjekker at de virker etter hensikten

  • vi har nok tester til å dekke de fleste områder av løsningen,

  • varslingsverktøyene vi har implementert og de vi bruker faktisk varsler feil når de kommer

  • sikkerhetskompetansen til våre utviklere er høy slik at vi ikke åpner nye sikkerhetshull i løsningen

  • scanneverktøyene vi bruker for å avdekke svakheter før vi produksjonsetter features i produksjon

  • prosessene vi har for å håndtere hendelser i produksjon fungerer optimalt når det først oppstår en kritisk feil

  • vi endrer prosessene våre og måten vi jobber på for å tilpasse oss nye tider

Av alle punktene er trolig det siste det aller viktigste. Endringsvilje i disse dager er en måte å overleve på.