Derfor feirer de hver fredag med "friday wins"

- Undervurderte verdien av å prate om det som går bra, skriver Kristoffer Berg i SpareBank 1 om OKR, radical focus og "friday wins".

“Friday wins”-sesjon fra hjemmekontoret. 📸: Privat
“Friday wins”-sesjon fra hjemmekontoret. 📸: Privat Vis mer

I SpareBank 1 Utvikling er vi på en spennende og lærerik reise innen målarbeid, der bl.a. bruk av Objectives and Key Results (OKR) har gitt gode resultater.

En av grunnene til at OKR fungerer godt hos oss er rytmen Christina Wodtke anbefaler i boken Radical Focus. Rytmen har vært viktig for å løse “set and forget”-utfordringen, der mål ikke blir del av det daglige arbeidet.

Dette innlegget handler om den delen av rytmen som avslutter uken. Velkommen til “Friday wins”.

Radical Focus-modellen

Først noen ord om “Monday commitments”, møtet som kickstarter uken.

Her samles hele teamet foran tavlen mandag morgen og spør seg selv “Hvordan ligger vi an i forhold til målene vi har satt oss?” og “Hva må vi ha fokus på denne uken for å nå målet?”.

Gjennom denne diskusjonen blir teamet enige om de viktigste oppgavene. Kun disse havner på tavlen. Dette er oppgavene man forplikter seg til i felleskap, og som teamet strekker seg for å levere innen fredag.

“Friday wins”-sesjonen handler om å feire det man har fått til og om å dele læring. Med en varm kopp kaffe, og gjerne med noe godt å bite i, samles teamet på slutten av uka for å fortelle hverandre om ting man har lykkes med.

Hadde vi for få markeringer?

SpareBank 1 Utvikling kommer fra en sterk kultur for å løse problemer. I utgangspunktet et meget godt fundament for å ta hånd om utfordringene vi har ansvaret for.

Ting som gikk bra underveis i arbeidet var det imidlertid begrenset med fokus på. En slik kombinasjon kan skape ubalanse i tilværelsen.

«When teams are aiming high, they fail a lot. While it’s good to aim high, missing your goals without also seeing how far you’ve come is often depressing. That’s why committing to the Friday wins session is so critical.» Christina Wodtke

Fremveksten av hyppigere produksjonssettinger gjorde at misforholdet muligens ble større. En følge, av denne ellers gledelige utviklingen, var at det ble færre markeringer knyttet til tradisjonelle milepæler og leveranser.

Prosjekter har typisk omfavnet viktigheten av å markere leveranser og måloppnåelse. Omfanget av den klassiske prosjektarenaen har imidlertid blitt gradvis redusert i vår organisasjon.

Etter hvert som team gikk mer over mot kanban og kontinuerlig flyt, ble demo mer del av det daglige arbeidet og markering på slutten av hver Scrum-sprint borte.

I sum kunne det nok tidvis fortone seg som en ørkenvandring på stadig jakt etter ambisiøse mål man ikke helt oppnådde, kombinert med jevnt tilsig av nye problemer å håndtere.

Endret dynamikk

Med introduksjon av “Friday wins”-sesjonen endret dynamikken seg.

Vi startet å prate mer om det vi hadde oppnådd, og gjorde det med en fast rytme.

Økt fokus på det som har gått bra har flere fordeler. Ved å gi det man lykkes med mer plass og anerkjennelse øker sannsynligheten for at det vil skje igjen. Atferdspsykologi omtaler dette som at “positive reinforcement anerkjenner og forsterker det som går bra.

«Positive reinforcement is the most powerful leadership tool.» Aubrey Daniels (Daniels, 1982)

I et ambisiøst miljø som jobber med å løse krevende utfordringer bidrar “Friday wins” til å vise oss selv at mye faktisk er oppnådd. Med “Friday wins”-møtet blir positive tilbakemeldinger bygd inn i prosessen, der hver uke avsluttes med en følelse av mestring og fremgang som tas med inn i helgen.

Dette til tross for at en del ikke har gått slik vi håpet. Mandag er vi igjen klare for å løse utfordringer og kjempe med å ta de neste stegene gjennom uka.

Et annet positivt aspekt ved “Friday wins” er bidrag til trygghet i arbeidet. I boken The Fearless Organization peker Amy Edmondson på viktigheten av at ledere legger til rette for en kultur der psykologisk trygghet er med på å etablere et klima som støtter opp om læring.

Google fant i prosjekt Aristoteles at det viktigste kjennetegnet ved team som lykkes er psykologisk trygghet. Med covid-19 pandemien kjennes dette viktigere enn noen gang, med behov for tilhørighet og trygghet fra hjemmekontoret.

«…several benefits. One, you start to feel like you are part of a pretty special winning team. Two, the team starts looking forward to having something to share. They seek wins. And lastly, the company starts to appreciate what each discipline is going through and understands what everyone does all day.» Christina Wodtke

Utfordringer

En praktisk utfordring med “Friday wins” oppstår om ikke alle kan delta.

I teamet jeg er medlem av benyttes ofte Slack for deling om man ikke har anledning til å være med. Rikelig med high fives og positive kommentarer sørger for at også de som var opptatt får med seg en god dose mestringsfølelse inn i helgen.

En annen ting å tenke på er at arenaen ikke blir dominert av de ekstroverte. Ved å la ordet gå runden i teamet sikres at alle deler noe man har lykkes med.

Videre kan det være nyttig å understreke hva “Friday wins” ikke er. Verken rapportering, avmelding av status eller problemer hører hjemme her. Dette kan være krevende å overholde, særlig i begynnelsen, men med litt trening blir det etter hvert naturlig at innholdet kun er det som har gått bra.

Tro på å sammen klare det neste steget

Er det god tidsbruk å avslutte uken i fellesskap med fokus utelukkende på det positive?

I mitt team undervurderte vi verdien av å prate om tingene som går bra. Vi har erfart at fokus på det positive skaper kraft og tro på at man sammen vil klare å ta det neste steget. Det er mye som fortjener oppmerksomhet, uten at det nødvendigvis direkte har flyttet nøkkeltall. Resultatet er alltid stolthet over det vi har fått til sammen.

Slik runder “Friday wins” av uka med en kraftfull vitamininnsprøytning. Teamet tar med seg en mengde positiv energi inn i helgen, etterfulgt av velfortjent avkobling og restitusjon. Så enkelt, og så kraftfullt.

Fredag egner seg definitivt for feiring.

PS! Vil du vite mer om hvordan Radical Focus-modellen fungerer? Les innlegget “Ikke nok et jævla statusmøte!” der et av utviklingsteamene i SpareBank 1 Utvikling oppsummerer sine erfaringer.