WebAssembly-rapport: – Noen er ennå ikke overbevist

State of WebAssembly 2023 viser at Wasm brukes til stadig mer, men ganske mange er likevel i tvil om fremtiden til Wasm.

State of WebAssembly-rapporten ble nylig lagt frem. 📸: Kurt Lekanger
State of WebAssembly-rapporten ble nylig lagt frem. 📸: Kurt Lekanger Vis mer

– Den generelle holdningen til fremtidig bruk av WebAssembly er for det meste optimistisk for både web- og ikke-webmiljøer. Noen utviklere er imidlertid ennå ikke overbevist om hva denne teknologien har å tilby.

Dette går frem av rapporten The State of WebAssembly 2023, som er laget av Cloud Native Computing Foundatin, SlashData og Linux Foundation.

  • WebAssembly (Wasm) er et binært instruksjonsformat som støttes av blant annet moderne nettlesere, og som har vist seg å kunne kjøre kode med ekstremt bra ytelse.
  • Du skriver normalt ikke de assembly-lignende instruksjonene direkte, selv om det er mulig, men WebAssembly kan være kompileringsmål for språk som for eksempel Rust eller JavaScript.

Ønske om bedre ytelse er en av grunnene til at mange velger å kompilere til WebAssembly, noe som også bekreftes i undersøkelsen.

Brukes til mye

I undersøkelsen spørres det blant annet om hva utviklere tror om bruken av Wasm i fremtiden innenfor henholdsvis web-miljøer og ikke-web-miljøer. Det er i hovedsak web-formål respondentene har størst tro på, med 39 prosent som er veldig optimistiske, mot 26 prosent for bruk av Wasm utenfor web-en.

Rundt 22 prosent sier at de er pessimistiske med tanke på fremtiden til Wasm for enten web eller ikke-web.

📸: State of WebAssembly 2023
📸: State of WebAssembly 2023 Vis mer

– Tatt i betraktning at dette inkluderer utviklere som allerede bruker WebAssembly, så indikerer dette at noen utviklere ennå ikke er overbevist om hva denne teknologien har å tilby, heter det i rapporten.

I rapporten oppgir 58 prosent av de spurte at de bruker Wasm til Web-applikasjoner, men det brukes også til mye annet:

📸: State of WebAssembly 2023
📸: State of WebAssembly 2023 Vis mer

Hastighet viktigst

Raskere lastetider, mulighet til å utforske ny teknologi, samt bedre ytelse enn JavaScript er blant årsakene utviklere hyppigst oppgir som årsak til å bruke Wasm.

I undersøkelsen bekrefter de spurte utviklerne at de faktisk opplever en ganske dramatisk ytelsesøkning.

Hele 30 prosent sier at ytelsen økte med mer enn 51 prosent, mens 37 prosent sier ytelsen økte med mellom 21 og 50 prosent:

📸: State of WebAssembly 2023
📸: State of WebAssembly 2023 Vis mer

Ikke bare Rust

I hvert fall for en stund siden ble programmeringsspråket Rust og Wasm gjerne nevnt i samme åndedrag, men State of WebAssembly-undersøkelsen viser at Rust kommer ganske langt ned på listen over språk de spurte i undersøkelsen bruker når de skal lage noe med Wasm.

I undersøkelsen påpekes det imidlertid at hvis du ser svarenene i sammenheng med hvor mye de ulike språkene er brukt innenfor utelukkende rene WebAssembly-prosjekter, så er Rust overrepresentert.

Det desidert mest populære språket som brukes for å kompilere til Wasm er JavaScript, med hele 45 prosent, etterfulgt av C#, C++ og Python:

📸: State of WebAssembly 2023
📸: State of WebAssembly 2023 Vis mer

– Dette kommer antagelig av den sterke forankringen JavaScript har innenfor web-utvikling, heter det i rapporten.