Vurderer norsk senter for dataspill: «Bransje i kraftig vekst»

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery ønsker en mer offensiv dataspillpolitikk.

- Den norske dataspillbransjen er i kraftig vekst, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.. 📸: Martin Solhaug Standal / NTB
- Den norske dataspillbransjen er i kraftig vekst, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.. 📸: Martin Solhaug Standal / NTB Vis mer

Regjeringens nye strategi for dataspillpolitikken skal ta grep for å løfte dataspillfeltet ytterligere.

Målene i den nye strategien for norsk dataspillbransje er blant annet å skape profesjonalitet og vekst, samt sørge for likestilling og mangfold.

Offensiv dataspill-politikk

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery ønsker en mer offensiv dataspill-politikk.

– Dataspillfeltet har endret seg mye de senere årene. Den norske dataspillbransjen er i kraftig vekst. Det regionale og kommunale tilbudet er blitt styrket, og idretten og frivilligheten bidrar med stadig nye og gode initiativ for dataspillkulturen. Derfor må politikken også bli mer offensiv. Med denne nye strategien tar vi grep for å løfte dataspillfeltet ytterligere, sier Jaffery i en pressemelding.

Nasjonalt kompetansesenter

Blant de viktigste tiltakene i strategien er opprettelsen av et nasjonalt kompetansesenter for dataspillkultur under Norsk filminstitutt, i samarbeid med Kulturtanken og Medietilsynet.

– Kompetansesenterets oppgave skal være å samle, styrke og dele kunnskap og kompetanse om dataspill og dataspillkultur, heter det i pressemeldingen.