Visma svarer: - Vi tjener ikke penger på skolemarkedet

Direktør i Visma mener vi bruker mer penger på Word enn på skolesystemer i norsk skole. Kaller det et paradoks.


Tilsvar kommer fra Leif Arne Brandsaeter, Adm. Dir i Visma Enterprise AS. Brandsaeter påpeker at han synes det er en veldig interessant diskusjon.

For ordens skyld... vi har 3 skoletyper i Norge;

  1. Barne og ungdoms-skole
  2. Videregående
  3. Høyskole og universitet.

Disse tre skoletypene drives helt ulikt (ulike eiere, budsjetter lover og planer) Det er langt flere forskjeller mellom barneskoletrinnet og videregående... enn det mange er klar over.

Innenfor IT-løsninger til skolen har man grovt sett tre områder:

  • Applikasjoner for læring - altså det som foregår i klasserommet (Itslearing, Fronter osv)
  • Applikasjoner for samarbeid - feks Google Gsuite og MS Office365
  • Applikasjoner for administrasjon - feks administrasjon av elever (karakterer, oppmøte osv) (Tieto, IST, Visma)

At det finnes, og er private aktører, som leverer skole-løsninger, er en praksis som har eksistert i mange. Bakgrunnen for at det er blitt slik, er trolig at det er blitt gjort veldig mange forsøk, på å lage løsninger for dette i offentlig regi. Disse har feilet. Prosjektene blir for store og kompliserte. Det er forøvrig store og kompetente fagmiljøer rundt UX/design/arkitektur mange kommuner, Utdanningsdirektoratet og fylkene.

De siste 10-15 årene har flere private aktører, bygget spennende og gode løsninger. Mange av disse er Norske. Blant annet Fronter, Itslearning, Vigilo, Oppad, Conexus og Visma. Fremtil nå, tør vi påstå at de kommersielle løsningene, er de beste i markedet. Ja vi har mange forbedringer vi kan- og skal gjøre. Feks innlogingen i Visma Flyt Skole, Men løsningene er faktisk blitt såpass gode at de er en eksportartikkel til andre land.

Du har et poeng rundt dette med "profitt-jag" Men problemstillingen er kanskje motsatt av den du tror. De fleste kommersielle aktører, inkludert oss Visma, tjener ikke penger, på skolemarkedet. Mange taper faktisk såpass mye penger at det er såvidt selskapene holdes i live. Sjekk regnskapstallene på proff.no hvis du ikke tror på meg.

Et interessant poeng i dette med "profittjag" er dette paradokset; Sammenlign hva en kommune bruker av sitt budsjett på 1 )applikasjoner for administrasjon eller lærning kontra/vs hva samme bruker på 2) systemer for samarbeid. Du vil raskt se at kommuner & fylker bruekr 8-10x på Microsoft Teams enn på læring og adminstrasjon. Altså vi bruker langt mer på lisenser av Word osv enn vi bruker på elevenes læring- og skoleadministrasjonen. Dette er et paradoks... som vi burde gjøre noe med.