Vi trenger flere utviklere, men får færre studieplasser: - Håpløst, nesten komisk

- Regjeringen bør snu seg rundt, og sikre flere studieplasser allerede denne våren, mener Tekna Student.

Regjeringen bør snu seg rundt, og sikre flere studieplasser allerede denne våren, mener Christoffer Røneid, leder for Studentene i Tekna. 📸: Privat
Regjeringen bør snu seg rundt, og sikre flere studieplasser allerede denne våren, mener Christoffer Røneid, leder for Studentene i Tekna. 📸: Privat Vis mer

Tall fra Samordna opptak viser at antallet planlagte studieplasser innenfor informasjonsteknologi ("INFOTEKN") sank fra 2.815 i 2022, til 2.714 i 2023.

Tallene ekskluderer ingeniørstudier som dataingeniør, men selv om du regner dem inn, er bildet det samme.

- Det er fryktelig skuffende at antall studieplasser innen IKT synker. I årevis har næringslivet etterlyst slik kompetanse, sier Christoffer Røneid, leder for Studentene i Tekna, til kode24, og får støtte av IKT Norge.

"Regjeringen bør snu seg rundt"

Studentene i Tekna, som har 15.000 medlemmer, er kritisk til utviklingen, og mener at regjeringen bør ta grep.

Røneid viser til at Samfunnsøkonomisk Analyse sin rapport angående IKT-kompetanse i næringslivet, anslo at Norge trenger rundt 40.000 nye IKT-ansatte innen 2030.

- Nå er vi i en situasjon hvor søkertallene til disse fagene faktisk øker, noe som i seg selv er helt supert. Da er det helt håpløst og nesten komisk at kvalifiserte og motiverte unge blir møtt med stengte dører, sier han.

- Hvilke grep mener dere bør tas?

- Regjeringen bør snu seg rundt, og sikre flere studieplasser allerede denne våren, sier Røneid.

«Vi risikerer at færre vil velge disse fagene framover, dersom de dyktige studentene ikke kommer inn på disse studiene.»

Må gripe sjansen, nå

Ifølge Røneid er IKT-studieplassene relativt billige og gir samtidig stor uttelling.

- Nå som kandidatene nærmest står stilt opp på rekke og rad for å tilegne seg denne kompetansen som Norge trenger, er det nå må vi gripe sjansen, sier han.

- Hvilke konsekvenser får dette?

- Skal vi løse viktige samfunnsoppgaver innen alt fra IKT-sikkerhet og helse, til klima og samferdsel er vi avhengige av å være i toppen innen IKT. Vi risikerer at færre vil velge disse fagene framover, dersom de dyktige studentene ikke kommer inn på disse studiene, sier han.

Sterkt beklakelig

Geir Olsen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i IKT Norge, mener det er sterkt beklagelig at antall studieplasser går ned, selv om det ikke er store utslag isolert sett for 2023.

- Vi trenger langt flere studieplasser og vi ser også at søkertallet til IT-utdanningene har økt kraftig ved årets opptak, sier han til kode24.

Olsen legger til at det ser spesielt gledelig at langt flere jenter søker.

- Utfordringen er at det bare er cirka en av tre som har IT som førstevalg, som faktisk vil komme inn ved høstens opptak, sier Olsen.

Ikke nok med forventninger

Olsen sier at dette er stikk i strid med den politikken regjeringen har varslet om at det er studieplasser innen IT, helse og det grønne skiftet som skal prioriteres.

- Utfordringen er at regjeringens eneste virkemiddel er en «forventning» om at det er universitetene og høyskolene som skal prioritere dette innenfor dagens antall plasser. Det vi ser, er at forventninger ikke er nok, er må det både penger og sterke styring til.