Tekna skeptisk til bemanningsbransjen:-Noen bruker triksete metoder

- Folk kan miste oppdrag hvis de er for pågående, sier Teknapresident. Daglig leder i Glasspaper People ønsker ikke å svare på kritikken.

Tekna-president Lise Lyngnes Randeberg sier at noen bemanningsbyråer bruker triksete måter hvor de ikke lønner IT-ansatte mellom oppdrag. 📸: Tekna
Tekna-president Lise Lyngnes Randeberg sier at noen bemanningsbyråer bruker triksete måter hvor de ikke lønner IT-ansatte mellom oppdrag. 📸: Tekna Vis mer

– Det er vanskelig å stille krav som innleid ansatt. Og vi ser at der er en fare for at arbeidstakeren kan miste mulige framtidige oppdrag om de sier fra, eller er for pågående, sier president i Tekna, Lise Randeberg.

Hun sier Tekna er kjent flere med tilfeller hvor blant annet system og programutviklere har fått dårligere arbeidsvilkår hos bemanningsbyråer.

Kode24 har tatt opp problemstillingene med bemanningsbyråene Glasspaper People og Academic Work. Glasspaper People ønsker ikke å svare på generell kritikk av bransjen. Se svar fra Academic Work unders.

Kjenner til flere brudd

Randeberg sier de er kjent med tilfeller hvor arbeidstakerne har fått dårlige vilkår hos bemanningsbyråer, men understreker at de uttaler seg på generelt grunnlag og at de ikke har anledning til å kommentere pågående saker.

– Ja, vi er kjent med det. Vi har ikke fått veldig mange henvendelser om det, men vi er kjent ved flere brudd på regler knyttet til krav på tillitsvalgte og utfordringer til at ansatte ikke har tariffavtaler, de er også i mindre grad organiserte, sier hun.

Tekna-presidenten bekrefter at de også har opplevd saker hvor system- og programutviklere har hatt dårlige arbeidsvilkår gjennom bemanningsbyråene.

«Terskelen for å kvitte seg med arbeidstakeren kan være lavere fordi innleiebedriften er en kunde.»

– Vanskelig å stille krav

Videre trekker Randeberg fram at takhøyden for å melde inn problemer er høyere blant utleide arbeidstakere, fordi at om det blir støy kan den ansatte risikere å ikke få fornyet arbeidskontrakten.

– Det er vanskelig å stille krav som innleid ansatt, og vi ser at det er en fare for at arbeidstakeren kan miste mulige framtidige oppdrag om de sier ifra, eller er for pågående, sier hun og legger til:

– Eksempelvis viss det oppstår arbeidskonflikt mellom utleid arbeidstaker og innleiebedrift, kan terskelen for å kvitte seg med arbeidstakeren være lavere fordi innleiebedriften er en kunde.

Avdelingsleder Mats Furulund i Academic Work
Avdelingsleder Mats Furulund i Academic Work Vis mer

Kjenner seg ikke igjen i påstandene

Bemanningsbyrået Academic Work sier de ikke kjenner seg igjen i påstandene, men understreker at de ikke kan svare for resten av bransjen.

– Vi kjenner oss ikke igjen i dette. Vi opplever å ha en god dialog og samarbeid med både våre ansatte og våre kunder. De som leies ut fra oss er fast ansatt som innebærer en reell stillingsprosent i kontrakten og garantilønn, sier Mats Furulund, avdelingsleder i Academic Work.

Og legger til:

– Når et midlertidig oppdrag og behov tar slutt jobber vi proaktivt med å finne nye oppdrag vår ansatte kan jobbe på, og det er ingen som ikke blir tilbudt nye oppdrag dersom de sier ifra om noe. Dersom en ansatt mener at noe ikke er som det skal er det viktig å si ifra om det og at det løses.

«Skal forvente ordnede arbeidsforhold uavhengig om man er organisert eller ikke.»

Har like rettigheter

Har utleide ansatte hos dere en tillitsvalgt de kan kontakte?

– Dersom den ansatte ønsker det har vi en ansattrepresentant de kan kontakte som jobber i Academic Work. De som jobber gjennom oss har akkurat de samme rettighetene som alle andre i henhold til arbeidsmiljøloven, og man skal forvente ordnede arbeidsforhold uavhengig om man er organisert eller ikke.

Er ansattrepresentanten valgt av de utleide ansatte?

-Representanten er valgt av fast ansatte som jobber internt i Academic Work, og ikke av fast ansatte som blir leid ut.

Lise Lyngsnes Randeberg 📸: Tekna
Lise Lyngsnes Randeberg 📸: Tekna Vis mer

– Bruker triksete måter

Tekna-president Lise Randberg sier også at noen bemanningsselskap bruker triksete måter hvor de ikke betaler fulle lønninger mellom oppdrag.

– Vi har opplevd bemanningsbyråer som opererer med arbeidskontrakter på 50 prosent for arbeidstakere som egentlig jobber 100 prosent når de er utleid, men på denne måten reduserer bemanningsbyråene kostnaden sin mellom oppdrag, sier hun.

«På denne måten reduserer bemanningsbyråene kostnaden sin mellom oppdrag.»

Mats Furulund i Academic Work peker på at omfanget på kontrakten skal tilsvare det reelle behovet, og at stillingsprosenten som står i arbeidskontrakten er gjensidig for både den ansattes forutsigbarhet, og for selskapets evne til å dekke kundens personalbehov

– Dersom man for eksempel jobber deltid og kontrakten er på 50 %, og det etter hvert viser seg at behovet er større vil arbeidsavtalen justeres tilsvarende, sier han.

Og legger til:

– I den målgruppen vi jobber med kan det også være at man eksempelvis jobber 50 prosent ved siden av studiene men ved endt utdannelse kan jobbe heltid. Da vil vi også kunne tilby en 100 prosent kontrakt.