Tekna og Nito skuffet over budsjettet - frykter kunnskapshull

- Vi trenger et krafttak for å gjøre det attraktivt å ta master og doktorgrader, mener Tekna-president.

Finansminister Jan Tore Sanner i Stortinget i forbindelse med fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022. 📸: Stian Lysberg Solum / NTB
Finansminister Jan Tore Sanner i Stortinget i forbindelse med fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022. 📸: Stian Lysberg Solum / NTB Vis mer

IT- Tekna savner et klart etter- og videreutdanningsløft rettet mot høyutdanningsgruppene innen kritisk digital infrastruktur og IT-sikkerhet, sier Lars Olav Grøvik, president i Tekna, til kode24.

Finansminister Jan Tore Sanner la i dag fram den blå regjeringens statsbudsjett for 2022.

Den påtroppende regjeringen bestående av Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som tar over roret i morgen, har 25 dager til å komme med endringsforslag.

Men det foreløpige statsbudsjettet skaper lite begeistring hos fagforeningene Tekna og NITO.

Lars Olav Grøvik, president i Tekna.
Lars Olav Grøvik, president i Tekna. Vis mer

Savner IKT-kompetanse

Olav Grøvik sier at Tekna ønsket seg et større løft fra den blå regjeringen når det gjelder IKT-kompetanse.

- Vi trenger et krafttak for å gjøre det attraktivt å ta master og doktorgrader. Vi har stort behov for flere vitenskapelig ansatte til å utdanne fremtidens teknologer og IT-ingeniører, sier han.

Ifølge Tekna-presidenten er det grundig dokumentert at Norge trenger avansert IT-kompetanser innen mange områder. Kompetansegapet er størst innenfor områder som forvalter kritisk infrastruktur og norske kritiske samfunnsinteresser som forsvar, sikkerhetsarbeid og helse.

- Det kreves sikkerhetsklarering for mange sentrale funksjoner, og vi må derfor sikre bred tilgang av norske eksperter.

Forventer løft

Også NITO ønsker et utdanningsløft:

- Kunnskapsdepartementet har bedt universitetene og høyskolene om å legge vekt på utdanninger innen informatikk og IKT. Det er bra, men Norge kommer til å trenge 66 prosent flere arbeidstakere med IKT-utdanning fram mot 2030, så her bør det en ytterligere opptrapping til, sier president i NITO, Trond Markussen, til kode24.

Tilskuddet til bredbåndsutbygging i distriktene går ned fra 264 til 204 millioner i neste års budsjett. Tekna er skuffet over utviklingen og mener dette er langt unna det som flere organisasjoner har krevd for å forsere utbygging av moderne digital infrastruktur i hele Norge.

Fagforeningen NITO mener at regjeringens bevilgning til bredbånd ikke er god nok i forhold til målet om minst 100 megabit per sekund nedlastingshastighet til alle innen 2025.

- De bevilger 204,6 millioner kroner, men behovet er ifølge bransjen på én milliard kroner i året fram til 2025. Satsingen kan med andre ord tredobles. NITO forventer at dette løftes av ny regjering, forteller Markussen.

Trond Markussen, president i NITO.
Trond Markussen, president i NITO. Vis mer

For dårlig nett

Markussen trekker fram at korona har ført til at flere har sittet på hjemmekontor den siste tiden, og at ordningen viser seg å bli videreført for mange arbeidstakere i tiden fremover.

- Pandemien har demonstrert at tilgjengelig og sikker digital infrastruktur er særdeles viktig for at befolkningen kan delta i arbeidslivet og i samfunnet ellers. Ikke minst er dette viktig for å sikre et driftig næringsliv.

Markussen frykter konsekvensene dette gir.

- Utviklingen går for sakte. Det fører til at mange ikke får god nok tilgang på bredbåndsnettet, spesielt i distriktene.