Tekna er skuffet over regjeringen

Tekna mener Støre-regjeringens statsbudsjett svikter på IKT-utdanning, men roser bredbåndssatsing.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la i dag fram Støre-regjeringens endringsforslag til statsbudsjettet for 2022. 📸: Stian Lysberg Solum / NTB
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la i dag fram Støre-regjeringens endringsforslag til statsbudsjettet for 2022. 📸: Stian Lysberg Solum / NTB Vis mer

Mandag la regjeringen fram sine endringer for neste års statsbudsjett. Forslagene som nå fremmes, er et første skritt i retning av å nå målene i Hurdalsplattformen, skriver regjeringen.

I Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett var det lagt av rundt 149 millioner kroner til fleksible og desentraliserte utdanningstilbud ved universiteter og høyskoler i 2022. Støre-regjeringen legger til nesten 100 millioner.

- Vi savner et større løft på kompetansesiden når det gjelder IKT. Vi har for lite spesialkompetanse innen IKT, og det må gjøres mer attraktivt å ta master og doktorgrad på området, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik, til kode24.

Kompetansegap

Ifølge Grøvik har Tekna etterspurt et klart etter- og videreutdanningsløft rettet mot høyutdanningsgruppene innen kritisk digital infrastruktur og IT-sikkerhet.

Tekna-sjefen legger til at Norge i møte med utfordringer innen samfunnssikkerhet er helt avhengig av fagmiljøer med fremragende kvalitet innen IKT-sikkerhet.

- Kompetansegapet er størst innen områder som forvalter kritisk infrastruktur og norske kritiske samfunnsinteresser som forsvar, sikkerhetsarbeid og helse, og her må vi sikre en bred tilgang av norske eksperter.

Lars Olav Grøvik er president i Tekna. 📸: Tekna.
Lars Olav Grøvik er president i Tekna. 📸: Tekna. Vis mer

Tettere samarbeid med Europa

Tekna mener at et viktig grep er tettere samarbeid med Europa. Fagforeningen er fornøyd med at regjeringen foreslår å bevilge 231,7 millioner kroner i 2022 til Norges deltagelse i EU-programmet DIGITAL Europe 2021-27.

Tekna skulle likevel sett at regjeringen sikret finansieringen til de nasjonale innovasjonsnavene som blir opprettet som en del av Digital Europe.

- Disse er viktige for å bistå med digital transformasjon i offentlig sektor og hos små og mellomstore bedrifter.

Gir mer til bredbåndsdekning

Regjeringen Solberg foreslo i sitt statsbudsjett å bevilge 206,6 millioner kroner til bredbåndsutbygging i geografiske områder hvor det ikke er tilstrekkelig kommersielt grunnlag for investeringer.

Ordningen forvaltes av fylkeskommunene. Støre-regjeringen hiver nå mer penger i potten.

-Det er positivt at regjeringen økter bevilgningen til bredbåndsutbygging med 100 millioner kroner. En god digital infrastruktur er nødvendig for verdiskaping i distriktene, sier Tekna-sjefen.

Godt signal

Christian Pedersen, Norgessjef i TietoEvry mener det er et godt signal at den nye regjeringen vil trappe opp antall studieplasser i distriktene.

- Men vi trenger en langsiktig, helhetlig plan, sier han.

Ifølge ham er utdanningskapasiteten sprengt ved mange høyskoler og universiteter sprengt.

- Det er en alvorlig bekymring som det haster å gjøre noe med.

Pedersen legger til at den store mangelen på IT-kompetanse forsinker det grønne skiftet. Han frykter at nordmenn kan risikere å ikke få en tilstrekkelig trygg digital hverdag.

- «AS Norge» er i ferd med å bli bakpå, sier Pedersen.

Må motivere flere

Pedersen sier at vi må motivere flere til å omskolere seg for en jobb innen digitalisering.

- Også de som i dag står utenfor arbeidslivet av ulike årsaker og vi må få IT-bransjen til å satse på kontinuerlig kompetanseutvikling.

Han mener at vi praktisk talt kan jobbe med digitaliseringen fra alle kroker av vårt langstrakte land. Et stikkord er å bygge robuste kompetansemiljøer.

- Det er håp – men vi trenger en skikkelig offentlig – privat dugnad for å løfte velferden og løse klimakrisen.