Studie tilbyr skoleplass til 658 studenter: Har bare 40 studieplasser

Vi har tidligere år fått inn klager fra elever som har måtte sitte i ganger, og på gulvet de første semestrene, forteller studentleder Linn Robin Andersen i Nito.

Studentleder Linn Robin Andersen er kritisk til at studieplasser overbooker elever. 📸: Privat
Studentleder Linn Robin Andersen er kritisk til at studieplasser overbooker elever. 📸: Privat Vis mer

Nylig slapp Samordna opptak årets søkertall.

Her kommer det fram en overbooking av studenter på 105 prosent hos IT- studier, mot 92 prosent i fjor.

Studentleder Linn Robin Andersen hos Nito mener overbookingen vil føre til et dårligere studietilbud, både ved undervisning på campus og ved nettstudier.

– Vi har et eksempel på et nettstudie i Molde som har plass til 40 studenter, men som har tilbudt plass til 658 elever, sier hun.

Og legger til:

– Dette er et ekstremt eksempel på overbooking, men selv studier som «bare» dobbeltbooker risikerer studentenes motivasjon, deltakelse og kunnskap.

Informasjonsteknologi (nederst på listen) er blant 12 studier med mer enn 100 prosent overbooking. 📸: Samordna opptak
Informasjonsteknologi (nederst på listen) er blant 12 studier med mer enn 100 prosent overbooking. 📸: Samordna opptak Vis mer

– Vi ønsker å vokse

Hun sikter til studie knyttet til Høgskolen i Molde.

Høgskolen tilbyr nemlig årsstudium i IT over nett. Hos Samordnet opptak er det registrert at 658 studenter har fått plass på studiet, selv om det bare er registrert 40 tilgjengelige studieplasser.

I tillegg tilbyr HiM IT-fag og faget IT og Digitalisering på campus.

I førstnevnte er det 20 studieplasser, men gitt tilbud til 55 studenter. Og i sistnevnte må 187 elever dele på 30 studieplasser.

Rektor Steinar Kristoffersen ved Høgskolen i Molde svarer at skolen ønsker å vokse.

– Vi vil ha flere studenter på alle våre programmer, og tilpasser kapasiteten og pedagogikken til denne strategien

Rektor Steinar Kristoffersen ved Høgskolen i Molde. 📸: Høgskolen i Molde
Rektor Steinar Kristoffersen ved Høgskolen i Molde. 📸: Høgskolen i Molde Vis mer

– Kan bli tøff konkurranse

Han peker på at høgskolen nå ansetter flere undervisere med spisskompetanse, og samarbeid med lokale IT-bedrifter for å tilby gode praksisordninger og forelesere med hovedstilling i industrien.

Skolen har også fått tildelt 8,3 millioner kroner for å "utvikle fleksibel og desentralisert utdanning, spesielt rettet mot dem som akkurat nå trenger kompetanseøkning for å komme inn i arbeidslivet", ifølge skolens rektor.

Har skolen ressurser til å følge opp alle studentene om de skulle fortsette studiene?

– Det kan selvfølgelig bli tøff konkurranse om plassene på bachelorgradene og masterstudier seinere, dersom veldig mange bestemmer seg for å videre, svarer han.

Og legger til:

– Vi vil øke kapasiteten så langt det er mulig, men ikke på bekostning av kvaliteten.

To studenter per studieplass

I år har over 19.000 søkt på studier innen informatikk, det gir en økning på 7.7 prosent mot i fjor.

Av disse har hele 5.395 potensielle elever fått tilbud om studieplass, noe som gir en økning på 11,4 prosent mot i fjor.

Samtidig har antall studieplasser bare økt med 4,6 prosent mot i fjor.

Det betyr at 2.634 studieplasser som skal fordeles på dobbelt så mange elever.

Opptakstall for informasjonsteknologi. 📸: Samordna opptak
Opptakstall for informasjonsteknologi. 📸: Samordna opptak Vis mer

– Studenter har måtte sitte på gulvet

Det får studentleder Linn Robin Andersen hos Nito til å reagere.

– Vi har tidligere år fått inn klager fra elever som har måtte sitte i ganger, og på gulvet de første semestrene, forteller studentleder Linn Robin Andersen i Nito til kode24.

Hun får støtte av studentleder Erlend Hermansen hos Tekna.

– Den økte mengden studenter kan resultere i at det vil bli mindre tid til å følge opp den individuelle studenten. Selv om det blir flere studenter i forelesningene må ikke dette gå utover kvaliteten, understreker han.

Erlend Hermansen på UiA. 📸: Tekna
Erlend Hermansen på UiA. 📸: Tekna Vis mer

– Ikke nok ressurser

– Det vil helt klart ikke være nok ressurser til å følge opp alle elevene, forteller Andersen.

Hun sikter til at det ikke vil være tilstrekkelig kapasiteten i forelesningssaler, leseplasser eller seminarundervisning.

Studentleder Erlend Hermansen ved Tekna er enig i at dersom det ikke legges til rette for den økte mengden studenter vil kvaliteten kunne synke.

– Vi forventer at tilstrekkelig med ressurser er noe som er tatt med i beregningen her, og dersom det blir flere studenter enn forventet at dette blir lagt til rette for på en tilfredsstillende måte både for studenter og forelesere.

"Mange svarer nei"

På hjemmesiden til Samordna opptak, som er underlagt kunnskapsdepartementet, opplyser de om at det er vanlig å overbooke.

"Mange svarer nei eller svarer ikke i det hele tatt på tilbudet de får. Andre svarer ja, men møter likevel ikke opp. Lærestedene tar høyde for dette frafallet.."

Videre legger de til at dette gjøres for at studentene skal få et tidlig tilbud, og at overbooking gjøres ut ifra tidligere erfaringer.

"Lærestedene sender ut et større antall tilbud enn de har studieplasser. Antall tilbud er basert på tidligere erfaring om hvor stor andel av dem som får tilbud i opptaket som faktisk møter opp når studiet starter."