Standarden L4S skal gjøre nettsiden din raskere

- Når L4S er bra satt opp, kan vi bruke 100 prosent av kapasiteten, forteller Erik Taraldsen, nettverksingeniør i Telenor.

Med en statisk FIFO buffer, som følger en først inn-først ut håndtering av data, kan bufferen være 200 ganger større enn det burde være, forteller Erik Taraldsen, nettverksingeniør i Telenor. 📸: Shutterstock / NTB / Telenor
Med en statisk FIFO buffer, som følger en først inn-først ut håndtering av data, kan bufferen være 200 ganger større enn det burde være, forteller Erik Taraldsen, nettverksingeniør i Telenor. 📸: Shutterstock / NTB / Telenor Vis mer

Når du sender informasjon på nettet, brytes den ned i små biter kalt pakker. I og med at det finnes en rent fysisk begrensning på hvor mye informasjon som kan sendes på én og samme tid, kan det oppstå såkalte "bufferkøer". Dette kan få konsekvenser for brukeropplevelsen, spesielt når du for eksempel spiller over nett.

Flere større selskaper forsøker nå i det stille å løse dette med teknologistandarden L4S. Erik Taraldsen, nettverksingeniør i Telenor, forteller at målet med standarden er å sørge for at pakkene dine tilbringer så lite tid som mulig i bufferkøen.

- Apple støtter allerede L4S på sine enheter. Linux-kjernen har fått støtte og er dermed tilgjengelig på flere servere. Utstyrsleverandører til mobilnettet har L4S på veikartet for de nærmeste årene. Så standarden blir innført på en del områder, sier han til kode24.

Raskere internett

Ifølge Taraldsen er L4S ett av flere initiativ for å gi raskere "opplevd" internett. Bakgrunnen for innføringen er at båndbredde i over ti år har vært viktigste egenskap for å kunne gi bedre nettopplevelser.

- Det har gjort oss som bransje litt blind for andre fenomener som "bufferbloat".

En nettverksbuffer er en midlertidig lagringsplass i nettverksutstyr for å håndtere og administrere datastrømmer, alle disse små pakkene, mens pakkene venter på behandling eller overføring til destinasjonen.

- Bufferbloat er kort fortalt at bufferlageret er så stort at det takler maksimalt hastighet for et nettverks-interface. Men ofte er langt lavere faktisk kapasitet tilgjengelig, sier nettverksingeniøren.

Dette fører altså til at unødvendig mange pakker samler seg opp i bufferen.

«Det har gjort oss som bransje litt blind for andre fenomener som "bufferbloat".»

Stor forsinkelse

Ifølge Taraldsen er kroneksempelet på bufferfloat radiolinker med for eksempel WiFi og 4G.

- Er man i et dårlig dekningsområde er kanskje tilgjengelig kapasitet 5 Mbit, samtidig som bufferet på ruter eller basestasjon er skalert for 1 Gbit eller mer.

Med en statisk FIFO-buffer, som følger en først inn/først ut-håndtering av data, kan bufferen være 200 ganger større enn det burde være.

- Settes det da i gang en nedlasting av et spill samtidig som man forsøker spille, vil man kunne oppleve forsinkelse målt i sekunder i stedet for millisekunder, forklarer Taraldsen.

Gir bedre nett

Taraldsen sier at når tilgangshastigheten din, altså båndbredden på internetthastigheten din, har oversteget en terskelverdi (cirka 30 Mbit), er det ikke båndbredde som begrenser brukeropplevelsen når du gamer eller besøker nettsteder – men svingninger i pakkenes ankomsttid, reorganisering av pakkene og pakketap.

Ifølge ham definerer L4S altså hvordan vi styrer trafikken på den delen av nettverket med minst tilgjengelig kapasitet. Hvordan vi forteller sluttpunktene om kapasitetsgrensene og hvordan sluttpunktene skal reagere.

- Når L4S er bra satt opp, kan vi bruke 100 prosent av kapasiteten på en kobling uten at forsinkelsen blir dårligere, forteller Taraldsen.

«Leverandører av nettverksutstyr bør se på hvordan L4S kan innføres på eksisterende og nye plattformer.»

Båndbredde fortsatt viktig

Ifølge Taraldsen fokuserer andre standarder gjerne på kun ett segment i økosystemet. L4S forsøker derimot å favne om både klient, server og nettet - særlig tilgangsdelen av nettet.

Andre standarder som QUIC fra Google med å erstatte TCP-protokollen på endepunktene til server og klient, som YouTube-serveren og YouTube-appen. Dette gjør de ved å redusere antall rundturer og få bedre avvikshåndtering ved pakketap. En annen standard som CAKE jobber kun med "køingsalgoritmer" på rutere.

- Høyere båndbredde har fortsatt sin plass, det gir kortere tid ved nedlasting av store spill, "Multi 4k streaming" i HDR og deling av store filer til skytjenester går kjappere, sier Taraldsen.

Krever ny maskinvare

Ifølge Taraldsen er ulempen med L4S at standarden krever ny programvare og i mange tilfeller ny maskinvare.

- Nettverksutstyr har gjerne lang levetid og det kan dermed ta en stund før dette er på plass i alle tilgangsformer.

Han legger til at L4S også må ha støtte fra databrikke-leverandører, som Qualcomm, Broadcomm og Mediatek.

Bruk L4S

- Får L4S konsekvenser for utviklere?

- L4S vil i stor grad håndteres av operativsystemer på endepunktene. For utviklere som jobber med interaktive tjenester, handler det om å benytte de nyeste oppdaterte versjonene av nettverks-systemkall. Samt velge skyleverandør som også støtter L4S, slik at fordelene brukes, sier Taraldsen.

Han legger til at for utviklere med løsninger som ikke kan lene seg på standard systemkall, bør man lese seg opp og finne ut hvordan man kan ta i bruk tilbakemeldingene på nettverkslaget.

- Leverandører av nettverksutstyr bør se på hvordan L4S kan innføres på eksisterende og nye plattformer, sier Taraldsen.