Stackoverflow endrer hvilke svar som vises til brukerne

Kodeforumet velger å slutte å vise utdaterte "aksepterte svar" øverst.

Stackoverflow lar vær å vise aksepterte svar øverst. 📸: Stackoverflow
Stackoverflow lar vær å vise aksepterte svar øverst. 📸: Stackoverflow Vis mer

Stackoverflow skal i lengre tid ha kjørt prosjektet "Outdated Answers", hvor målet har vært å finne ut av hvilke svar på kodeforumet som rett og slett ikke bør anbefales til brukere lenger.

Nå skriver de at de nylig har kjørt en test i prosjektet hvor de sluttet å feste svaret som hadde blitt merket som "akseptert svar" øverst. Og siden testen ikke skal ha fått noen negative følger for brukerne har de nå valgt å gjøre endringen permanent.

Ny sortering

Endringen fører først og fremst til at stemmer nå sorteres utelukkende etter stemmegivning, uten et festet svar. Det aksepterte svaret, som brukeren som stilte spørsmålet har valgt ut som riktig svar, vises i sin sorterte plass etter stemmeantall.

Stackoverflow sier de har brukt to suksessmålinger i forbindelse med prosjektet: om brukerne stemte opp i samme grad som før, og hvor tilbøyelig de var til å kopiere et svar fra forum-siden.

Velger bort "aksepterte svar"

Stackoverflow forteller at antall brukere som valgte å kopiere fra det "aksepterte svaret" sank med 43.6 prosent etter at de sluttet å feste svaret på topp.

Dessuten skal det ha vært en økning på over 60 prosent i kopiering av det første svaret i listen etter endringen. Altså det svaret med flest stemmer.
Antall brukere som ga sin stemme til det øverste svaret etter stemmegivning skal også ha skutt i været.