Slakter bruk av CV: «Dårligste måten å gjøre det på»

- Det er på tide å revurdere den ødelagte rekrutteringsprosessen, mener IT-rekrutterer.

Vi må vurdere alternative vurderingsmetoder og bygge bro over gapet mellom bransjens behov og utdanningssystemets tilbud, mener Magnus Lysfjord.📸: Tim Gouw
Vi må vurdere alternative vurderingsmetoder og bygge bro over gapet mellom bransjens behov og utdanningssystemets tilbud, mener Magnus Lysfjord.📸: Tim Gouw Vis mer

«Jeg har sett gjennom alle de største IT-gradssprogrammene i Norge. Nesten alle begynner med CV som en del av screeningprosessen. Vitenskapelig sett er dette en av de dårligste måtene å gjøre screening på» skriver Magnus Lysfjord, sjef i IT-rekrutteringsselskapet Diggit, på LinkedIn.

Lysfjord sier han er imponert over mange av programmene, men mener samtidig at det er en rekke problemer med hvordan dagens IT-rekruttering foregår.

- Vi håper at folk vil bli vurdert ut fra evnen til å bidra, og ikke deres "stamtavle" som en CV fokuserer på, spesielt når man har begrenset relevant erfaring, sier han til kode24.

Magnus Lysfjord er sjef i Diggit. 📸: Privat
Magnus Lysfjord er sjef i Diggit. 📸: Privat Vis mer

Gap mellom bransje og utdanning

Ifølge Lysfjord har teamet i Diggit intervjuet "hundrevis" av IT-kandidater i Norge.

- En gjennomgående bekymring blant dem var mangelen på konstruktiv tilbakemelding etter avslag, sier han.

Tilbakemeldingen fra rekruttererne og ansetteleslederne var derimot at de var villige til å gi konstruktive tilbakemeldinger. Men ofte manglet kapasitet eller teknisk kompetanse til å levere den effektivt. Lysfjord stiller spørsmålet om rekruttererene burde ha en IT-bakgrunn.

- Når uerfarne nyutdannede studenter med begrensede prosjekter på CV-ene sine henvender seg til dem, hvordan kan de vurdere kvalifikasjonene deres? Hvordan kan de vurdere potensialet deres? Dette dilemmaet understreker en betydelig utfordring - avstanden mellom bransjens behov og utdanningssystemets evne til å forberede kandidater deretter, sier Lysfjord.

«Når du er ferdigutdannet, er du mest sannsynlig allerede utdatert.»

Utdatert utdanning

Lysfjord mener at et problem er at slik dagens læreplaner er lagt opp produserer kandidater som ikke er forberedt på arbeidslivets krav. Dette skyldes at læreplanene ved norske universiteter bare får mindre oppgraderinger hvert år.

De betydelige revideringene kommer hvert tiår.

- Jobbferdigheter har en halveringstid på to år! Det gir ingen mening! Dette betyr at når du er ferdigutdannet, er du mest sannsynlig allerede utdatert.

Han sammenligner selv situasjonen i jobbmarkedet med et språk uten en ordbok.

- Dette fører til en blanding av kvalifikasjoner som kanskje ikke samsvarer med faktiske jobbkrav, og uverifiserte jobbferdigheter. Som følge av dette, mangler IT-rekrutterere en solid plattform for å stille de rette spørsmålene, sier Lysfjord.

Stenger ute talenter

Videre mener Lysfjord at avhengigheten av CV-er i den innledende screening-prosessen for IT-graduate programmer, fører til utestengelse av talentfulle individer.

- For å takle disse utfordringene må vi vurdere alternative vurderingsmetoder og bygge bro over gapet mellom bransjens behov og utdanningssystemets tilbud. Denne tilnærmingen vil sikre at nyutdannede besitter de ferdighetene som kreves for å lykkes i det stadig skiftende arbeidsmarkedet.

- Hva er konsekvensene av dette?

- Til syvende og sist fører konsekvensene av denne praksisen til mangel på tillit i systemet, depresjon og håpløshet. Individer med mindre imponerende CV-er opplever ofte å bli motløse i møte med et system som avviser dem på grunnlag av aspekter de realistisk sett ikke kan forbedre, sier Lysfjord.

«Mens alle disse brilliante individene blir avvist hver dag, hevder bransjen at det ikke er nok kandidater tilgjengelige på markedet.»

Mange selvlærte utviklere

Lysfjord viser også til at det finnes et betydelig antall selvlærte utviklere.

- Det kan tilskrives det rikelige utvalget av gratis utdannelsesressurser som har dukket opp på nettet de siste ti årene.

Lysfjord viser til at i dag kan hvem som helst få tilgang til kurs fra prestisjetunge institusjoner som Harvard og MIT gratis.

- Mens alle disse brilliante individene blir avvist hver dag, hevder bransjen at det ikke er nok kandidater tilgjengelige på markedet.

Lysfjord trekker fram at nesten alle stillingsannonser i dag krever utdanning eller fem års erfaring for å kompensere for manglende utdanning.

- Din CV uten relevant utdanning vil føre til avslag.

Kommet til et veiskille

- Dere markedsfører tjenestene deres som et alternativ til bruk av CV-er. Handler dette utspillet først og fremst om å selge eget produkt?

- Jeg forstår at slike spørsmål må stilles, men jeg synes det er urettferdig å stille dem uten å ha sett blod, svette og tårer først. Ikke bare vårt eget blod, svette og tårer, men også det til tusenvis av kandidater som urettferdig blir avvist hver eneste dag, sier Lysfjord.

Han legger til at mange opplever psykisk nedgang som følge av denne prosessen.

- Jeg kjenner på første hånd følelsen av håpløshet etter mange avslag. Noen IT-studenter jeg har snakket med i Norge har måttet jobbe som servitører eller kasserere i stedet. Og robotene vil sannsynligvis komme for å automatisere slike stillinger i løpet av få år.

Ifølge Lysfjord har vi kommet til et veiskille:

- Når 85 prosent av kandidatene overdriver kvalifikasjonene og ferdighetene sine på CV-ene sine, er det på tide å revurdere den ødelagte rekrutteringsprosessen, sier han.