- Skepsis rundt web-komponenter skyldes manglende kunnskap

Martin Klingenberg viser deg hvordan samme web-komponent fungerer i Vue, React og Angular.

Martin Klingenberg i Alv har blitt skikkelig glad i web-komponenter, og viser deg hvordan de funker i praksis. 📸: Alv
Martin Klingenberg i Alv har blitt skikkelig glad i web-komponenter, og viser deg hvordan de funker i praksis. 📸: Alv Vis mer

Jeg digger web-komponenter, men jeg har innsett at ikke alle ser potensialet.

Tanken er å lage komponenter løsrevet fra rammeverk, som kan brukes fritt mellom rammeverk. Min teori, er at det er mye skepsis rundt web-komponenter da det er manglende kunnskap om hvordan man skal ta dem i bruk.

I teorien kan man bruke en web-komponent hvor som helst, men er det virkelig så enkelt? Jeg har forsøkt å trekke inn en web-komponent inn i et Vue, Angular og React-prosjekt. Konklusjonen, er at det er utrolig lettvint å bruke web-komponenter uansett hvilket rammeverk du måtte bruke. Se eksemplene under eller dette repoet.

For å teste hvor lett dette er, så har jeg laget en web-komponent. Mine kolleger vil kjenne denne igjen da dette er en kopi av den siste komponenten jeg implementerte på alvtime. Komponenten er ment for å visualisere tilgjengelig overtid og hvilken type overtid samt vise hvor mye overtid man har igjen når man taster inn hvor mye man ønsker å ta ut.

Hvordan lager man web-komponenter?

Man kan lage web-komponenter på mange måter. Man kan lage web-komponenter med vanilla-javascript, men for enkelhetens skyld baserer jeg meg heller på LitElement; et lettvekts rammerverk for å lage web-komponenter.

De fleste rammeverk med respekt for seg selv kan generere web-komponenter, så du kan bruke ditt favoritt-rammeverk om det er react, angular eller vue.

Under ser du resultatet, og her er komponenten implementert med LitElement.

Hvordan bruker jeg denne magiske komponenten?

Jeg pakket komponenten med tsc og publiserte den på npm. Pakken kan anskaffes med npm install overtime-visualizer. Så handler det bare om å importere, og binde verdier.

VueJs

 • Importer komponenten som hvilket som helst annen komponent
 • Ignorer web-komponenten i main.js / main.ts for at vue ikke skal prøve å resolve komponenten
 • Når du binder verdier, så må du legge til .prop. Eksempel :overtimeData blir til :overtimeData.prop
 • Om du skulle ønske å lytte til en event, så bruker du følgende syntax @input="someVueProperty = $event.target.value"

(se koden her)

Angular

I Angular er ting noe enklere:

 • Legg til CUSTOM_ELEMENTS_SCHEMA under schemas for at angular skal akseptere web-komponenter.
 • Angular behandler web-komponenter som alle andre komponenter.
 • Komponenten må importeres der den brukes
 • Enkelte guides anbefaler at du legger til allowJs: true i tsconfig.json. Det ser ikke ut til å være nødvendig om du bygger og publiserer web-komponenten med typer.

(se koden her)

React

Jeg kan ikke skryte på meg å ha brukt React i mer enn et par timer. Men det jeg har lært, er at React ikke tar i mot web-komponenter med like åpne armer som Angular og Vue.

Jeg fikk komponenten til å fungere med det andre kode-eksemplet under, men når jeg viste dette til en kollega med React-erfaring, så fikk jeg vite at dette ikke er slik man skriver React i dag.

Problemet med React, er at du ikke kan binde properties som ikke er string. Dette er jo langt i fra ideelt, så derfor er det mange der ute som har laget sine egne løsninger på problemet. Det man trenger er en wrapper som konverterer React properties til json-strings.

«Problemet med React, er at du ikke kan binde properties som ikke er string.»

Løsning 1

 • Wrap web-komponenten
 • Bind med state-hooks

Løsning 2

Det man kan si om koden er at den krever ingen endring i konfigurasjon, og man trenger bare å importere komponenten, så er vi good to go.

 • Importer komponenten med import 'overtime-visualizer'
 • Bind ved hjelp av Refs

(se koden her)

Hvordan er nettleserstøtten?

De aller fleste moderne nettlesere har implementert web-komponent-speccen, men å inkludere polyfills er fortsatt ansett som god praksis.

Årsaken er at noen nettlesere fortsatt ikke har implementert hele speccen.

Min anbefaling er uansett å styre unna nettlesere som ikke støtter web-komponenter. #killInternetExplorer

Hva sitter jeg igjen med?

Web-komponenter har kommet langt siden jeg implementerte min første polymer 1.0-baserte komponent. På denne tiden var web-komponent-speccen annerledes, og jeg minnes om frustrerte timer der jeg ikke forstod hvorfor komponenten lastet med HTML-imports ikke dukket opp i DOM-en.

Nå er verden en helt annen. Nå som web-komponent-speccen har kommet til versjon 1, så ser jeg en klar fremtid for teknologien.

Det er faktisk slik at stort sett alle frontend-rammeverk har god støtte for web-komponenter. Det er bare React som henger etter. Etter å ha snoket litt i issues på React sin github-side, så ser jeg for meg at React 18, er den versjonen som introduserer god web-komponent støtte. Og når den tid kommer, så ser jeg ingen grunn til å ikke favne om web-komponenter.

Lenker: