Sjefen stoler ikke på ansatte på hjemmekontor. Resultatet kan bli stress og press

Mange kan føle på et produktivitetspress. - Lag heller en team-kontrakt! tipser Benedicte Fjellanger.

Løsningen på produktivitetsangst er at lederen styrer team ut fra effekten av arbeidet, og ikke på "features" eller leveranser, mener Benedicte Fjellanger. 📸: Unsplash / Privat
Løsningen på produktivitetsangst er at lederen styrer team ut fra effekten av arbeidet, og ikke på "features" eller leveranser, mener Benedicte Fjellanger. 📸: Unsplash / Privat Vis mer

- Når lederne kan delegere utførelsen av oppgavene til team og utviklere, og selv ta et mer overordnet ansvar for å sette retning, blir det mindre dag til dag-oppfølging av leveranser, sier Benedicte Fjellanger, "chief enabling officer" hos selskapet Team Agile, til kode24.

85 prosent av ledere mener at hybridkontoret gjør det vanskelig å ha full tillit til at de ansatte er produktive, viser en fersk rapport fra Microsoft.

Bare 12 prosent av lederne har tillit til at teamet er produktivt. På den andre siden sier 87 prosent av de ansatte at de er produktive på jobben.

Dette kan lede til at de ansatte føler seg presset til å bevise at de jobber, og skape en produktivitetsangst som gjør at hybridkontoret ikke blir bærekraftig, advarer Microsoft.

E24 omtalte rapporten først.

Kan redusere trykket

At ledernes opplevelse av tillit og produktivitet til de ansatte er mindre når folk ikke er tilstede, mener Fjellanger er interessant. Hun trekker fram at erfaringene fra pandemien viste at man klarte å skape de gode resultatene fra hjemmekontoret.

- Det er bare ledere som snakker om hybridkontorets utfordringer, etter min erfaring. For de fleste utviklere er hybridkontor en hygienefaktor som forventes, for å være en moderne arbeidsplass. Dette gir meg signaler om at lederens rolle står i spenn post-pandemien, og det oppleves som krevende.

Fjellanger mener at mange av lærdommene av pandemigevinstene kan virke å ikke helt ha sunket inn hos lederne. Hun tror løsningen ligger i at lederen styrer team ut fra effekten av arbeidet, og ikke på "features" eller leveranser.

- Dette kan redusere produktivitetstrykket både for ledere og utviklere.

«Å lage en felles teamkontrakt er en fin øvelse å gjøre jevnlig for å sørge for tilpasning til hver enkelt og å skape de beste rammene for samarbeid i et team»

Lag en team-kontrakt

- Har du noen tips til hvilke grep utviklere kan ta for å håndtere dette presset?

- Snakk om det og lag en teamkontrakt! Følelsen av produktivitet henger sammen med forventninger og normer i virksomheten, og hvor lenge man har jobbet et sted. Hvis man er usikker på hva som er OK og ikke, blir det et større behov for å gjøre dette eksplisitt. Jobber du alene som utvikler er det et tema du må ta opp med lederen din. Det er lurt å tenke gjennom hvilke behov du selv for har slik at de kan tas hensyn til.

Fjellanger legger til at om du er i et team, er dette et tema for de sosiale spillereglene: Hvordan kan vi sammen legge til rette for hver enkelt sitt behov, samlet sett?

- Forskning fra NHH viser at en team-kontrakt er den mest effektive måten å starte teamarbeid på - det aldri er for sent å starte. Å lage en felles team-kontrakt er en fin øvelse å gjøre jevnlig for å sørge for tilpasning til hver enkelt og å skape de beste rammene for samarbeid i et team, sier hun.

Kom frem til enkle spillerregler

Fjellanger forklarer at man i en team-kontrakt setter ord på hvilket mål man jobber mot, hva man skal oppnå sammen, og hvilke regler som gjelder for samarbeid.

- Her er det enkelt å si noe om hvordan man skal sjekke inn med hverandre, hvordan man skal kommunisere, ta beslutninger sammen og hvordan man deler informasjon, sier hun.

I tillegg er det viktig at teamet er eksplisitt om hvordan andre kan komme i kontakt med dem og hvor dokumentasjonen ligger, forteller Fjellanger. En team-kontrakt kan hjelpe til med å snakke om produktivitet og hvordan man samarbeider for å levere verdi, sier Fjellanger.

- Hvilke avklaringer bør utviklere gjøre med sjefen?

- Jeg ville spurt hvordan suksess for sjefen ser ut, og hvordan jeg vet at jeg lykkes. Komme frem til noen enkle spilleregler for hjemmekontor og når det er viktig å møtes på kontoret. Og avtale neste avklaringsmøte, for dette er noe som må snakkes om flere ganger i året når behovene endrer seg, sier hun.

«Jeg deler alltid oppdateringer i teams og på Slack i løpet av dagen - alltid i åpne kanaler, så langt det går og minst mulig i private chatkanaler»

Lagarbeidet hjelper mot angst

Ifølge Fjellanger elsker alle utviklerne hun jobber med hjemmekontorets fleksibilitet, som gir arbeidsro, mindre spart reisetid.

- De fleste viser ikke tegn til at de føler produktivitetsangst eller mistenkeliggjort for hva de legger ned av innsats i løpet av en dag. Jeg tolker det som at de opplever tillit fra lederen sin på at de faktisk jobber og leverer som forventet. Lagarbeid virker positivt mot angst på jobben, slik jeg observerer det.

Ifølge henne er mulighetene for å bygge tillit, være transparent om egne behov og få til samarbeid, bedre i et team enn om man løser oppgavene alene på et "produksjonsbånd".

- I et team er forpliktelsen til å levere rettet mot de andre på teamet og ikke mot en leder eller virksomheten i stort. Det er viktig at teamet har et felles mål og at man har en avhengighet mellom folka på teamet for å levere, og å gi folk noe å samarbeide om. Og å kontinuerlig lære og utvikle teamet for å nettopp ivareta både individers og teamets samlede behov.

Dette gjør Fjellanger selv

Selv gjør Fjellanger flere grep for å motvirke produktivitetspress, som å sørge for å være åpen i kalenderen slik at det er lett å se hvordan dagen er lagt opp.

- Og jeg deler alltid oppdateringer i Teams og på Slack i løpet av dagen - alltid i åpne kanaler, så langt det går, og minst mulig i private chat-kanaler. Har også korte standups med kollegaene i løpet av uken om mål og behov for hjelp.

Teamet hennes har også et månedlig møte som heter "Intimen".

- Der gir vi hverandre en personlig oppdatering og flagger personlige utfordringer om vi har det. Det er et kjempefint tiltak for å motvirke produktivitetspress ved å aktivt støtte hverandre, og be om hjelp hvis vi trenger det, sier hun.