Se hvem som tjente aller best i 2022 - fortsatt ulikt mellom kjønnene

SSBs ferske lønnsstatistikk for 2022 viser en økning for hele bransjen.

Statistisk sentralbyrå (SSB) slapp i dag sine lønnstall for 2022, som ifølge dem viser den høyeste lønnsveksten siden 2008. 📸: Sigmund/Unsplash
Statistisk sentralbyrå (SSB) slapp i dag sine lønnstall for 2022, som ifølge dem viser den høyeste lønnsveksten siden 2008. 📸: Sigmund/Unsplash Vis mer

Statistisk sentralbyrå (SSB) slapp i dag sine lønnstall for 2022, som ifølge dem viser den høyeste lønnsveksten siden 2008. For landet i sin helhet har en gjennomsnittlig månedslønn økt med 4,6 prosent sammenlignet med 2021.

Så hvordan har lønna i din yrkesgruppe utvikla seg? Jo, vi har spart deg bryet med å bla igjennom kronglete Excel-ark, og samlet en rekke tall for IT-bransjen under.

Alle yrkene øker i lønn og de fleste opplever en økning i bonus. Derimot er det fremdeles en gjennomgående trend at kvinner i IT-bransjen får mindre betalt enn sine mannlige kollegaer. Her er det verdt å bemerke seg at det er en del faktorer som kan spille inn.

Det er også verdt å minne på at det er flere faktorer som gjør at folk gjerne ikke har like mye å rutte med i praksis som talla viser. Økte renter og "dyrtid" har gjort at alt fra matvarer til boliglån har blitt mye dyrere. Så ikke glem å stå på krava når lønnsforhandlingene kommer.

Talla vi har samlet er et gjennomsnitt for alle sektorer, det betyr at vi ikke har tatt med forskjeller mellom offentlig og privat sektor eller fulltids- og heltidsansatte. Men er du keen på å ta en titt selv, sjekke medianinntekt, lage fine grafer og så videre, kan du gjøre det her.

Topplista

Kort fortalt er dette månedslønnen (ikke inkludert bonus) til de ulike gruppene, og hvor mye det økte fra 2021 til 2022:

  1. Ledere av IKT-enheter økte fra 84.850 kroner til 89.970 kroner.
  2. Sikkerhetsanalytikere økte fra 67.010 kroner til 70.200 kroner.
  3. Systemanalytikere/-arkitekter økte fra 67.530 kroner til 69.940 kroner.
  4. Programvareutviklere økte fra 65.100 kroner til 68.380 kroner.
  5. Databasedesignere og -administratorer økte fra 63.030 kroner til 67.130 kroner.
  6. Applikasjonsprogrammerere økte fra 62.120 kroner til 65.470 kroner.
  7. Andre programvare- og applikasjonsutviklere økte fra 65.100 kroner til 67.840 kroner.
  8. Systemadministratorer økte fra 59.230 kroner til 62.800 kroner.

Ledere for IKT-enheter

Det er jo alltid kjekt å vite hvor mye sjefen din tjener. Og tallene til SSB viser at hen hadde en god del flere tusenlapper å rutte med i 2022 sammenlignet med 2021.

Gjennomsnittslønnen for ledere i alle sektorer økte nemlig fra 84.850 i måneden i 2021 til 89.970 kroner i 2022. De månedlige bonusene økte også, fra 4.990 kroner i 2021 til 5.690 kroner i 2022.

Ledersjiktet i IKT-bransjen er ikke unntatt fra trenden med lønnsforskjeller mellom menn og kvinner. De mannlige lederne tjente 85.280 kroner i 2021 og 90.260 kroner i 2022. Derimot tjente de kvinnelige lederne 82.480 kroner i 2021 og 88.330 kroner i 2022.

Mannlige ledere i IKT-bransjen fikk også en høyere månedlig bonus enn sine kvinnelige motparter i 2021. Bonusen deres da på 5.130 kroner, for kvinner lå tallet på 4.230. Bildet endret seg noe i 2022, da bonusen til kvinnelige ledere økte til 5.890 kroner. Altså mer enn mennenes bonus som økte til 5.650 kroner.

Systemanalytikere og arkitekter

Hva med tjommiene dine som er systemanalytikere og arkitekter? Jo, de har også fått mer å rutte med - dog mindre enn lederne.

Gjennomsnittslønna lå i 2021 på 67.530 kroner og økte til 69.940 kroner i 2022. For denne yrkesgruppen var det faktisk en nedgang i månedlig utbetalt bonus fra 2.970 kroner i 2021 til 2.390 kroner i 2022.

Forskjellene på lønnsslippene er også synlige i denne delen av IT-bransjen. Mannlige systemanalytikere og arkitekter tjente 69.220 kroner i 2021 og 71.570 kroner i 2022. Dette er en god del tusenlapper mer enn kvinnenes lønn, som i 2021 lå på 62.340 kroner i måneden. Med en økning til 65.080 kroner i 2022.

Når det gjelder bonus har menn igjen et høyere beløp enn kvinner. Mennene i yrkesgruppen fikk 3.430 kroner i bonus i 2021. Dette beløpet sank til 2.620 kroner i 2022. Sammenlignet hadde kvinnene under halvparten av samme bonus som menn i 2021, med 1.560 kroner utbetalt i måneden.

Kvinnene fikk i snitt en liten økning til 1.570 kroner i 2022. Men altså fremdeles godt under hva mennene får utbetalt.

"Programvareutviklere"

Hva med deg selv da? Du kan nok trekke litt på smilebåndene, du også.

Ifølge SSB lå den månedlige gjennomsnittslønnen for "programvareutviklere" lå i 2021 på 65.100 kroner. Samlet sett økte yrkesgruppen til 68.380 kroner i 2022. Dette gjelder også for den utbetalte bonusen, som økte fra 2.980 kroner i 2021 til 2.370 kroner i 2022.

Talla til SSB viser imidlertid store lønnsforskjeller mellom menn og kvinner i yrkesgruppen. Mannlige programvareutviklere tjente i snitt 65.750 kroner i måneden i 2021, noe som økte til 69.470 kroner i 2022.

Kvinnelige programvareutviklere tjente derimot 60.700 kroner i 2021 og bare 61.730 kroner i 2022.

Derimot var bonusen til kvinner større enn menns i 2021. Da fikk mannlige programvareutviklere i snitt 2.860 kroner i månedlig bonus. Kvinnene fikk 3.780 kroner. Men i 2022 så snur altså dette, og menn fikk utbetalt 2.450 kroner i bonus. For kvinnene falt beløpet ned til 1.910 kroner.

"Applikasjonsprogrammerer"

Ifølge SSB økte den månedlige gjennomsnittslønna til "applikasjonsprogrammerere" fra 62.120 kroner i 2021 til 65.470 kroner i 2022. Også bonusen økte fra 1.200 kroner til 1.620 kroner.

Statistikkbyrået har ikke egne tall på hvor mye kvinnelige applikasjonsprogrammere tjener. Derimot finner vi dem i yrkesgruppa "andre programvare- og applikasjonsutviklere".

Jevnt over økte snittlønna for begge kjønn i denne gruppa fra 65.100 i 2021 til 67.840 kroner i 2022. Også her viser tallene en økning i månedlig bonus, fra 2.890 kroner til 2.990 kroner.

Men selv om "andre programvare- og applikasjonsutviklere" i snitt har økt betyr det ikke at økningen har vært likt fordelt mellom kjønnene. Ifølge SSB tjente menn 66.170 kroner i 2021 og 68.920 kroner i 2022. For kvinner lå derimot beløpet på 61.250 kroner i 2021 og 64.210 kroner i 2022.

Også når det gjelder bonus fikk mennene mer. I 2021 hadde mennene 3.030 kroner i månedlig bonus. Samme år var tallet for kvinner 2.390 kroner. Selv om begge kjønn opplevde en liten økning i bonus i 2022 fortsatte forskjellene. Der menn fikk 3.150 kroner var beløpet for kvinner 2.420 kroner i måneden.

Systemadministratorer

Også systemadministrator-vennene dine har i utgangspunktet fått mer å rutte med det siste året.

Gjennomsnittslønna for begge kjønn i alle sektorer var 59.230 kroner i 2021 og steg til 62.800 kroner i 2022. De månedlige bonusutbetalingene økte også, fra 1.470 kroner i 2021 til 1.870 kroner i 2022.

Mannlige systemadministratorer har hatt en bedre lønnsutvikling enn kvinnene i samme bransje. De tjente i gjennomsnitt 60.580 kroner i 2021 og 64.430 kroner i 2022. De kvinnelige systemadministratorene tjente 55.320 kroner i 2021 og 57.890 kroner i 2022.

Når det gjelder bonusutbetalinger har menn også her fått mer å rutte med enn kvinner. Mennenes bonus lå på 1.600 kroner i 2021 og steg til 2.030 kroner i 2022. De kvinnelige systemadministratorenes bonus økte i snitt fra 1.100 kroner i 2021 til 1.370 kroner i 2022.

Sikkerhetsanalytikere

Og til slutt: Hva med de kule sikkerhetsanalytikerne? Jo, de har så klart også fått en lønnsøkning fra 2021 til 2022.

I 2021 lå gjennomsnittslønnen på 67.010 kroner. Den steg til 70.200 kroner i 2022. Bonusene økte også, fra 1.900 kroner i 2021 til 2.170 kroner i 2022.

I 2021 tjente mannlige sikkerhetsanalytikere 67.600 kroner. Summen steg til 71.200 kroner i 2022. Kvinnene i yrkesgruppa har også sett en økning, men mindre enn sine mannlige kolleger. I 2021 tjente kvinnene 63.600 kroner, mens beløpet i 2022 lå på 65.320.

Lønnsforskjellene gjenspeiler seg også i utbetaling av bonus. I 2021 fikk mannlige sikkerhetsanalytikere 1.990 kroner i bonus, noe som steg til 2.350 kroner i 2022. For kvinner lå bonusen på 1420 kroner i 2021. Men til forskjell fra mennene sank beløpet i 2022. Da var bonusutbetalingen til kvinner på 1.290 kroner.