PST: - Den nye hjemmelen betyr ikke at vi kan lese folks eposter

- PST må være på internett, der trusselaktørene er, sier justisminister Emilie Enger Mehl.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) på vei inn til pressekonferanse om lovforslag knyttet til PSTs hjemler. 📸: Terje Pedersen / NTB
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) på vei inn til pressekonferanse om lovforslag knyttet til PSTs hjemler. 📸: Terje Pedersen / NTB Vis mer

Med lovendringer vil regjeringen sikre at Politiets sikkerhetstjeneste er i stand til å avdekke nye trusler på nett, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Hun kommenterte fredag ettermiddag lovforslaget som ble lagt fram i form av en proposisjon tidligere på dagen.

Der foreslår regjeringen også å lovfeste og tydeliggjøre PSTs oppgaver som innenlands etterretningstjeneste.

"Må være på nett"

Mehl trekker fram at PST i dag har begrensede muligheter til å følge med på ekstremistiske digitale nettverk.

– PST må være på internett, der trusselaktørene er. Regjeringen vil sikre at PST er i stand til å avdekke nye trusler på nett. Vi må kunne følge med på utviklingen av ekstremisme, etterretningsvirksomhet og mulige terrortrusler, sier hun.

Hun understreker at forslaget kun dreier seg om åpent tilgjengelig informasjon, som hvem som helst kan få tilgang til. Journalister bruker søkbare baser i sitt arbeid, og Mehl vil gi PST den samme muligheten.

– PST må settes i bedre stand til å følge med på blant annet sammensatte trusler, strategiske oppkjøp og fortelle oss om nye fenomener som kan utgjøre nye trusler. PST har ikke mulighet til dette i dag, fordi lovverket ikke har holdt tritt med den digitale utviklingen, fortsetter hun.

"Ikke masseovervåking"

Formålet er ikke å følge med på enkeltpersoner, men å se helheten, ifølge justisministeren.

– PST må kunne lagre informasjon fra åpne kilder som et grunnlag for analyser og etterretningsvurderinger. Vi kan også stå overfor nye og ukjente trusler som det er viktig at PST settes i stand til å forutse, for eksempel en eventuell utvikling mot voldelig klimaekstremisme, sier hun.

Assisterende sjef i PST, Hedvig Moe, sier at målet med forslaget til den nye lovendringen ikke er å masseovervåke norske borgere. Hun presiserer at terskelen for å følge enkeltpersoner forblir slik den er i dag.

– Den nye hjemmelen betyr ikke at vi kan lese folks eposter, og den betyr heller ikke at vi kan gå inn på noen fora som er beskyttet med passord eller på annen måte. Det betyr ikke at det blir andre vilkår for når vi kan følge enkeltpersoner, sier Moe.

Fem år

Ifølge forslaget skal PST få lagre dataopplysninger i fem år. Det heter også at PSTs sjef eller andre som bemyndiges, kan bestemme at opplysninger skal beholdes i ytterligere fem år av gangen, men ikke lenger enn 15 år totalt. Dette innebærer en endring i paragraf 65 a i politiregisterloven.

Justisdepartementet foreslår at hjemmelen kun skal gjelde informasjon som «må antas å være nødvendig» for utarbeidelse av analyser og etterretningsvurderinger. I begrepet «antas» ligger at det ikke kreves sannsynlighetsovervekt, det vil være tilstrekkelig med at en «rimelig og ikke helt fjern mulighet».

Som en sentral sikkerhetsmekanisme foreslås det at den lagrede informasjonen skal sperres. Dette innebærer at opplysningene bare kan brukes til de konkret angitte formålene og at opplysningene ellers ikke anses å være registrert hos PST. Opplysningene skal holdes atskilt fra opplysninger som ellers behandles hos PST.

Ifølge Rett 24 vil forslaget gi PST rett til å lagre hva nordmenn skriver i kommentarfelt og sosiale medier, men lagringstiden er redusert etter kritikk i høringsrunden.