«Prompt engineer» tror jobben hans er framtida

- Jeg tror dette kommer til å bli fremtiden for mange utviklere, sier Arne Fjellro Løitegård, utvikler og prompt-ingeniør.

Arne Fjellro Løitegård er senior GIS spesialist og uoffisiell "prompt engineer" hos Elvia.📸: Privat
Arne Fjellro Løitegård er senior GIS spesialist og uoffisiell "prompt engineer" hos Elvia.📸: Privat Vis mer

En rekke utenlandske medier, som Time og Insider, har den siste tiden satt søkelyset på en ny type jobb som vokser fram i sporet av triumftoget til de store språkmodellene, som ChatGPT: "Prompt engineer".

- Prompt-ingeniører kan være den hotteste jobben innen teknologi, med en lønnsslipp som matcher, skriver for eksempel The Next Web.

Men også i Norge er det folk som begynner å bruke yrkesbeskrivelsen:

En av dem er Arne Fjellro Løitegård, senior geografiske informasjonssystemer (GIS)-spesialist og, som han sier selv, uformell prompt-ingeniør i Evlia.

AI gjør dem mer relevante

Ifølge ham tar en prompt-ingeniør og utformer og tilpasser spørsmål eller kommandoer, altså såkalte prompts.

- Disse brukes til å kommunisere med AI-modeller som for eksempel ChatGPT. En viktig oppgave er å lage gode og relevante prompts som hjelper modellen med å levere nyttige og meningsfulle svar, sier han.

Eliva skal ha brukt AI til flere prosjekter internt.

- Hovedfokuset har vært å finne ut hva AI og kan tilføre av nytte og hvilke begrensninger vi kan finne. I GIS-gruppa som jeg koordinerer er det et viktig prinsipp å utforske ny teknologi og skaffe seg erfaring tidlig.

Han legger til at dette gjør at arbeidsoppgavene blir spennende og sørger for at vi belønner nysgjerrighet og initiativ.

- På lang sikt mener jeg at det fører til motiverte medarbeidere og gjør oss mer relevante. Dessuten er det bra å kunne ha det gøy på jobb.

Bruker ChatGPT til mye

Ett eksempel på bruken av prompting er at de har utviklet en GIS-basert påskekrim ved hjelp av bilder produsert av Midjourney, som bygget på prompter generert av ChatGPT.

De matet ChatGPT med Midjourneys dokumentasjon for å effektivt kunne lage et stort antall prompter, og utforske ulike stiler og varianter.

- Og vi har brukt ChatGPT til å lage kode i Javascript, Python og SQL, typisk for å prøve ut funksjonalitet eller for å sette opp rammeverket for en ny webapplikasjon.

Andre eksempler er å mate den med kode for så å få en forklaring av koden.

- Vi har matet den med mye forskjellig informasjon for å lage lister, oppsummering av dokumentajon, lage rammeverk oppsett og rammeverk for prosjekter, egentlig alt der vi tror AI kan hjelpe.

«Vi dobbeltsjekker svar vi får, fordi vi vet at modellen ChatGPT bruker har begrensinger.»

Ikke matet med hemmelig informasjon

Løitegård sier at de har tatt forhåndsregler for å kun mate den med informasjon som ikke er sensitiv eller hemmelig.

- Og vi dobbeltsjekker svar vi får, fordi vi vet at modellen ChatGPT bruker har begrensinger. Men det vi ser er at AI i form av ChatGPT og lignende har et stort potensial, det føles som et paradigmeskifte.

Han legger til at det som er mest spennende er alle tingene som de ikke har fått prøvd enda, som å kombinere dette med geografiske informasjonssystemer.

- Vi har hatt verktøy for maskinlæring og AI i form av bildeanalyser lenge, men dette er noe annet. GIS kan nok betraktes som et nisjefelt i IT-verden, men det er et voksende felt og blir i større grad inkludert som et viktig system. Det som er mest spennende med GIS er at det har en stor grad av tverrfaglighet over seg og dermed virker samlende når det brukes riktig. Det er også noe av grunnen til at vi er nysgjerrig og stadig tilegner oss ny kunnskap, sier han.

Kommer til å bli fremtiden

Ifølge Løitegård har de oppdaget vektordatabaser og "embeddings" som et område med stort potensiale for å finne likheter og klassifisere geografiske data.

- Vi ser på muligheter for å forbedre rutinene og verktøyene rundt uforutsette hendelser, både modellering og analyser, men også strategier og ressursstyring. Det vil overraske meg om vi ikke også kan bruke det til å kvalitetssikre data etter hvert. Også hadde vært gøy om vi kunne lagd en intern chat-bot for å svare på GIS-relaterte spørsmål.

- Kommer dette til å bli fremtiden?

- Ja, jeg tror dette kommer til å bli fremtiden for mange utviklere. Det kommer mange muligheter med slike endringer, og vi er bare ved starten. Det er bare å lære seg og prøve selv. Utviklingen skjer så fort at det kan være lurt at noen har et godt øye med hva som skjer, sier Løitegård.

Er kommet for å bli

Løitegård sier at begrensningene til språkmodellene typisk har vært den utdaterte informasjonen som modellene har blitt trent på, og at de ikke hadde tilgang på GPT-4 eller GPT-API i starten.

- Og hvordan lage gode prompts og som lager de resultatene vi har vært ute etter. Men utviklingen har gått så fort at en uke føles ut som en evighet, sier Løitegård.

Ifølge ham har selskapet den siste tiden prøvd for å overkomme begrensningene med AutoGPT, som bruker ChatGPT-API-et og kjeder dette sammen for å lage en helautomatisk applikasjon for å utøve informasjonssøk - eller andre mål du setter for den.

- Jeg tror tittelen prompt engineer er kommet for å bli, og selv om jeg er en uoffisiell prompt engineer i Elvia, tror jeg at en fremtidsrettet bedrift som dette vil omfavne og investere videre i AI, sier han.