– Politiet sliter med høy teknisk gjeld

For lav prioritering av digitaliseringen av politiets systemer har ført til dårligere bekjempelse av kriminalitet, mener Riksrevisjonen.

Politiet sliter med høy teknologisk gjeld, høye driftskostnader, lite effektiv ressursbruk og lite brukervennlige løsninger, skriver Riksrevisjonen. .📸: Berit Roald / NTB
Politiet sliter med høy teknologisk gjeld, høye driftskostnader, lite effektiv ressursbruk og lite brukervennlige løsninger, skriver Riksrevisjonen. .📸: Berit Roald / NTB Vis mer

– Politiet har digitalisert for lite. Konsekvensen er at vi som borgere får mindre trygghet og dårligere bekjempelse av kriminalitet. Det er kritikkverdig at politiet ikke har gjort mer på dette området, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en pressemelding.

Tirsdag la Riksrevisjonen fram sin undersøkelse av digitaliseringen av politiet. I rapporten skriver de at det er kritikkverdig at Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratets styring av digitaliseringsarbeidet i politiet har vært lite langsiktig og preget av kortsiktige prioriteringer.

Vurderingen «kritikkverdig» er det midterste av Riksrevisjonens tre kritikknivåer.

Nytt oppå gammelt

Ifølge Riksrevisjonen har ikke politiet prioritert å digitalisere sentrale systemer for straffesaksbehandling og arbeidstidsplanlegging. Dette er systemer som er avgjørende for at politiet skal gjøre en god jobb.

– Manglende digitalisering har store konsekvenser. Politiet sliter med høy teknologisk gjeld, høye driftskostnader, lite effektiv ressursbruk og lite brukervennlige løsninger, skriver Riksrevisjonen.

De peker også på at politiet fra 2014 til 2022 brukte 3,7 milliarder kroner på å utvikle nye IT-løsninger, men uten å ha planer for hvordan de skulle redusere den tekniske gjelden eller modernisere viktige systemer.

– De har bygd nye løsninger på toppen av gammel infrastruktur. Det er ikke bærekraftig over tid fordi driftskostnadene stiger og nytteverdien synker, skriver Riksrevisjonen.

– For dårlig

– Styringen har vært for dårlig. Både Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet har vært lite langsiktige i sine prioriteringer. De har heller ikke forstått hva teknologi betyr for politiets oppgaveløsning. Dette må departementet ta tak i, sier Schjøtt-Pedersen.

Riksrevisjonen anbefaler at Justis- og beredskapsdepartementet legger til rette for langsiktighet i styringen slik at politiet kan ta i bruk ny teknologi og digitalisere virksomheten.

Samtidig anbefaler de at departementet følger opp at Politidirektoratet utvikler sin styring og oppfølging av bruken av ny teknologi, nye utviklingsmetoder og digitalisering av virksomheten.