Politiet med færre konsulenter, flere nyutdanna: «Resultatene er strålende!»

kode2024: Politiets IT-enhet vil redusere konsulentbruken og heller bygge opp en større andel fast ansatte utviklere.

Leder for Utviklingi Politiets IT-enhet, Marianne Tallaksen. 📸: Politiets IT-enhet
Leder for Utviklingi Politiets IT-enhet, Marianne Tallaksen. 📸: Politiets IT-enhet Vis mer

I mars 2023 besøkte kode24 Politiets IT-enhet, eller "PIT" som de liker å kalle seg.

Da fikk vi høre om blant annet hvordan Politiet lager sin egen skyplattform som skal gjøre det enklere for utviklerne å bygge og rulle ut applikasjoner på en enklere måte. Eller hvordan de jobber med kompetansebygging og deling av kunnskap, som for eksempel lære om hacking ved å hacke droner og Minecraft-servere.

Totalt jobber det over 700 mennesker i PIT, der de fleste sitter på Majorstuen. Det er rundt 120 utviklere, i tillegg til innleide konsulenter.

Vi spurte Politiet om hvilke planer de har for 2024 – og ut fra svarene vi fikk fra utviklingsteamet ser 2024 ut til å bli minst like travelt som 2023!

«2024 kommer til å handle mye om å fornye og forbedre systemene. Vi erstatter gamle monolitter med nye, vakre og langt mer modulære løsninger.»

      Prinsipalene i PIT: Roger Karlsson (Plattform), Stefan Andreas Engelien (Utvikling og etterlevelse), Tore Aasgaard (Arkitektur), Velizar Zelenovic (Utvikling), Tage Stabel-Kulø (Data). 📸: Politiets IT-enhet
Prinsipalene i PIT: Roger Karlsson (Plattform), Stefan Andreas Engelien (Utvikling og etterlevelse), Tore Aasgaard (Arkitektur), Velizar Zelenovic (Utvikling), Tage Stabel-Kulø (Data). 📸: Politiets IT-enhet Vis mer

– Hvilke teknologier har dere kuttet ut i 2023?

– I 2023 innførte vi bruk av Tech Radar som ett av hjelpemidlene teamene har, og dette var til stor hjelp for å kartlegge all teknologi vi har i politiet. For politiet har ekstremt mye teknologi!

– Det skapte en veldig god oppslutning blant alle våre teknologer, og ikke minst har vi fått veldig god oversikt. Dette hjalp oss å få fokus på hva som ønskes kuttet av teknologier.

– Per nå ligger det godt over 10 teknologier i ringen «Retire». For å nevne noen er det blant annet Jenkins, CentOS og Oracle-databaser.

– Hva skal dere starte med i 2024?

✨ Plattform:

– Politiets IT-enhet er tradisjonelt preget av å ha de fleste tjenester i egne datasenter. Det betyr også at vi må bygge våre plattformtjenester helt fra bunnen, og det er kult! Da må vi virkelig forstå hvordan det fungerer.

– I 2024 vil vi satse på det vi internt omtaler som Plattformer for Effektivt Politiarbeid (PEP). Veldig enkelt forklart går dette ut på at vi kommer til å strekke vår interne Kubernetes-plattform ut hvor vi har et eget cluster i cloud. Et svært viktig prinsipp for dette er at utvikleropplevelsen for å deploye til dette clusteret er tilsvarende som å deploye til våre interne cluster. En hybrid tilnærming skal altså være sømløs for våre utviklere.

– I tillegg så ser vi jo helt klart at det begynner å bli vanskelig å fortsette med diverse utviklerverktøy onprem. De fleste leverandører går den veien at det kun leveres som SaaS, og vi er nå i gang med å se på sikker konsumering av SaaS-tools internt i politinettet.

– Først ut er å kutte vår onprem løsning for chat og heller ta i bruk Slack – også på «innsiden». Dette er bare den første i rekken av tools vi da ønsker å kutte onprem i 2024. Selv om vi i 2024 vil ta i bruk mer og mer cloud, så vil politiet ha et stort behov for mye onprem. Noe PIT er ekstremt gode på er oppetid og tilgjengelighet av interne tjenester!

Fagdirektør Plattform Erlend Wiig og Fagdirektør Kunnskap Claes Walsø. 📸: Politiets IT-enhet
Fagdirektør Plattform Erlend Wiig og Fagdirektør Kunnskap Claes Walsø. 📸: Politiets IT-enhet Vis mer
«Selv om vi i 2024 vil ta i bruk mer og mer cloud, så vil politiet ha et stort behov for mye onprem.»

Data:

– Politiet er også, som de fleste andre virksomheter, avhengig av god og effektiv bruk av data. Veldig mye av politiets arbeid handler om bearbeiding av informasjon og vi har store ambisjoner for hvordan vi kan løfte oss som en datadrevet virksomhet.

– Vi ser blant annet på hvordan grafdatabaser kan løse en del tekniske og politifaglige utfordringer på store og komplekse datamengder.

– I 2024 kommer vi også til å starte en liten satsning på informasjonsforvaltning. Mange autonome team med både gammel og moderne teknologi og datamodeller som vi ønsker å utnytte krever at vi tenker nytt på hvordan vi både forvalter, deler og utnytter dataen vår.

– Vi kommer til å etablere en datakatalog for å sikre god oversikt og etterlevelse av datakvalitet, tekniske og juridiske krav. Med andre ord en del grunnarbeid som må være på plass når vi også for eksempel skal i større grad ta i bruk AI i våre tjenester.

Utvikling:

– 2024 kommer til å handle mye om å fornye og forbedre systemene. Vi erstatter gamle monolitter med nye, vakre og langt mer modulære løsninger. Vi er allerede i full sving med dette arbeidet, og da bruker vi teknologier som:

  • Typescript, React, Next.js, websockets for frontend. Og snuser på htmx
  • Mest Kotlin og Ktor på backend, men også noe Java, Spring Boot
  • Kafka så ofte vi kan, Webservices der vi absolutt må (urk), og REST ellers
  • Junit, Jest for enhetstester
  • Cypress for ende-til-ende tester fra brukergrensesnittet – de krever litt innsats i bygging og vedlikehold, men er uvurderlige for å lykkes med continuous delivery.
  • Kotlin og Swift for native app-utvikling

– Hvordan skal dere forholde dere til AI i 2024?

– Mye av informasjonen politiet mottar og samler inn, er muntlig. Avhør er et typisk eksempel, enten på åstedet (med mobiltelefonen) eller mer formelt i politiets lokaler.

– Automatisk transkribering (tale til tekst), automatisk generering av sammendrag, uttrekk av sentrale opplysninger (navn, adresser, telefonnummer, og så videre) er alle tjenester vi håper å få satt ut i live i 2024. Det er et ikke ubetydelig juridisk landskap som må tilbakelegges, så det er mer enn å bare kjøpe inn noen produkter. I tillegg er integrasjon mot våre (til dels gamle) interne systemer mer komplisert enn vi trodde, i dette tilfellet.

– På området språkteknologi har vi så langt bygget egne løsninger basert på tilgjengelige modeller. Det gjenstår å se om disse tilfredsstiller våre kvalitetskrav, om vi eventuelt må opp med kompenserende tiltak, eller om vi må kjøpe løsninger.

– Politiet mottar også mye materiale i form av bilder og video. Teknisk støtte som generering av innholdsfortegnelser, telling av mennesker, og tilsvarende er tjenester vi håper å sette i produksjon i løpet av 2024. Også her er integrasjon en utfordring. Modeller for de viktigste tjenestene er tilgjengelige, men også her vil vi vurdere kvalitet opp mot behovene når vi får mer erfaring.

– Vi har allerede begynt med testing av GitHub Copilot som «virtuell pair programmer»-hjelpemiddel til våre utviklere. Våre beslutningskriterier er ganske enkle der: løsningen må øke arbeidsglede hos utviklere, hjelpe oss å skrive bedre og sikrere kode og automatisere en del oppgaver (som for eksempel testskriving).

– Hva tenker dere om arbeidsmarkedet for utviklere i 2024?

– Vi i Politiets IT-enhet har hatt to intensive år med storrekruttering av utviklere, og deler gjerne noen refleksjoner med kode24s lesere om hva vi har lært;

– Søkertallene våre på juniorstillingene har vært enorme. Det er kjempegøy for oss, og vi er beæret over at så mange unge, talentfulle utviklere har lyst til å jobbe i politiet. Det sier kanskje noe om at politiets samfunnsoppdrag virkelig appellerer, og at vi har gjort en god jobb med å komme på radaren til studentene. Dessverre kan det, som kode24 har skrevet mye om, også bety at det nå er et ganske trangt arbeidsmarked for nyutdannede utviklere.

«Å ta inn juniorer gjør også at alle andre “levler” et nivå, og det kan gjøre noe veldig godt med dynamikken i teamene.»

– Vi har satset knallhardt på nyutdannede og juniorer hos oss, og resultatene er så langt strålende! Vi har lært at denne gruppen medarbeidere bringer enorm kraft og engasjement, og leveransene deres har vært over all forventning. Å ta inn juniorer gjør også at alle andre “levler” et nivå, og det kan gjøre noe veldig godt med dynamikken i teamene.

– Seniormarkedet har også endret seg betraktelig - søkertallene er høyere, og søkerne vi får på de stillingene vi lyser ut nå er andre enn hva vi har sett de siste årene.

– Vi, som mange andre store virksomheter, reduserer antallet konsulenter, for å bygge opp en større andel av fast ansatte utviklere i teamene våre.

– Vi ser at mange konsulenter i bransjen søker seg til fast jobb hos oss, og det kan nok virke som at en del oppdrag faller bort flere steder. Hvis vi skal spå litt med utgangspunkt i oss selv, tror vi også at flere vil redusere rekrutteringstakten nå, og vende blikket innover en stund fremover.

– Selv om vi har gode søkertall og ser ut til å være en attraktiv arbeidsplass for utviklere, tenker vi at det er viktigere enn noen gang å ta skikkelig godt vare på alle folka våre, og sammen bygge et fantastisk utviklingsmiljø.