Plutselig fikk NRK.no denne cookie-stripa: - Men samtykket gir nettleseren

NRK fikk seg cookie-varsel andre har hatt i årevis, "etter nærmere gjennomgang og interne vurderinger".

Sånn ser den nye cookie-stripa ut på NRK.no. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke
Sånn ser den nye cookie-stripa ut på NRK.no. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke Vis mer

"Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår informasjonsside for mer detaljer, eller finn lenken i bunnen av NRK.no."

Det forteller en informasjonsstripe som plutselig dukka opp på NRK sine nettsider og apper nylig.

Fire år etter at personvernforordningen, ofte kalt GDPR, trådte i kraft i Norge - som virkelig satt fart på diverse cookie-popups på norske nettsider.

«NRK innhenter samtykke til bruk av cookies gjennom den besøkendes nettleserinnstillinger.»

Derfor kom den

Produktutviklingssjef Audun Aas i NRK forteller at infostripa ble lansert samtidig med en oppdatert utgave av informasjonssiden deres om cookie-bruk, 30. mars i år.

- Etter en nærmere gjennomgang og interne vurderinger valgte vi, i tillegg til den informasjonen som allerede ligger ute, og legge til en ny informasjonsstripe øverst på sidene, forklarer Aas til kode24

- På denne måten blir informasjonen tilgjengelig for publikum på et tidligere tidspunkt i deres møte med vårt innhold.

Grunnen til at ikke NRK har hatt noe liknende tidligere, skal være at de syntes informasjonen de allerede ga var god nok. Blant annet ved å fortelle om informasjonskapsler og lenke til informasjonssider i bunnen av sida.

- Og NRK innhenter samtykke til bruk av cookies gjennom den besøkendes nettleserinnstillinger, slik det informeres om i infostripa, fortsetter Aas.

"Lettere å scrolle forbi"

NRK-sjefen gjør et poeng ut av å ikke kalle stripa for en "cookie-banner", men en "informasjonsstripe". Blant annet fordi den altså ikke ber om samtykke - det eneste du kan gjøre er å trykke den bort, eller følge lenka til mer informasjon.

- Den er ikke så veldig stor og fremstående den stripa deres, sammenlikna med mange andres cookie-opplegg. Kan dere fortelle litt om hvorfor?

- Vi har forsøkt å balansere behovet for tydelig og lett synlig informasjon med ønsket om en best mulig brukeropplevelse, svarer Aas.

- Samtidig skal informasjonen kunne plasseres likt på alle deler av NRK.no, og det begrenser spillerommet noe. Vi har bevisst valgt plassering i toppen av for å gjøre det lettere å bare scrolle forbi informasjonen uten å tvinge frem et klikk for å lukke den.

Ifølge statistikken deres, som blant annet hentes inn med Google Analytics ifølge cookie-informasjonen deres, har mange likevel fått den med seg, og trykket seg vidre til cookie-informasjonssida.

Advokat Jan Sandtrø.
Advokat Jan Sandtrø. Vis mer

Advokatens vurdering

NRK mener naturlig nok at deres cookie-informasjon er innenfor lovverket. Blant annet viser de til forarbeidene til ekomloven, som sier at man kan innhente samtykke gjennom å akseptere cookies i nettleseren. Og at lenker i topp- eller bunntekst kan være nok for å gi informasjon om cookie-bruk.

kode24 ber personvernekspert og advokat Jan Sandtrø om å ta en titt. Advokaten vil ikke uttale seg direkte om NRKs løsninger, men sier at spørsmål rundt informasjonskapsler ikke er så svart/hvitt som man kanskje skulle håpe:

  • Sandtrø forteller at reglene i Norge, gjennom ekom-loven, tillater å hente samtykke til cookie-bruk gjennom nettleseren, slik NRK sier. Det vil da også være nok å bare informere om cookie-bruken på den aktuelle nettsida
  • Samtidig sier EUs GDPR-regler at "behandling av personopplysninger gjennom cookies krever samtykke", forteller Sandtrø. Det vil da ikke være nok med såkalt "passivt samtykke" gjennom nettleseren.
  • Sandtrø mener dermed at når cookiene kan sies å samle inn personopplysninger, vil det norske regelverket og GDPR være motstridende.

- Avhengig av hvilken risikoprofil man ønsker, så kan man da enten velge den "norske" løsningen, eller å følge GDPR og kreve et reelt samtykke, gjennom for eksempel cookie-banner, sier Sandtrø til kode24.

- Mange velger den siste løsningen, men flere ser også ut til å avvente mer klarhet i det norske lovverket,