Permitterer ikke konsulenter som «sitter på benk»

Andelen utviklere uten oppdrag varierer, men ingen er uansett 100 prosent arbeidsledige mellom oppdragene.

Hva gjør utviklere i konsulentselskaper når de "sitter på benken"? 📸: Illustrasjonsfoto fra Accentures lokaler, Kurt Lekanger
Hva gjør utviklere i konsulentselskaper når de "sitter på benken"? 📸: Illustrasjonsfoto fra Accentures lokaler, Kurt Lekanger Vis mer

I det siste har vi skrevet mye om permitteringer og nedbemanninger blant utviklere. I den forbindelse er det flere selskaper vi har snakket med som sier at de har utviklere "på benk" – altså at konsulentene ikke har noen oppdrag.

– Ja, det er flere nå enn tidligere. Siste 12 månedene har markedet blirtt vanskeligere og vanskeligere. Vår, og andres, benk er mye større enn normalt. Det er derfor også mange selskaper har nedbemannet og mistet mange ansatte, forteller Henrik Holum, daglig leder i bspoke.

Henrik Holum, daglig leder i bspoke. 📸: bspoke
Henrik Holum, daglig leder i bspoke. 📸: bspoke Vis mer

Holum er imidlertid klar på at de ikke permitter noen basert på hvor lenge utviklerne har vært på benken, men vurderer det ut fra hva som er best for selskapet til enhver tid.

Det å "sitte på benk" betyr imidlertid ikke at utviklerne går og tvinner tommeltotter, viser en rundspørring kode24 har gjort blant norske IT-selskaper.

Har aldri permittert

Teknologidirektør Simen Sommerfeldt i Bouvet sier de ikke har mange utviklere på benk, men at det alltid er noen få som er mellom oppdrag.

– Det kan være oppdrag som plutselig stopper opp, og noen ganger tar det litt tid før vi kommer i gang etter ferier, og så videre. Vi ser ikke noen stor endring på dette fremover, sier Sommerfeldt.

Simen Sommerfeldt, teknologidirektør i Bouvet. 📸: Bouvet
Simen Sommerfeldt, teknologidirektør i Bouvet. 📸: Bouvet Vis mer

I Sopra Steria er det også få utviklere på benk, men Haakon Sønsteby, avdelingsleder systemutvikling, sier til kode24 at de alltid har noen som ikke har oppdrag slik at de kan tilby kundene kompetanse når de trenger det.

– Vi opplever for tiden noe større konkurranse i markedet, sammenlignet med de siste årene. Men vi ser at det fortsatt er stor etterspørsel etter utviklere, spesielt de med erfaring innen Java og frontend, sier Sønsteby.

Både Sopra Steria og Bouvet sier de aldri har permittert utviklere. Sommerfeldt har aldri opplevd det i sine 20 år i selskapet, mens Sønsteby i Sopra Steria sier de ønsker å unngå det for å være et trygt og stabilt selskap å jobbe i:

– Vi har ikke permittert noen utviklere, verken nå eller under tidligere nedgangstider.

Haakon Sønsteby, avdelingsleder systemutvikling i Sopra Steria. 📸: Sopra Steria
Haakon Sønsteby, avdelingsleder systemutvikling i Sopra Steria. 📸: Sopra Steria Vis mer

Noen få utviklere på benken er det som sagt alltid, men selv om man sitter på benken så har utviklerne alltid noe å gjøre i de selskapene vi har spurt.

– Er du mellom oppdrag er det jo en gylden anledning til å oppdatere seg på fag. Vi har også noen internprosjekter, som en egenutviklet eventkalender, hvor de som sitter mellom oppdrag bidrar til videreutvikling ved å foreslå ny funksjonalitet eller forbedring, og så skrive koden, sier Sommerfeldt.

Interne prosjekter

Henrik Holum i bspoke har heller ikke vanskeligheter med å finne noe utviklerne kan gjøre. Han nevner blant annet fagligutvikling, kurs, konferanser og sertifiseringer, samt interne bidrag – som for eksempel å arrangere internkonferanser.

– De er også med på å videreutvikle datterselskapet vårt, Foody. Vi leverer tjenesten getFOOD.no, og tilgjengelige ressurser med riktig kompetanse er med på å videreutvikle konseptet.

– Vi har også interne prosjekter. Per nå kjører vi to interne prosjekter hvor vi bruker AI til å forbedre salgsprosessen vår, samt automatisk generering av lønnsoversikt – siden vi har åpne lønnslister – så denne alltid er i sync med regnskapssystemet. Veldig lærerike prosjekter, men også nyttige, sier Holum.

I Sopra Steria går det i likhet med hos de andre også en del i sertifiseringer, kurs og interne utviklingsprosjekter.

– Sopra Steria gjør noen pro bono-oppdrag for samfunnsaktører, hvor konsulentene får relevant erfaring og man kan skape reell verdi for viktige områder i samfunnet mellom oppdragene, sier Haakon Sønsteby.

I Miles merker de at konsulentmarkedet er tøffere, men har ingen planer om å permittere – men heller ta vare på de som er på benken.

– Vårt mål er at en periode mellom oppdrag skal være like bra som når man er i oppdrag. Det er alltid mye som kan gjøres når det gjelder utvikling og læring og det gjelder å bruke tiden også mellom oppdrag godt, sier konsernsjef Camilla Amundsen.

Flere AI-prosjekter

Computas har for øyeblikket nesten ingen ledige utviklere.

– Vi er heldige med å ha solide kunder og langsiktige avtaler som gjør oss mindre sårbare i perioder der markedet er tregere. Det er noen ledige konsulenter i avdeling NXT, avdelingen for de som kommer rett fra skolebenken. Det er vanlig med litt større svingninger i denne konsulentgruppen, sier Trond Eilertsen, administrerende direktør i Computas.

Trond Eilertsen, administrerende direktør i Computas. 📸: Computas
Trond Eilertsen, administrerende direktør i Computas. 📸: Computas Vis mer

Han forteller at de også ønsker noe ledig kapasitet for å kunne vinne nye oppdrag.

– Akkurat nå skjer det mye spennende på AI-feltet, og da er det fint å ha kapasitet til å gå i gang med nye oppdrag på dette. Sånn sett er det en utfordring for et konsulentselskap å ha tom benk også. Det er litt som i idretten, sier Eilertsen.

Også utviklerne i Computas bruker gjerne tiden mellom oppdrag på faglig utvikling. For juniorer kan det også være aktuelt med sertifiseringer, men det viktigste er å få praktisk erfaring.

– Der har vi mange muligheter. Vi har løpende andre interne prosjekter og systemer som til stadighet har behov for litt kapasitet.

Blant annet juniorer jobber med å utvikle AI-demoer for kunder som ønsker å se hva som er mulig å få til på plattformene til Microsoft og Google, og Computas har også hatt et samarbeid med TV-aksjonen over flere år der utviklere bistår med utvikling og digitalisering pro bono.

«Det er en utfordring for et konsulentselskap å ha tom benk også.»

Påvirker ikke lønn

– Hvordan påvirker det lønnen til den enkelte konsulent hvis vedkommende mangler oppdrag?

– Det har ingen utslag, vi har ikke provisjonsbasert lønn, sier Simen Sommerfeldt i Bouvet.

Heller ikke hos bspoke, Sopra Steria eller Computas påvirkes lønnen av om hvorvidt utvikleren har oppdrag eller ikke.

– Konsulenter i Computas har kun fastlønn. Og aksjer i selskapet, vi er 100 prosent ansatteid, sier Trond Eilertsen.

– I Sopra Steria har vi ikke provisjonsbasert lønn. Konsulentene får full lønn, uavhengig om de er på oppdrag for kunde, eller jobber med interne prosjekter. Sopra Steria er opptatt av å skape en kultur hvor vi tenker på hva som er best for selskapet og kundene våre som helthet. Eventuelle bonuser i Sopra Steria er derfor basert på hvordan selskapet som helhet presenterer og leverer, svarer Haakon Sønsteby.

Slipper å selge seg selv

Og skulle man ikke ha oppdrag, er det ingen av de tre selskapene vi har spurt som sier utviklerne selv må skaffe seg nye kunder.

Typisk er det ledere og selgere som skaffer nye oppdrag til konsulentene, får vi opplyst.

– De kan bistå, men mesteparten av jobben gjøres av administrasjonen. Vi har kontaktene, rammeavtalene og får inn utlysninger. Konsulentene bistår med å fylle ut matriser og ved å forberede seg til intervjuene. Det er også noen konsulenter som har nettverk de selv kan bruke når de er ledige, og kan skaffe seg oppdrag på gamle referanser og liknende, men dette er ikke normalen, sier Henrik Holum i bspoke.

– Vi har en bred portefølje av kunder i offentlig og privat sektor, både rammeavtaler og proaktive salg. Rundt disse har selskapet støttefunksjoner som bistår i å skaffe rett person til rett oppdrag. Det er med andre ord ikke konsulentene sin primære arbeidsoppgave å finne oppdrag selv, men proaktiv innstilling til egen hverdag ser man alltid positivt på, sier Haakon Sønsteby i Sopra Steria.