Nytt senter skal beskytte oss mot kvante-apokalypsen

- NSMs senter for anvendt kryptologi kan være med på å styrke beredskapen i Norge, både militært og sivilt.

Seksjonssjef i NSM Jan Arne Herranes (f.v.), justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og direktør i NSM Sofie Nystrøm åpner NSM senter for anvendt kryptologi på Fornebu.📸: Gorm Kallestad / NTB
Seksjonssjef i NSM Jan Arne Herranes (f.v.), justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og direktør i NSM Sofie Nystrøm åpner NSM senter for anvendt kryptologi på Fornebu.📸: Gorm Kallestad / NTB Vis mer

Om få år kan kvantedatamaskiner knekke dagens kryptering, som skal beskytte informasjon på nett.

Nå har NSM åpnet et senter skal hindre at informasjon blir avslørt.

Det er en reell risiko for at viktig informasjon avsløres når kvanteteknologien blir en realitet og bryter gjennom eksisterende kryptering.

Kan bli avslørt

Dagens kryptering er selve fundamentet for å beskytte informasjon og kommunikasjon på nett. Det betyr at blant annet kryptert informasjon innsamlet av fremmede etterretningstjenester opp gjennom årene står i fare for å bli avslørt.

Onsdag var justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) på Fornebu, da Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) åpnet et nytt senter skal hindre at viktige koder knekkes – senter for anvendt kryptologi.

– Bruk av kryptoteknologi er avgjørende for å beskytte informasjon om enkeltindivider og næringslivet, og informasjon som har betydning for Norges nasjonale sikkerhetsinteresser. Du bruker kryptotjenester hver dag uten å tenke over det. Mobiltjenester, Bank-ID, Altinn og en rekke andre systemer bruker kryptologi for å fungere trygt, sier NSM-direktør Sofie Nystrøm.

Bedre rustet

Senteret skal bidra til at Norge opprettholder og videreutvikler nasjonal kryptokompetanse, og gjøre landet bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer innen kryptologi.

– NSMs senter for anvendt kryptologi kan være med på å styrke beredskapen i Norge, både militært og sivilt, så Norges suverenitet, integritet og demokratiske styresett bevares også i fremtiden, sier Nystrøm.