NSM-direktøren går av etter ulovlig låneavtale

Sofie Nystrøm har bedt om å få fratre med umiddelbar virkning.

Direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sofie Nystrøm går av. 📸: Fredrik Varfjell / NTB
Direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sofie Nystrøm går av. 📸: Fredrik Varfjell / NTB Vis mer

NSM-direktør Sofie Nystrøm går av etter at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har inngått en ulovlig låneavtale på 200 millioner kroner.

– Dette er en alvorlig sak. Justis- og beredskapsdepartementet vil, i samarbeid med Forsvarsdepartementet, sette inn en interimsledelse i NSM, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Departementet ble kjent med lånet i november 2023.

Lånet utgjør et brudd på gjeldende lover og regelverk, blant annet Grunnlovens bestemmelse om Stortingets bevilgende myndighet. Låneopptaket er også i strid med sentrale punkter i statens budsjett- og økonomiregelverk, og NSM har gått langt utover sine fullmakter, ifølge pressemeldingen fra justisdepartementet.

– Da det ble klart for Justis- og beredskapsdepartementet at NSM hadde et lån, satte departementet straks i gang undersøkelser i saken. Dette arbeidet pågår fortsatt. Departementet kan ikke nå utelukke at det videre arbeidet vil avdekke flere kritikkverdige forhold, sier Mehl.

Beklager

Selv beklager Nystrøm det som har skjedd.

– Det er alvorlige regelbrudd, og jeg tar det hele og fulle ansvar for dem. Jeg har fått informasjon om at NSM har hatt denne typen låneavtaler siden 2014, og NSM har ved flere anledninger vært i dialog med departementet i forkant av inngåelsen av avtalen, sier Nystrøm

– Da jeg ble klar over regelbruddet, iverksatte jeg umiddelbart undersøkelser og tiltak for å korrigere, fortsetter hun.

Varsler ekstern gjennomgang

Justisdepartementet varsler at saken vil bli gjenstand for en ekstern gjennomgang. De opplyser at de er i god dialog med den private utleieren, som også er långiver, om de avtalerettslige konsekvensene av låneavtalen med sikte på å avslutte den ulovlige avtalen.

De vil også gjennomgå egne rutiner for økonomi- og etatsstyring av NSM og rutiner for behandling av leiesaker, og regjeringen tar sikte på å avvikle det ulovlige lånet og har etablert god dialog med utleier.

– Regjeringen har derfor i dag lagt fram en tilleggsproposisjon for Stortinget, hvor det foreslås å øke bevilgningen til NSM med 200 millioner kroner, skriver departementet.

Nye kontorer på Fornebu

Sofie Nystrøm forklarer at NSM har foretatt to låneopptak for å finansiere kritiske sikkerhetsfasiliteter ved NSMs nye kontor på Fornebu, samt finansiering av kritisk infrastruktur for å fortsatt kunne drifte og ha en tilfredsstillende sikkerhet rundt digital håndtering av hemmelig informasjon.

– Det er viktig for meg å understreke at vi har handlet i aller beste mening. Mitt ønske er at fokuset rettes mot det viktige arbeidet NSM utfører, og at man fortsetter å løse disse krevende oppgavene i en stadig mer utfordrende tid, sier Nystrøm.