Norske nettsider umulig å bruke for blinde: «Veldig frustrerende!»

- Noen har veldig få feil, mens andre er ofte umulig å bruke, sier Christian Thon i Blindeforbundet. Løsningene er ofte enkle.

Christian Thon er IKT-rådgiver i Norges Blindeforbund, og opplever at mange ganske grunnleggende HTML-feil kan forringe brukeropplevelsen for blinde og svaksynte. 📸: Simen A. W. Olsen i Bjerk
Christian Thon er IKT-rådgiver i Norges Blindeforbund, og opplever at mange ganske grunnleggende HTML-feil kan forringe brukeropplevelsen for blinde og svaksynte. 📸: Simen A. W. Olsen i Bjerk Vis mer

– Det å måtte spørre om hjelp for å gjøre helt vanlige ting som å bestille en billett, finne en TV-serie eller sjekke eksamenskarakteren er ofte svært belastende.

Det sier IKT-rådgiver Christian Thon i Norges Blindeforbund til kode24, som jobber med å gjøre teknologi mer tilgjengelig for alle.

Thon er ikke blind selv, men sterkt svaksynt. Han forteller at det likevel kan være ganske utfordrende å bruke en del nettsider. For de som er helt blinde er det enda verre.

– Som blind bruker man en skjermleser for å navigere på internett. Den presenterer innholdet på en så logisk måte som mulig, og lar brukeren navigere etter elementtyper som overskrifter, lenker eller skjemafelt.

– Hindringene oppstår når nettsiden ikke er universelt utformet. Det kan ofte være veldig frustrerende, fordi løsningen tilsynelatende fungerer for alle andre, sier Thon.

«Vi må stadig avkrefte myter om at blinde og svaksynte ikke kan bruke teknologi!»

Grunnleggende HTML-feil

– Hvor gode opplever du at norske nettsider er når det gjelder universell utforming?

– Det varierer veldig. Noen har veldig få feil, mens andre er ofte umulig å bruke med skjermleser eller tastatur. Det er også vanskelig å rise eller rose noen, da nettsider oppdateres raskt, sier Thon.

Han forteller at det ofte er helt grunnleggende HTML-feil som forringer brukeropplevelsen:

  • Manglende overskriftsmarkering
  • Bilder uten alternativ tekst
  • Man bruker knapper som lenker – eller omvendt
  • Feil knyttet til menyer og modalbokser som vises visuelt, men som skjermlesere ikke oppfatter

Captcha-trøbbel

– Hvilke feil er det som skaper aller størst problemer for blinde?

Det er feil som hindrer meg i å få gjort det jeg skal på nettsiden. Det kan være menyer som ikke lar seg navigere i, knapper som bare lytter etter klikk eller tap, eller de vakre captchaene da, som innimellom ikke har noe fullgodt alternativ.

Thon tror årsaken til at mange nettsider har dårlig universell utforming bunner i en kombinasjon av uvitenhet, for dårlig kompetanse og mangel på prioritering av universell utforming.

– Når vi får henvendelser dreier det seg ofte om å demonstrere for deres ansatte hvordan blinde bruker PC og mobil. Vi må stadig avkrefte myter om at blinde og svaksynte ikke kan bruke teknologi!

Fem enkle tips

Blindeforbundet har mange historier om medlemmer som bruker lang tid i en nettbutikk, bare for å finne ut at det er umulig å få betalt – fordi betalingsløsningen ikke er universelt utformet.

– Jeg tenker det viktigste må være å sørge for at alle klarer å gjennomføre de viktigste brukerreisene på siden din. Dersom du driver en nettbutikk bør du sjekke at alle klarer å handle i den, sier Thon.

Han har fem tips til "lavthengende frukter" utviklere kan ta tak i for å bedre tilgjengeligheten på nettsidene sine:

  1. Sjekk tab-rekkefølgen. Dette er til stor hjelp både for syns- og bevegelseshemmede.
  2. Sjekk at bilder enten har alternativ tekst eller er skjult (hvis de er dekorative).
  3. Sjekk at du bruker korrekte elementer. Noen rammeverk er glad i å bruke lenker som knapper, og knapper som lenker. Dette gir feil informasjon til skjermleseren.
  4. Sørg for å bruke overskrifter og landemerker.
  5. Sett navn på knapper i koden. Spesielt viktig på knapper som er et symbol.
«Jeg tror alle som jobber med nettsider og apper trenger å få en påminnelse om hvordan det er å streve på nett.»

Prøv selv

– Helt til slutt, har du noen andre råd til utviklere som vil ta i et tak for å gjøre nettsidene sine mer tilgjengelig for alle?

– Prøv en skjermleser! Prøv å bruk hele nettsiden din med tastatur. Du kommer til å lære masse! Og nei, du er kanskje ingen ekspert på skjermlesere og hvordan de brukes, men det er ikke nødvendigvis Per på 72 som nettopp har blitt blind heller.

– Det er mange synshemmede som ikke er erfarne IKT-brukere, og jeg tror alle som jobber med nettsider og apper trenger å få en påminnelse om hvordan det er å streve på nett, avslutter Thon.